Forfatter: Solem, Erik

Landssvikanordningen (prov. anordn. av 15. desbr. 1944 med tillegg): Med kommentar

200,00kr

Landssvikanordningen (prov. anordn. av 15. desbr. 1944 med tillegg): Med kommentar.

Johan Grundt Tanum, Oslo 1945, 8vo, orig. pappbind, 186 s.

«Ut fra dette syn på medansvarligheten for den økonomiske skade har anordningen i § 25 fastsatt at alle som har vært medlem av Nasjonal Samling eller liknende organisasjoner (jfr. § 2 nr. 1), svarer en for alle og alle for en for skade som organisasjonen har voldt ved medvirkning til rettsstridig styre av landet eller ved andre rettsstridige handlinger. Ansvaret gjelder også for skade som er voldt av noe medlem, når han har opptrådt i samsvar med organisasjonens formål eller virke. I hvert enkelt tilfelle blir […]» — 86

1 på lager

Beskrivelse

Landssvikanordningen (prov. anordn. av 15. desbr. 1944 med tillegg): Med kommentar.

Johan Grundt Tanum, Oslo 1945, 8vo, orig. pappbind, 186 s.

«Ut fra dette syn på medansvarligheten for den økonomiske skade har anordningen i § 25 fastsatt at alle som har vært medlem av Nasjonal Samling eller liknende organisasjoner (jfr. § 2 nr. 1), svarer en for alle og alle for en for skade som organisasjonen har voldt ved medvirkning til rettsstridig styre av landet eller ved andre rettsstridige handlinger. Ansvaret gjelder også for skade som er voldt av noe medlem, når han har opptrådt i samsvar med organisasjonens formål eller virke. I hvert enkelt tilfelle blir […]» — 86

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År