Forfatter: Tegnér, Esaias

Frithiofs saga

250,00kr

Frithiofs saga.

Henrik A. Nordström, Stockholm 1825, 2. opplag, 8vo, nytt marmorert bind, 167 + (1) s., svensk tekst, litografert tittelblad, foldet notebilag (Ingeborgs Klagan + Vikingabalk), svensk 1910—20-talls ex libris på forsatsen.

Wikipedia: «Frithiofssagans oerhörda framgång tyckes bekräfta att han verkligen träffat rätt och lyckats förena trohet i teckningen av forntiden med samtidens anspråk på en sympativäckande lättfattlighet. Ett verksamt medel för att vinna detta ändamål fann han i framställningen av Frithiofs karaktär. Det högsinta och upphöjda mod som för Tegnér utmärker all sann heroism får hos honom en specifik nordisk prägel, dels genom dess benägenhet att slå över i trots och övermod, dels genom ett med detsamma förenat anlag för vemod och tungsinthet, […]»

1 på lager

Produktnr: 4714 Kategori:

Beskrivelse

Frithiofs saga.

Henrik A. Nordström, Stockholm 1825, 2. opplag, 8vo, nytt marmorert bind, 167 + (1) s., svensk tekst, litografert tittelblad, foldet notebilag (Ingeborgs Klagan + Vikingabalk), svensk 1910—20-talls ex libris på forsatsen.

Wikipedia: «Frithiofssagans oerhörda framgång tyckes bekräfta att han verkligen träffat rätt och lyckats förena trohet i teckningen av forntiden med samtidens anspråk på en sympativäckande lättfattlighet. Ett verksamt medel för att vinna detta ändamål fann han i framställningen av Frithiofs karaktär. Det högsinta och upphöjda mod som för Tegnér utmärker all sann heroism får hos honom en specifik nordisk prägel, dels genom dess benägenhet att slå över i trots och övermod, dels genom ett med detsamma förenat anlag för vemod och tungsinthet, […]»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År