Forfatter: Jung, C.G.

Jeg’et og det ubevisste

100,00kr

Jeg’et og det ubevisste.

J.W. Cappelen, Oslo 1985, 8vo, orig. omslag, 147 s., brett ved øvre hjørne på bakomslaget.

«Ut fra denne omstendighet må f. eks. den kjensgjerning forklares at det ubevisste — selv hos de folk og raser som lever fjernest fra hverandre — oppviser en ganske merkverdig overensstemmelse, som blant annet viser seg i et allerede ofte fremhevet faktum, nemlig den meget store overensstemmelse mellom autochtone myteformer og -motiver. Hjernens universelle likhet resulterer i en universell mulighet for en likeartet sjelsfunksjon. Denne funksjon er kollektivpsyken. For så vidt det finnes differensieringer svarende til rasen, stammen eller endog familien, så finnes det også ut over den ‘universelle’ kollektivpsykes […]» ∼ 34—35

1 på lager

Varenummer: 5757 Kategori:

Beskrivelse

Jeg’et og det ubevisste.

J.W. Cappelen, Oslo 1985, 8vo, orig. omslag, 147 s., brett ved øvre hjørne på bakomslaget.

«Ut fra denne omstendighet må f. eks. den kjensgjerning forklares at det ubevisste — selv hos de folk og raser som lever fjernest fra hverandre — oppviser en ganske merkverdig overensstemmelse, som blant annet viser seg i et allerede ofte fremhevet faktum, nemlig den meget store overensstemmelse mellom autochtone myteformer og -motiver. Hjernens universelle likhet resulterer i en universell mulighet for en likeartet sjelsfunksjon. Denne funksjon er kollektivpsyken. For så vidt det finnes differensieringer svarende til rasen, stammen eller endog familien, så finnes det også ut over den ‘universelle’ kollektivpsykes […]» ∼ 34—35

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År