Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Braatøy, Trygve Hinsides Freud: Noen ubevisste momenter i psykoanalysens utvikling Braatøy, Trygve Hinsides Freud: Noen ubevisste momenter i psykoanalysens utvikling

Braatøy, Trygve

Hinsides Freud: Noen ubevisste momenter i psykoanalysens utvikling

175,00kr

1 på lager

Hinsides Freud: Noen ubevisste momenter i psykoanalysens utvikling.

Fabritius, Oslo 1931, stor 8vo, orig. omslag, 97 s., uoppskåret, svak brett ved nedre hjørne på foromslaget.

«I det annet tilfelle en mann som bortsett fra en liten innledning, gir pokker i symptomet og lar patienten snakke om hvad som helst. Frk. Hansen får lov til å snakke om alt mellem himmel og jord og hun får lov til å komme igjen neste dag, og dagen efter, og dagen efter den igjen, og der sitter en mann og har tydeligvis intet annet å gjøre enn å interessere sig for hennes snakk. Og han eier ikke en gang det minste moralske centimetermål.»


Produktnummer: 4080
Hansen, Andr. M. Oldtidens nordmænd: Ophav og bosætning Hansen, Andr. M. Oldtidens nordmænd: Ophav og bosætning Hansen, Andr. M. Oldtidens nordmænd: Ophav og bosætning

Hansen, Andr. M.

Oldtidens nordmænd: Ophav og bosætning

550,00kr

1 på lager

Oldtidens nordmænd: Ophav og bosætning.

Norsk Folkemuseum, Kristiania 1907, Gammel norsk kultur i tekt og billeder, 4to, orig. dekorert helsjirtingbind, (4) s. + XII plansjer + 138 + (2) s., diskret navn (C. Neergaard) i gammel hånd på fribladet.

«At forskellige menneskeraser har utprægede åndelige særegenheter, at negeren, malaien, kineseren, indianeren har åndelige rasemærker, går vel alle med på. Men at der skulde være gennemgripende åndelige eiendommeligheter fælles for den del av vort folk som ættest fra arierne, bestemt forskellige fra hvad der er eiendommeligt fra den del som har andet ophav, det har man havt like så liten forståelse av, som av at der overhodet fandtes nogen raseforskel.» — s. 129


Produktnummer: 4075
Hellandsjø, Karin Jakob Weidemann: Storfuglen i norsk kunst Hellandsjø, Karin Jakob Weidemann: Storfuglen i norsk kunst

Hellandsjø, Karin

Jakob Weidemann: Storfuglen i norsk kunst

200,00kr

1 på lager

Jakob Weidemann: Storfuglen i norsk kunst.

Schibsted, Oslo 2003, 8vo, orig. bind med omslag, 243 s., illustrert.

«Den unge Weidemanns mål var å male sitt liv som en regnbue mot evigheten. Som et prisme gjenspeiler hans kunst de forskjellige kunstretningene som dominerte i Norge etter krigen. Samtidig finner vi her rabulisten som arbeidet seg over i et nonfigurativt formspråk i sin søken etter en fornyelse av maleriet, for til sist å ende opp med selveste blomsterengen som sitt motiv. Da han gikk bort, var det ikke bare en malerhøvding som la ned sin palett, det var en folkekjær kunstner som en hel nasjon følte de hadde hatt et forhold til.»


Produktnummer: 4067
Erdmann, Domenico Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken Erdmann, Domenico Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken Erdmann, Domenico Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken

Erdmann, Domenico

Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken

300,00kr

1 på lager

Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken.

Jacob Dybwad, Oslo 1940, 4to, orig. skinnryggbind, omslagene medbundet, 323 s., rikt illustrert.

