Forfatter: Industridepartementet

St. prp. nr. 113 (1971—72): Opprettelse av statens oljedirektorat og et statlig oljeselskap m.m.

150,00kr

St. prp. nr. 113 (1971—72): Opprettelse av statens oljedirektorat og et statlig oljeselskap m.m.

Industridepartementet, Oslo 1972, 4to, orig. omslag, stiftet i ryggen, 56 s., brett på to første sider.

«Etter Industridepartementets oppfatning bør de forvaltningsmessige funksjoner som ikke naturlig hører hjemme i departementet, delegeres til direktoratet. Direktoratet bør videre forberede de saker for departementet som krever spesiell faglig ekspertise. Dette gjelder bl.a. i forbindelse med åpning av områder for undersøkelse etter og utvinning av petroleum, tekniske forberedelser og vurderinger i forbindelse med ansøkninger om produksjonstillatelse, rørledningsanlegg m.v. I det følgende vil det bli gitt en nærmere fremstilling av de oppgaver […]» — 14

1 på lager

Produktnr: 7595 Kategori:

Beskrivelse

St. prp. nr. 113 (1971—72): Opprettelse av statens oljedirektorat og et statlig oljeselskap m.m.

Industridepartementet, Oslo 1972, 4to, orig. omslag, stiftet i ryggen, 56 s., brett på to første sider.

«Etter Industridepartementets oppfatning bør de forvaltningsmessige funksjoner som ikke naturlig hører hjemme i departementet, delegeres til direktoratet. Direktoratet bør videre forberede de saker for departementet som krever spesiell faglig ekspertise. Dette gjelder bl.a. i forbindelse med åpning av områder for undersøkelse etter og utvinning av petroleum, tekniske forberedelser og vurderinger i forbindelse med ansøkninger om produksjonstillatelse, rørledningsanlegg m.v. I det følgende vil det bli gitt en nærmere fremstilling av de oppgaver […]» — 14

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År