Forfatter: Gjelsvik, Tore

Utforskningen av kontinentalsokkelen i Barentshavet — fra Fridtjof Nansens tid til i dag: With English Summary: Nansen minneforelesning 10. oktober 1975

125,00kr

Utforskningen av kontinentalsokkelen i Barentshavet — fra Fridtjof Nansens tid til i dag: With English Summary: Nansen minneforelesning 10. oktober 1975.

Norsk Polarinstitutt, Universitetsforlaget, Oslo 1976, Norsk Polarinstitutt meddelelser nr. 106, 8vo, orig. omslag, stiftet i ryggen, 43 + (1) s., kart.

«Sedimentbassengene og kontinentalskråningen i vest har regionale og lokale strukturer, inklusive diapirer (saltstokker), som kan være mulige oppsamlingssteder for olje og gass. Et par profiler, nylig publisert av en forskergruppe fra Statens Oljedirektorat (30), er av betydelig interesse (fig. 16). Et syd—nord profil fra Finnmarkskysten opp mot Bjørnøya viser et jevnt sedimentbasseng med flere refleksjonshorisonter og med forkastninger nær Finnmark og Bjørnøyrenna.» — 29

1 på lager

Produktnr: 7164 Kategorier: ,

Beskrivelse

Utforskningen av kontinentalsokkelen i Barentshavet — fra Fridtjof Nansens tid til i dag: With English Summary: Nansen minneforelesning 10. oktober 1975.

Norsk Polarinstitutt, Universitetsforlaget, Oslo 1976, Norsk Polarinstitutt meddelelser nr. 106, 8vo, orig. omslag, stiftet i ryggen, 43 + (1) s., kart.

«Sedimentbassengene og kontinentalskråningen i vest har regionale og lokale strukturer, inklusive diapirer (saltstokker), som kan være mulige oppsamlingssteder for olje og gass. Et par profiler, nylig publisert av en forskergruppe fra Statens Oljedirektorat (30), er av betydelig interesse (fig. 16). Et syd—nord profil fra Finnmarkskysten opp mot Bjørnøya viser et jevnt sedimentbasseng med flere refleksjonshorisonter og med forkastninger nær Finnmark og Bjørnøyrenna.» — 29

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År