«Rosemalingen er for eksempel like gammel som renessansen. De fleste er formodentlig enig med mig i at vår malerkunst idag bruker samme djerve uttrykksmåte og farvekontraster som er betegnende for all gammel kunst og dekorativ maling — uten sammenligning for øvrig. Det nasjonale i malerkunsten, som i over en menneskealder har vært betraktet som noe foraktelig, viser sig tross alt å være levende. Den likesom vårt farvelynde viser vår selvstendighet på samme måte som vår eldgamle skibsbygning, husbygningskunst, folkemusikk og eventyrdiktning. Det er det mest nasjonale vi eier, og som ingen kan ta fra oss.» — fra forordet


Produktnummer: 4074
Falk, Eivind (red.) Festskrift: Jon Bojer Godal 70 år: Norsk handverksutvikling — NHU 20 år Falk, Eivind (red.) Festskrift: Jon Bojer Godal 70 år: Norsk handverksutvikling — NHU 20 år

Falk, Eivind (red.)

Festskrift: Jon Bojer Godal 70 år: Norsk handverksutvikling — NHU 20 år

150,00kr

1 på lager

Festskrift: Jon Bojer Godal 70 år: Norsk handverksutvikling — NHU 20 år.

Maihaugen, [Lillehammer] 2007, Maihaugens årbok 2007, stor 8vo, orig. bind, 253 s., illustrert i farver.

Innhold, bl.a.: Jon Bojer Godal, Hjelper omgrepet handlingsboren kunnskap oss til framtid for handverket?; Ågot Gammersvik, På sporet etter den tapte historien: Prosessuell restaurering; Arne-Terje Sæther, Bruk av åpen båt, forskning eller lek med døden?; Randi Sjølie, Skjelterhus i Tana; Harald Dalland og Åsmund Lien, Båtbygginga i Os; Tore R. Tøndevold, Et register over handverkere; Steinar Moldal; Låven i Bygningshistorisk park; Gunnar Eldjarn, Regne brøk me kan tykje; Terje Planke, Historisk rekonstruksjon av mønstre; Roald Renmælmo, Skjelternaustet; Ove Losnegård, Om då ei jekt vart hoggen i Dalsfjorden.

 


Produktnummer: 4082
Kapelrud, Arvid S. På vakt i Gudbrandsdalen: April 1940 Kapelrud, Arvid S. På vakt i Gudbrandsdalen: April 1940 Kapelrud, Arvid S. På vakt i Gudbrandsdalen: April 1940

Kapelrud, Arvid S.

På vakt i Gudbrandsdalen: April 1940

125,00kr

1 på lager

På vakt i Gudbrandsdalen: April 1940.

Johan Grundt Tanum, Oslo 1945, 8vo, orig. bind, 151 s., fotoplansjer.

«Overalt stod folk og stirret opp i luften, på gatehjørnene, foran forretningene og i portene. Bare det sivile luftvern og politiet lot til å være i sving, ellers så det det ut som de fleste var helt rådville. Jeg skyndte meg nedover Bogstadveien mens tyske fly med korte mellomrom tordnet over takene. Jeg fikk stoppet en lastebil som skulle nedover, og slengte meg på den. Andre biler var ute i oppdrag og kjørte omkring med voldsom fart, én av dem så jeg kjøre på en øyensynlig helt panikkslått mann og slengte ham høyt opp i luften.»


Produktnummer: 4072
Getz, O.B. Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940: Fektningsrapport Getz, O.B. Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940: Fektningsrapport Getz, O.B. Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940: Fektningsrapport

Getz, O.B.

Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940: Fektningsrapport

125,00kr

1 på lager

Fra krigen i Nord-Trøndelag 1940: Fektningsrapport.

Aschehoug, Oslo 1940, 3. opplag, 8vo, orig. sjirtingryggbind, 163 s., kart.

«Jeg er ikke i tvil om at hadde vi fått ytterligere rimelig tid til utdannelse, tilstrekkelig våben og ammunisjon som var oss lovet av England, og en alliert som hadde støttet oss slik som vi hadde hatt grunn til å vente — og ikke bare gjort situasjonen vanskeligere for oss — så skulde vi ha hevdet oss i kampen mot en hvilken som helst fiende. Da våbnene blev nedlagt, var Regimentet fullt beredt på å gå i kamp for atter å ta vårt land i besiddelse. Men våre ansvarlige sjefer fant at efter at engelske og franske tropper uten varsel forlot landet, vilde en fortsettelse uten hjelp, med et par dagers ammunisjon, sviktende forsyninger og intet opnåelig mål å kjempe for, være uforsvarlig.» — s. 162


Produktnummer: 4073
Wig, Rigmor Elisabeth Aster Mellom oss og stjernene: Astrologi for hvermann Wig, Rigmor Elisabeth Aster Mellom oss og stjernene: Astrologi for hvermann

Wig, Rigmor Elisabeth Aster

Mellom oss og stjernene: Astrologi for hvermann

175,00kr

1 på lager

Mellom oss og stjernene: Astrologi for hvermann.

