Forfatter: Fladby, Rolf (red.)

Prest og bonde: Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714—1758

150,00kr

Prest og bonde: Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714—1758.

Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1988, Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr. 19, 8vo, orig. bind, 124 s., faksimiler, utgitt til Rolf Fladbys 70-årsdag 1. juli 1988, opplag 1.000 eksemplarer, svak svart stripe på bakpermen.

«Høsten 1714 må Hjort ha skaffet seg en ‘Skriv- og Reyse-Calender’ for året 1715. Denne kalenderen eller almanakken inneholdt foruten den trykte teksten rikelig med blanke sider hvor presten straks begynte å gjøre sine notater. Vi finner hans vita hvor han beretter om sitt liv fram til 1714. Videre har han gjort dagboks-notater fra 1716 til sin død. På de trykte sidene i almanakken har han også gjort diverse notater.» — 9

1 på lager

Varenummer: 6312 Kategori:

Beskrivelse

Prest og bonde: Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714—1758.

Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 1988, Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr. 19, 8vo, orig. bind, 124 s., faksimiler, utgitt til Rolf Fladbys 70-årsdag 1. juli 1988, opplag 1.000 eksemplarer, svak svart stripe på bakpermen.

«Høsten 1714 må Hjort ha skaffet seg en ‘Skriv- og Reyse-Calender’ for året 1715. Denne kalenderen eller almanakken inneholdt foruten den trykte teksten rikelig med blanke sider hvor presten straks begynte å gjøre sine notater. Vi finner hans vita hvor han beretter om sitt liv fram til 1714. Videre har han gjort dagboks-notater fra 1716 til sin død. På de trykte sidene i almanakken har han også gjort diverse notater.» — 9

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År