Forfatter: Lexow, Jan Hendrich

Utstein kloster etter reformasjonen

125,00kr

Utstein kloster etter reformasjonen.

Grøndahl & Søn, Oslo 1963, Fortidsminner XLV, 8vo, orig. omslag, 72 s., illustrert, vedlagt følger lite hefte En kort historie om Utstein kloster, 4 s.

«Sommeren 1953 fikk jeg i oppdrag av Stiftelsen Utstein kloster å overvåke rivningen av loftet og de indre skillevegger i 2. etasje i østfløyen på Utstein kloster. De bygningsarkeologiske undersøkelser mens rivningen pågikk ga en rekke holdepunkter for en rekonstruksjon av bygningshistorien etter 1750. Resultatene viste seg å stemme overens med det arkivene kunne fortelle. De skriftlige kilder kunne på en rekke vesentlige punkter utfylle og berike vårt billede av gårdens bygnings- og innredningshistorie. I forbindelse med den pågående restaurering ble det behov for en samlet fremstilling av bygningens og innredningens historie etter reformasjonen. På trykk foreligger ytterst lite om klosterets skjebne etter 1537.»

1 på lager

Produktnr: 2586 Kategorier: ,

Beskrivelse

Utstein kloster etter reformasjonen.

Grøndahl & Søn, Oslo 1963, Fortidsminner XLV, 8vo, orig. omslag, 72 s., illustrert, vedlagt følger lite hefte En kort historie om Utstein kloster, 4 s.

«Sommeren 1953 fikk jeg i oppdrag av Stiftelsen Utstein kloster å overvåke rivningen av loftet og de indre skillevegger i 2. etasje i østfløyen på Utstein kloster. De bygningsarkeologiske undersøkelser mens rivningen pågikk ga en rekke holdepunkter for en rekonstruksjon av bygningshistorien etter 1750. Resultatene viste seg å stemme overens med det arkivene kunne fortelle. De skriftlige kilder kunne på en rekke vesentlige punkter utfylle og berike vårt billede av gårdens bygnings- og innredningshistorie. I forbindelse med den pågående restaurering ble det behov for en samlet fremstilling av bygningens og innredningens historie etter reformasjonen. På trykk foreligger ytterst lite om klosterets skjebne etter 1537.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År