Gyldendal, Oslo 1980, 3. opplag, 8vo, orig. bind, 197 + (1) s., illustrert.

«I denne boken legger hun frem astrologiens historie fra de fjerneste tider og frem til i dag. Hun har satt seg som mål å skille klinten fra hveten, i den forstand at hun konsentrerer seg ved de sider av stjernetydningen som hun mener har en vitenskapelig bakgrunn, og hun påpeker den nære sammenheng på visse områder mellom astrologi og psykologi. Dessuten har hun lagt sin bok opp som en lærebok til selvstudium. Hun hevder ikke at leseren kan bli ekspert over natten, men hun gir grei rettledning for dem som har lyst til og interesse av å sette seg inn i dette besnærende emnet.»


Produktnummer: 4066
More, Thomas Utopia More, Thomas Utopia

More, Thomas

Utopia

200,00kr

1 på lager

Utopia.

Aschehoug, Oslo 1982, Thorleif Dahls kulturbibliotek, 8vo, orig. helsjirtingbind med omslag, 154 + (4) s., oversatt og med innledning av Trygve Sparre.

«Utopia er Thomas Mores hovedverk, skrevet på latin og trykket i 1516. Den er delt i to ‘bøker’, hvorav den første regnes som den langt beste, litterært sett. Fortellingen er lagt i munnen på sjøfareren Rafael Hythlodaeus og er en skarp og treffende kritikk av politiske, sosiale og religiøse forhold i England. I annen bok skildrer Rafael ideallandet Utopia — ‘landet som ikke er’. Her får vi vite hvordan en kommunistisk stat er eller hvordan den bør bygges opp, og vi hører om landets geografi, politikk og økonomi, folkets filosofi og religion og dets innstilling til krig.»


Produktnummer: 4064
Pears, Iain Scipios drøm Pears, Iain Scipios drøm

Pears, Iain

Scipios drøm

150,00kr

1 på lager

Scipios drøm.

Gyldendal, Oslo 2005, 8vo, orig. bind med omslag, 398 + (1) s., oversatt av Bodil Engen.

«Iain Pears’ nye, store europeiske roman foregår i Provence på tre forskjellige tidspunkter. Alle tre er kritiske perioder for den vestlige sivilisasjonen: sammenbruddet av det romerske imperiet i det femte århundret, tiden omkring svartedauden i det fjortende og tiden rundt første verdenskrig i forrige århundre. Leseren følger skjebnen til tre menn: Manlius Hippomanes (galleren og aristokraten som er besatt av å ta vare på den romerske sivilisasjonen), Oliver de Noyen (poeten) og Julien Barneuve (en intellektuell som slutter seg til Vichy-regjeringen). Mennenes historie er vevd sammen, […]»


Produktnummer: 4063
Runeberg, Johan Ludvig Fenrik Stål: En samling sanger Runeberg, Johan Ludvig Fenrik Stål: En samling sanger Runeberg, Johan Ludvig Fenrik Stål: En samling sanger

Runeberg, Johan Ludvig

Fenrik Stål: En samling sanger

175,00kr

1 på lager

Fenrik Stål: En samling sanger.

Gunnar Stenersens forlag, Oslo 1944, 4to, orig. bind med omslag, 298 + (5) s., illustrert av Albert Edelfelt, Inga Eckles navnetrekk på tittelbladet, omslaget med rifter og slitasje øverst.

