Forfatter: Kvam, K.

Beretning om Den norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817—1967: Utarbeidet etter offentlig oppdrag i anledning av Sjøkrigsskolens 150 års-jubileum den 27. oktober 1967

300,00kr

Beretning om Den norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817—1967: Utarbeidet etter offentlig oppdrag i anledning av Sjøkrigsskolens 150 års-jubileum den 27. oktober 1967.

Trykt som manuskript, Oslo 1967, stor 8vo, orig. omslag, X + (2) + 656 s., illustrert, brett på smusstittel- og tittelbladet, 1 cm rift i foromslaget, errataseddel vedligger.

«De sjøoffiserer som etter atskillelsen fra Danmark fikk det oppdrag å organisere en norsk sjøkrigsskole, hadde alle fått sin utdannelse ved Søecadet-Academiet i København. Det var derfor naturlig at den norske skole i mangt og meget tok sitt forbilde i dette akademi, som særlig i årene etter 1786 — d v s etter at den kjente sjøoffiser Hans Christian Sneedorff var blitt tilbeordret, først som skoleoffiser, og fra 1797 av som sjef — hadde utviklet seg til en etter den tids krav mønstergyldig oppdragelsesanstalt.»

1 på lager

Produktnr: 3198 Kategori:

Beskrivelse

Beretning om Den norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817—1967: Utarbeidet etter offentlig oppdrag i anledning av Sjøkrigsskolens 150 års-jubileum den 27. oktober 1967.

Trykt som manuskript, Oslo 1967, stor 8vo, orig. omslag, X + (2) + 656 s., illustrert, brett på smusstittel- og tittelbladet, 1 cm rift i foromslaget, errataseddel vedligger.

«De sjøoffiserer som etter atskillelsen fra Danmark fikk det oppdrag å organisere en norsk sjøkrigsskole, hadde alle fått sin utdannelse ved Søecadet-Academiet i København. Det var derfor naturlig at den norske skole i mangt og meget tok sitt forbilde i dette akademi, som særlig i årene etter 1786 — d v s etter at den kjente sjøoffiser Hans Christian Sneedorff var blitt tilbeordret, først som skoleoffiser, og fra 1797 av som sjef — hadde utviklet seg til en etter den tids krav mønstergyldig oppdragelsesanstalt.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År