Forfatter: Staff, Tor Erling

Begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen

150,00kr

Begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen.

Pax, Oslo 1973, 8vo, orig. omslag, 89 + (2) s., prislapp på bakomslaget.

«2. Torgersen selv har i fengselet ført en tilsynelatende utrettelig kamp for gjenopptakelse. Han har i perioder vært støttet av forskjellige grupper av samfunnsborgere. Den motstand og de vanskeligheter han har møtt fra påtalemyndighet og fengselsmyndigheter har bidr[a]tt til å gi Torgersens kamp et uvirkelighetens preg: Det enkelte menneskes kamp mot et maktapparat og byråkrati. Det må rent objektivt kunne fastslåes at de 15 år som er forløpet siden Eidsivatings lagmannsretts dom, fra Torgersens side har vært benyttet til en nitid kamp for å skaffe nytt lys over den gamle sak, og at denne kamp i helt sjelden grad synes å ha vakt ubehag såvel hos påtalemyndighet som hos fengselsmyndighet.»

1 på lager

Produktnr: 2825 Kategori:

Beskrivelse

Begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen.

Pax, Oslo 1973, 8vo, orig. omslag, 89 + (2) s., prislapp på bakomslaget.

«2. Torgersen selv har i fengselet ført en tilsynelatende utrettelig kamp for gjenopptakelse. Han har i perioder vært støttet av forskjellige grupper av samfunnsborgere. Den motstand og de vanskeligheter han har møtt fra påtalemyndighet og fengselsmyndigheter har bidr[a]tt til å gi Torgersens kamp et uvirkelighetens preg: Det enkelte menneskes kamp mot et maktapparat og byråkrati. Det må rent objektivt kunne fastslåes at de 15 år som er forløpet siden Eidsivatings lagmannsretts dom, fra Torgersens side har vært benyttet til en nitid kamp for å skaffe nytt lys over den gamle sak, og at denne kamp i helt sjelden grad synes å ha vakt ubehag såvel hos påtalemyndighet som hos fengselsmyndighet.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År