NBL: «I en viss forstand kan man si at André Bjerke vokste opp under innflytelse av en litt tragisk farsfigur. Særlig oppstod det en ubehagelig og senere ikke forløst binding mellom dem da faren under okkupasjonen ikke overholdt forfatternes boikott (fra 1943) av de nazifiserte forlagene, og dermed fikk utgitt på Stenersens forlag en gjendiktning av J. L. Runebergs Fänrik Ståls Sägner, hvis manus sønnen hadde hjulpet ham med språklig. Dette fikk et etterspill for den såkalte æresretten i Forfatterforeningens regi, noe som gjorde Ejlert Bjerke desto mer ‘fallen’ i etterkrigsårene.»


Produktnummer: 4061
Solhjell, Dag, og Hans Fredrik Dahl Men viktigst er æren: Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945 Solhjell, Dag, og Hans Fredrik Dahl Men viktigst er æren: Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945

Solhjell, Dag, og Hans Fredrik Dahl

Men viktigst er æren: Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945

200,00kr

1 på lager

Men viktigst er æren: Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945.

Pax, Oslo 2013, 8vo, orig. bind med omslag, 254 s.

«Etter 1945 holdt Norge et oppgjør med dem som hadde sveket eller sviktet landet under krigen. Synderne kunne dømmes og fordømmes av såvel rettsvesen og sivile organisasjoner som av folk flest. For kunstnerne som trådte feil, ble fallet oppfattet som særlig alvorlig — det var den nasjonale æren som sto på spill, og som måtte gjenopprettes. Kunstnerorganisasjonene straffet dem de fant hadde oppført seg unasjonalt, og som dermed hadde vist seg som uverdige medlemmer. Straffen fikk i mange tilfeller karakter av yrkesforbud eller innskrenking av ytringsfriheten. Oppgjøret fikk et vilkårlig og uforutsigbart preg, da både regelverk og faktiske forhold ofte var uklare.»


Produktnummer: 1064
Jensen, Tom B., og Hans Fredrik Dahl Parti og plakat: NS 1933—1945 Jensen, Tom B., og Hans Fredrik Dahl Parti og plakat: NS 1933—1945

Jensen, Tom B., og Hans Fredrik Dahl

Parti og plakat: NS 1933—1945

200,00kr

1 på lager

Parti og plakat: NS 1933—1945.

Det Norske Samlaget, Oslo 1988, 8vo, orig. omslag, 319 s., rikt illustrert i farver og svart-hvitt.

«Plakaten var spydspissen til nasjonalsosialismens propaganda i Norge. Med eigenarta grafikk og idealisert uttrykksform, gjorde Nasjonal Samlings godt 250 illustrerte plakatar mykje av seg i den elles så visuelt grå krigskvardagen, spreidde som dei vart i millionopplag over alt der folk ferdast. Også i reklamehistoria teiknar plakatane eit uvanleg og spesielt avsnitt. Og i annalane til den politiske propagandaen står dei for seg sjølve — eit storstilt forsøk på å vinne sjeler med litografi, utan sidestykke i nokon annan periode. I ettertid vitnar den rå, maskuline krafta som stråler ut av desse flatene kanskje mest om ei skremmende og særprega side av fascismen: estetikkens forrang framfor politikken.»


Produktnummer: 4062
Borge, Bernhard (Andre Bjerke) De dødes tjern Borge, Bernhard (Andre Bjerke) De dødes tjern Borge, Bernhard (Andre Bjerke) De dødes tjern

Borge, Bernhard (Andre Bjerke)

De dødes tjern

175,00kr

1 på lager

De dødes tjern.

Aschehoug, Oslo 1943, 3. opplag, 8vo, orig. pappbind, 213 s., ryggen anelse bleket, foromslaget (Knut Yran) til Nattmennesket (1941) medfølger løst innlagt.

