Forfatter: Botolfsen, J., Mogens Bugge, Georg Dedichen

Patenter Varemerker Mønstre

125,00kr

Patenter Varemerker Mønstre.

Tandbergs Patentkontor, Oslo 1929, 8vo, orig. omslag, stiftet i ryggen, 24 s.

«I mange tilfeller støter registreringen på vanskeligheter på grunn av tidligere registrerte lignende merker. Der kan da likesom i patentsaker, opstå en skriftveksel mellem Patentstyret og anmelderen eller hans fullmektig, og utfallet herav beror da ofte i høi grad på den dyktighet og erfaring hvormed anmeldelsen forsvares. Anmelderen vil derfor som oftest se sin fordel i å overlate alt i forbindelse hermed til en erfaren fullmektig (patentkontor), som også varetar hans interesser i alle henseender og som kan stevnes på hans vegne, om der senere […]» – 10—11

1 på lager

Produktnr: 6965 Kategori:

Beskrivelse

Patenter Varemerker Mønstre.

Tandbergs Patentkontor, Oslo 1929, 8vo, orig. omslag, stiftet i ryggen, 24 s.

«I mange tilfeller støter registreringen på vanskeligheter på grunn av tidligere registrerte lignende merker. Der kan da likesom i patentsaker, opstå en skriftveksel mellem Patentstyret og anmelderen eller hans fullmektig, og utfallet herav beror da ofte i høi grad på den dyktighet og erfaring hvormed anmeldelsen forsvares. Anmelderen vil derfor som oftest se sin fordel i å overlate alt i forbindelse hermed til en erfaren fullmektig (patentkontor), som også varetar hans interesser i alle henseender og som kan stevnes på hans vegne, om der senere […]» – 10—11

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År