Forfatter: Vinje, Finn-Erik

Den norske landsloven i svensk målform: En språklig-historisk undersøkelse

150,00kr

Den norske landsloven i svensk målform: En språklig-historisk undersøkelse.

Universitetsforlaget, Oslo 1967, Skrifter fra instituttene for nordisk språk og litteratur ved universitetene i Bergen og Oslo, 8vo, orig. omslag, 228 s., Vinjes lisensiatavhandling.

«En gang i begynnelsen av 1530-åra ble Magnus Lagabøtes gammalnorske landslov oversatt til dansk eller dansk-norsk. Oversettelsen, som gjerne blir kalt Anders Sæbjørnssons lovoversettelse, er bevart i over åtti avskrifter. En av dem står i en særstilling: Linköpings stiftsbibliotek ms qv J 7, som gjengir lovteksten i svensk målform, eller rettere et norsk-dansk-svensk blandingsspråk. Det er dette samnordiske språkdokumentet som er hovedemnet for avhandlingen. Forfatteren gir en ny forklaring på hvorfor den norske landsloven ble overført til svensk, og han drøfter handskriftets språklige særdrag for å kaste lys over dets proveniens.»

1 på lager

Produktnr: 3343 Kategori:

Beskrivelse

Den norske landsloven i svensk målform: En språklig-historisk undersøkelse.

Universitetsforlaget, Oslo 1967, Skrifter fra instituttene for nordisk språk og litteratur ved universitetene i Bergen og Oslo, 8vo, orig. omslag, 228 s., Vinjes lisensiatavhandling.

«En gang i begynnelsen av 1530-åra ble Magnus Lagabøtes gammalnorske landslov oversatt til dansk eller dansk-norsk. Oversettelsen, som gjerne blir kalt Anders Sæbjørnssons lovoversettelse, er bevart i over åtti avskrifter. En av dem står i en særstilling: Linköpings stiftsbibliotek ms qv J 7, som gjengir lovteksten i svensk målform, eller rettere et norsk-dansk-svensk blandingsspråk. Det er dette samnordiske språkdokumentet som er hovedemnet for avhandlingen. Forfatteren gir en ny forklaring på hvorfor den norske landsloven ble overført til svensk, og han drøfter handskriftets språklige særdrag for å kaste lys over dets proveniens.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År