NBL: «Omtrent parallelt med sin inntreden på parnasset sendte Bjerke også fra seg de to kriminalromanene Nattmennesket og De dødes tjern, begge under det tilforlatelige pseudonymet Bernhard Borge. De må vurderes som noe mer enn ungdommelig lek med litterære grøss og logiske intriger i en mørketid. Bjerke skapte en ny genre med sin psykoanalytiske amatørdetektiv Kai Bugge, men brukte også kriminalromanene til å føre en diskusjon på tre nivåer mellom livsanskuelser: den rent teknisk-materialistiske (fingeravtrykk og alibier), den rasjonalistisk-psykologiske (med utnyttelsen av ‘nymotens’ termer fra Freuds drømmetydningslære) og den metafysisk-oversanselige (med ‘spøkelseseffekter’ fra en overnaturlig eller parapsykologisk virkelighetsdimensjon).»


Produktnummer: 1354
Haugen, Odd Einar (red.) Handbok i norrøn filologi Haugen, Odd Einar (red.) Handbok i norrøn filologi

Haugen, Odd Einar (red.)

Handbok i norrøn filologi

150,00kr

1 på lager

Handbok i norrøn filologi.

Fagbokforlaget, Bergen 2004, stor 8vo, orig. bind, 512 s., enkelte illustrasjoner, rettelsesblad til s. 184 innlagt, limt 2 cm rift øverst på ryggen.

Innhold: Forord; Forkortingar og teikn; Normaliseringsreglar; Odd Einar Haugen, Innleiing; Jon Gunnar Jørgensen, Håndskrift- og arkivkunnskap; Odd Einar Haugen, Tekstkritikk og tekstfilologi; Karin Fjellhammer Seim, Runologi; Odd Einar Haugen, Paleografi; Else Mundal, Edda- og skaldedikt; Else Mundal, Sagalitteraturen; Marit Christoffersen, Syntaktisk utvikling; Inge Særheim, Person- og stadnamn; Jan Ragnar Hagland, Gammalislandsk og gammalnorsk språk; Endre Mørck, Mellomnorsk språk; Namneformer; Litteratur; Illustrasjonar; Register.


Produktnummer: 4004
Angell, Svein Ivar Frå splid til nasjonal integrasjon: Norsk nasjonalisme i mellomkrigstida Angell, Svein Ivar Frå splid til nasjonal integrasjon: Norsk nasjonalisme i mellomkrigstida

Angell, Svein Ivar

Frå splid til nasjonal integrasjon: Norsk nasjonalisme i mellomkrigstida

150,00kr

1 på lager

Frå splid til nasjonal integrasjon: Norsk nasjonalisme i mellomkrigstida.

Noregs forskingsråd, Oslo 1994, KULTs skriftserie nr. 29, stor 8vo, orig. omslag, 161 s.

«Eg spør difor kva som utgjorde føresetnadene for den nasjonale fragmenteringa ein kan observera i det norske mellomkrigssamfunnet. Kvifor gjekk det nasjonalistiske tyngdepunktet mot høgre? Kva var årsakene til, og korleis arta den nasjonale disintegrasonen seg? I forlenginga av desse problemstillingane er det naturleg å sjå nærare på arbeidarrørsla sin aksept av den nasjonale symbolverda og den nasjonale tilnærmingsprosessen som openberra seg utetter 1930-talet. Kva var grunnlaget for denne prosessen, og korleis manifesterte han seg? For å kasta lys over dei problema som er skisserte her, har eg valt å analysera konkrete historiske hendingar og ymse former for politisk aktivitet.»


Produktnummer: 4050
Svendsen, Åsmund Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? Ludvig L. Daaes og Yngvar Nielsens konservative nasjonalhistoriske fortelling 1882—1884 Svendsen, Åsmund Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? Ludvig L. Daaes og Yngvar Nielsens konservative nasjonalhistoriske fortelling 1882—1884

Svendsen, Åsmund

Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? Ludvig L. Daaes og Yngvar Nielsens konservative nasjonalhistoriske fortelling 1882—1884

150,00kr

1 på lager

Konservativ og nasjonsbyggende historieskriving? Ludvig L. Daaes og Yngvar Nielsens konservative nasjonalhistoriske fortelling 1882—1884.

Norges forskningsråd, Oslo 1997, KULTs skriftserie nr. 91, stor 8vo, orig. omslag, 253 + (7) s., opplag 500 eksemplarer.

