Forfatter: Zielfeldt, Dan. Aug.

Anmärkningar emot det på Konungens befallning år 1828 utgifna Förslaget till Kyrkolag för Svenska Församlingen

250,00kr

Anmärkningar emot det på Konungens befallning år 1828 utgifna Förslaget till Kyrkolag för Svenska Församlingen.

Ecksteinska boktryckeriet, Stockholm 1831, 8vo, orig. lyseblått omslag, (2) + 59 s., svensk tekst, forfatterens dedikasjon på permens innside: «Hr. Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. Häglund Vänskapsfullt af Forfattaren», gulnet rygg, materien stedvis litt brunplettet.

Mag. Daniel August Zielfeldt, prost och kyrkoherde i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift, född 1789 i Vimmerby, död 1857 i Värmdö prästgård.

«Med sina många förträffligheter, samt oaktadt alla de vidtfrejdade Författarnes stora egenskaper, kan likväl det på Kongl. Maj:ts befallning från trycket utgifna Förslaget till Kyrkolag och Ordning för Svenska Församlingen ej göra anspråk på ofelbarhet. […] Om jag med mitt välmenta nit blifver lycklig att i ringaste mån bidraga till det ändamål jag åsyftat, skall jag räkna det för en af mina större tillfridsställelser. Wermdö den 24 December 1830.»

1 på lager

Produktnr: 2875 Kategori:

Beskrivelse

Anmärkningar emot det på Konungens befallning år 1828 utgifna Förslaget till Kyrkolag för Svenska Församlingen.

Ecksteinska boktryckeriet, Stockholm 1831, 8vo, orig. lyseblått omslag, (2) + 59 s., svensk tekst, forfatterens dedikasjon på permens innside: «Hr. Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. Häglund Vänskapsfullt af Forfattaren», gulnet rygg, materien stedvis litt brunplettet.

Mag. Daniel August Zielfeldt, prost och kyrkoherde i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift, född 1789 i Vimmerby, död 1857 i Värmdö prästgård.

«Med sina många förträffligheter, samt oaktadt alla de vidtfrejdade Författarnes stora egenskaper, kan likväl det på Kongl. Maj:ts befallning från trycket utgifna Förslaget till Kyrkolag och Ordning för Svenska Församlingen ej göra anspråk på ofelbarhet. […] Om jag med mitt välmenta nit blifver lycklig att i ringaste mån bidraga till det ändamål jag åsyftat, skall jag räkna det för en af mina större tillfridsställelser. Wermdö den 24 December 1830.»

Tilleggsinformasjon

Forfatter

År