Forretningsvilkår

Vi sender så snart som mulig etter bestilling en bekreftende e-post med informasjon om samlet beløp inklusive porto, betaling og forsendelse. Porto betales av kjøper. Bøkene sendes forsvarlig pakket. Vi tar inntil videre ikke kredittkort.

Bank: DNB Bank ASA, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, konto 1503.61.11086.

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO7515036111086

Internetthandel reguleres av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Lovteksten finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27#KAPITTEL_1. Kjøper har etter loven 14 dagers angrerett, regnet fra han fikk varen i besittelse. Erklæring om heving må fremsettes til selger innen fristen. Varen skal returneres selger innen 14 dager fra kjøper ga selger melding om heving av kjøpet. Kjøper må selv bekoste returkostnadene. Selger refunderer kjøpsprisen for varen når han har fått den i retur. Refusjonsbeløpet kan nedsettes dersom kjøper ved sin håndtering har forringet varens verdi.