Forretningsvilkår

Bøkene betales for- eller etterskuddsvis til Antikvariat Norges konto 1503.61.11086 i DNB. Vi tar inntil videre ikke kredittkort.

Vi sender så snart som mulig etter bestilling en bekreftende e-post med informasjon om samlet beløp inklusive porto og betalingsreferanse/fakturanummer. Porto betales av kjøper. Bøkene sendes forsvarlig pakket.

Bank: DNB Bank ASA, Oslo

BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO7515036111086

Internetthandel reguleres av lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Lovteksten finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27#KAPITTEL_1. Kjøper har etter loven 14 dagers angrerett, regnet fra han fikk varen i besittelse. Erklæring om heving må fremsettes til selger innen fristen. Varen skal returneres selger innen 14 dager fra kjøper ga selger melding om heving av kjøpet. Kjøper må selv bekoste returkostnadene. Selger refunderer kjøpsprisen for varen når han har fått den i retur. Refusjonsbeløpet kan nedsettes dersom kjøper ved sin håndtering har forringet varens verdi.