«Formålet med denne oppgaven er å undersøke de nasjonsbyggende og identitetsformende sidene ved historieskrivingen til de to norske konservative historikerne Ludvig Ludvigsen Daae og Yngvar Nielsen. Utgangspunktet for analysen er kritikken de rettet mot den nasjonaldemokratiske teorien til historikeren og venstreideologen Ernst Sars, mellom 1882 og 1884, slik han formet den i Historisk Indledning til Grundloven i 1882. Bakgrunnen for både Sars’ pamflett og kritikken av den var den politiske og kulturelle kampen som foregikk på 1870—80-tallet, mellom Venstreopposisjonen og Høyrekoalisjonen.»


Produktnummer: 4049
Pettersson, Jan Åke (red.) Kjærlighetens strand: Edvard Munch og Åsgårdstrand Pettersson, Jan Åke (red.) Kjærlighetens strand: Edvard Munch og Åsgårdstrand

Pettersson, Jan Åke (red.)

Kjærlighetens strand: Edvard Munch og Åsgårdstrand

175,00kr

1 på lager

Kjærlighetens strand: Edvard Munch og Åsgårdstrand.

Labyrinth Press, Oslo 2010, stor 8vo, orig. bind med omslag, 104 s., rikt illustrert i farver, laget til utstilling på Haugar Vestfold kunstmuseum juni—september 2010 og Lillehammer kunstmuseum september 2010—januar 2011.

Innhold: Jan Åke Pettersson og Svein Olav Hoff, Forord; Edvard Munch, Skrivebog for Edvard Munch; Mai Britt Guleng, Edvard Munch og kreativitetens kilde; Ingebjørg Ydstie, Åsgårdstrand i Munch og Munch i Åsgårdstrand — landskapet som mening og sammenheng; Øivind Storm Bjerke, Edvard Munch og den maleriske erindring — gjentagelser og formal modernisering i sene verker; Hans-Martin Frydenberg Flaatten, Edvard Munch og Åsgårdstrand — en kronologisk oversikt; Katalog.


Produktnummer: 3925
Lindegren, Kenneth Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: Ett estetiskt och existentiellt bekymmer Lindegren, Kenneth Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

Lindegren, Kenneth

Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

150,00kr

1 på lager

Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen: Ett estetiskt och existentiellt bekymmer.

Makadam, Göteborg og Stockholm 2016, 8vo, orig. bind med omslag, 256 s., svensk tekst, avhandling for filosofisk doktoreksamen ved Lunds universitet.

«Användningen av tillfälligheter, olyckshändelser, lägliga sammanträffanden och mirakulösa räddningar i sista sekunden — för att visa på människans bristande kontroll över sitt eget liv och aktualisera frågan om vilka makter eller krafter som ytterst styr världens gång — är också ett konventionellt berättarteknisk grepp, vanligt i den litteratur som realismen i verklighetsskildringens namn tog avstånd ifrån. Å ena sidan behöver realismen skildra osannolika händelser, eftersom de är en del av livet, å andra sidan riskerar de att bryta verklighetsillusionen och ge intrycket av att författaren tillgripit en nödlösning för att föra historien i önskad riktning.»


Produktnummer: 3946
Horats Odar av Horats: Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker Horats Odar av Horats: Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker

Horats

Odar av Horats: Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker

100,00kr

1 på lager

Odar av Horats: Føreord, utval og gjendikting ved Johannes Gjerdåker.

Det Norske Samlaget, Oslo 2001, 8vo, orig. bind med omslag, 85 s., 1 cm rift og en brett ved øvre hjørne på foromslaget.

«Alt som Horats gav frå seg av dikt, har vorte studert og granska, men òg lese for rein glede og lært utor boka, gjennom to tusen år. Mest lesne har dei fire bøkene med odar og brevet om diktekunsten vore. Sermerkt for Horats er klår og gjennomsiktig målføring, stort tematisk mangfald, poengtert og velgrunna filosofi med eksemplifisering frå daglegliv og i stor mon frå romerske og greske gudesegner. For mange menneske opp gjennom to tusen år har det vore ei eiga glede å møta mytane i den utmeisla forma dei har i Horats sine dikt.»


Produktnummer: 3824