Forfatter: Seitz, Heribert

Glaset förr och nu: Med bidrag av Carl Johan Lamm och Kurt Vogel

200,00kr

Glaset förr och nu: Med bidrag av Carl Johan Lamm och Kurt Vogel.

Albert Bonnier, Stockholm 1933, liten 4to, orig. omslag, 160 s. + 117 plansjer, svensk tekst, omslaget litt slitt.

«Föreliggande arbete är avsett att i någon mån täcka den brist på en svensk framställning av hålglasets allmänna historia, som hittills gjort sig gällande. I stort sett ha endast grunddragen kunnat ges; redogörelsen för de tongivande hyttorna och deras produkter samt för mera betydande tillverkningscentra har varit hovudändamålet. Speciell hänsyn har härvid tagits till dessas tekniska och stilbildande inflytande på den svenska glasframställningen. Vad det nationella avsnittet beträffar, har detta förklarligt nog utformats något mera ingående och vi ha här även glädjen, att för första gången framlägga ett hittills i det närmaste okänt material, nämligen det som berör tiden före Melchior Jung.»

1 på lager

Produktnr: 3664 Kategori:

Beskrivelse

Glaset förr och nu: Med bidrag av Carl Johan Lamm och Kurt Vogel.

Albert Bonnier, Stockholm 1933, liten 4to, orig. omslag, 160 s. + 117 plansjer, svensk tekst, omslaget litt slitt.

«Föreliggande arbete är avsett att i någon mån täcka den brist på en svensk framställning av hålglasets allmänna historia, som hittills gjort sig gällande. I stort sett ha endast grunddragen kunnat ges; redogörelsen för de tongivande hyttorna och deras produkter samt för mera betydande tillverkningscentra har varit hovudändamålet. Speciell hänsyn har härvid tagits till dessas tekniska och stilbildande inflytande på den svenska glasframställningen. Vad det nationella avsnittet beträffar, har detta förklarligt nog utformats något mera ingående och vi ha här även glädjen, att för första gången framlägga ett hittills i det närmaste okänt material, nämligen det som berör tiden före Melchior Jung.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År