Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Svenbalrud, Hallvard Kvale Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone’ of Norwegian Foreign Policy,’ 1970—2005 Svenbalrud, Hallvard Kvale Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone’ of Norwegian Foreign Policy,’ 1970—2005

Svenbalrud, Hallvard Kvale

Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone’ of Norwegian Foreign Policy,’ 1970—2005

150,00kr

1 på lager

Foundation and Ornament: The United Nations as ‘Cornerstone’ of Norwegian Foreign Policy,’ 1970—2005.

University of Oslo, Department of Archaeology, Conservation and History, Oslo 2012, stor 8vo, orig. omslag, xi + 299 s., engelsk tekst, avhandling for graden Ph.D.

«In Norwegian policy in the UN General Assembly and Security Council between 1970 and 2005 at large, three interrelated trends are prominent. First, Norway became more selective in her use of the UN. Second, Norway’s ambitions for the UN were downscaled. Third, Norway’s UN policy moved toward a ‘softer’ profile, focused on social and humanitarian matters. In the following these three trends are disussed in closer detail.» — 246


Produktnummer: 4413
Hansen, Per Bonde Standardarbeidsforholdets vekst og fall: Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndigheters respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947—2000 Hansen, Per Bonde Standardarbeidsforholdets vekst og fall: Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndigheters respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947—2000

Hansen, Per Bonde

Standardarbeidsforholdets vekst og fall: Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndigheters respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947—2000

150,00kr

1 på lager

Standardarbeidsforholdets vekst og fall: Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndigheters respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947—2000.

Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Oslo 2018, stor 8vo, orig. omslag, 373 s., avhandling for ph.d.-graden.

«Begrunnelsen for å vie særlig oppmerksomhet til responsen på og reguleringen av utleiefirmaenes virksomhet, er at denne virksomheten brøt med alle standardarbeidsforholdets pilarer. Spesielt brøt virksomheten med standardarbeidsforholdets mest sentrale pilar, det bilaterale arbeidsforholdet. Det bilaterale arbeidsforholdet ga relasjonen mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver en status som skilte denne relasjonen fra annen økonomisk virksomhet. Med andre ord ga det bilaterale arbeidsforholdet aktører i arbeidslivet status som nettopp arbeidsgivere og arbeidstakere.» — 8


Produktnummer: 4412
Sandberg, Kristian Lødemel Kapitalistisk skuld etter 1989: Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad Sandberg, Kristian Lødemel Kapitalistisk skuld etter 1989: Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad

Sandberg, Kristian Lødemel

Kapitalistisk skuld etter 1989: Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad

150,00kr

1 på lager

Kapitalistisk skuld etter 1989: Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad.

Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Oslo 2018, stor 8vo, orig. omslag, xi + 321 s., PhD-avhandling.

«I denne avhandlinga vil eg undersøkje utviklinga i Fløgstads historiebruk og historiekritikk, særleg med tanke på korleis han representerer historia til kapitalismen, basert på fire verk — historieverka Arbeidets lys. Tungindustrien i Sauda gjennom 75 år (1990) og Eld og vatn. Nordmenn i Sør-Amerika (1999) og romanane Paradis på jord (2002) og Grand Manila (2006). Det vil seia at eg analyserer bruken hans av kjelder om historiske hendingar (ein historiebruk) sett opp mot kritikken hans av andre historiske narrativ (ein historiekritikk) for å fange opp og setja ord på Fløgstads dialog og konfrontasjon med historieskrivinga og andre historiske narrativ.» — 7


Produktnummer: 4411
Fyksen, Bjørn Ivar Almuens opera: Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap Fyksen, Bjørn Ivar Almuens opera: Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap

Fyksen, Bjørn Ivar

Almuens opera: Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap

150,00kr

1 på lager

Almuens opera: Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap.

Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Oslo 2018, stor 8vo, orig. omslag, 245 s., avhandling for ph.d.-graden.

«Det styrende prinsippet har vært å lete etter mønstre i hvilke emner og motiver Prøysen legger vekt på og benytter seg hyppig av, og så å forsøke å avdekke betydningen av disse ved å sammenligne forskjellige tekster, først og fremst innad i forfatterskapet, men også i det samtidige litterære landskapet. I særlig Trost i taklampa florerer det i tillegg direkte henvisninger til andre litterære verker, og jeg har forsøkt å se nøyere på hvilke betydninger disse referansene skaper når det gjelder forbindelsene mellom litteratur, mentalitet, kultur og samfunn.» — 21


Produktnummer: 4477
Rød, Johannes Falsk: kunst som forfalskning: forfalskning som kunst Rød, Johannes Falsk: kunst som forfalskning: forfalskning som kunst

Rød, Johannes

Falsk: kunst som forfalskning: forfalskning som kunst

150,00kr

1 på lager

Falsk: kunst som forfalskning: forfalskning som kunst.

