Forfatter: Aasen, Ivar

Norsk Ordbog med dansk Forklaring

200,00kr

Norsk Ordbog med dansk Forklaring.

Fotografisk reproduksjon av 1873-utgaven, Fonna, Oslo 1977, stor 8vo, orig. helkunstskinnbind, XIV + (2) + 976 s., fraktur.

«Det nye Ordforraad i denne Bog er tilveiebragt paa samme Maade som det, der var samlet i den forrige Udgave. De Ordsamlinger, som jeg forefandt i trykte eller utrykte Skrifter, ere benyttede paa den Maade, at jeg ved adskillige Reiser og Ophold i Landdistrikterne har gjennemgaaet disse Samlinger med Forespørgsel om Ordenes Brug og Betydning. At optage Ordene uden videre af trykte eller skrevne Optegnelser fra andre Hænder var, som mig syntes, at tage Sagen alt for let, da man derved ofte kunde komme til at indføre noget, som egentlig kun var Mishørsel eller Læsefeil eller endog Trykfeil.» — fra fortalen.

1 på lager

Produktnr: 3770 Kategori:

Beskrivelse

Norsk Ordbog med dansk Forklaring.

Fotografisk reproduksjon av 1873-utgaven, Fonna, Oslo 1977, stor 8vo, orig. helkunstskinnbind, XIV + (2) + 976 s., fraktur.

«Det nye Ordforraad i denne Bog er tilveiebragt paa samme Maade som det, der var samlet i den forrige Udgave. De Ordsamlinger, som jeg forefandt i trykte eller utrykte Skrifter, ere benyttede paa den Maade, at jeg ved adskillige Reiser og Ophold i Landdistrikterne har gjennemgaaet disse Samlinger med Forespørgsel om Ordenes Brug og Betydning. At optage Ordene uden videre af trykte eller skrevne Optegnelser fra andre Hænder var, som mig syntes, at tage Sagen alt for let, da man derved ofte kunde komme til at indføre noget, som egentlig kun var Mishørsel eller Læsefeil eller endog Trykfeil.» — fra fortalen.

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År