Gyldendal, Oslo 2000, liten 4to, orig. bind med omslag, 207 s., rikt illustrert i farver og svart-hvitt, forlagsstempel på toppsnittet.

«Kunsthistoriens kriminelle side har vokst i løpet av de siste hundre år. En eksplosiv prisøkning på verker av de mest kjente kunstnere har fristet mang en svindler til å forsøke å lure den kunstfaglige ekspertise og et økende antall pengesterke samlere. I denne boken møter du de mest kjente kunstforfalskerne på 1900-tallet. Du får kjennskap til deres bilder og metoder, deres liv og hemmeligheter. Forfatteren viser også hvilke metoder som i dag anvendes for å avsløre forfalskninger.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4435
Rød, Johannes Dramaet om de gotiske hoder Rød, Johannes Dramaet om de gotiske hoder

Rød, Johannes

Dramaet om de gotiske hoder

150,00kr

1 på lager

Dramaet om de gotiske hoder.

Solum, Oslo 1996, 8vo, orig. bind med omslag, 128 s., illustrert.

«I 1924 kjøpte Nasjonalgalleriets direktør, Jens Thiis, to gotiske stenhoder til museets samling. Innkjøpet av et Petrushode og et Madonnahode skapte stor strid innad i Nasjonalgalleriet, blant kunsthistorikere, kunstnere og det kunstinteresserte publikum. Med direktør Thiis, billedhugger Wilhelm Rasmussen og maleren Søren Onsager i hovedrollene, utviklet striden seg til et drama uten sidestykke i norsk kulturliv. […] Forfatteren følger saken slik den utspant seg i dagspressen fra desember 1924 til september 1925. Dramaet om de gotiske hoder er en dokumentarthriller fra norsk kunst- og kulturliv i 1920-årene.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 353
Spinoza, Baruch de Etikk Spinoza, Baruch de Etikk

Spinoza, Baruch de

Etikk

200,00kr

1 på lager

Etikk.

Pax, Oslo 2002, 8vo, orig. bind med omslag, 268 s., oversatt og med innledning av Ragnar Hertzberg Næss.

«Baruch de Spinozas Etikk er en av de fineste fullstendige tankebygninger som europeisk filosofi har frembrakt. Verket er bygget opp rundt læresetninger, bevis og anmerkninger. Det er inndelt i fem deler som handler om Gud, om sjelens natur og opprinnelse, om følelsenes opprinnelse og natur, om menneskelig slaveri eller følelsenes makt og om hvordan fornuften kan frigjøre mennesket. Etikk er Spinozas hovedverk. Den ble utgitt etter hans død.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4557
Skinner, Stephen Sacred Geometry: Deciphering the Code Skinner, Stephen Sacred Geometry: Deciphering the Code

Skinner, Stephen

Sacred Geometry: Deciphering the Code

200,00kr

1 på lager

Sacred Geometry: Deciphering the Code.

Gaia Books, London 2006, stor 8vo, orig. bind med omslag, 160 s., engelsk tekst, rikt illustrert i farver.

«Sacred Geometry shows that behind nature’s seeming disorder there are hidden structures and patterns of perfect proportion. These are apparent in many things from microscopic crystals to the way the petals are arranged on the head of a flower. Such hidden codes have been identified by observant thinkers, in many cultures, as evidence of the mind of God at work, giving it a sacred quality. Because of this, these geometrical concepts have often been incirporated into sacred buildings and devotional art in many societies around the world.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4489
Dampier-Jeans, Marion, fortalt til Charlotte Kehler Mitt liv med åndene Dampier-Jeans, Marion, fortalt til Charlotte Kehler Mitt liv med åndene

Dampier-Jeans, Marion, fortalt til Charlotte Kehler

Mitt liv med åndene

175,00kr

1 på lager

Mitt liv med åndene.

Hilt & Hansteen, Oslo 2002, 8vo, orig. bind, 250 + (3) s.

«Marion Dampier-Jeans er et av Englands mest anerkjente åndelige medier. Hun er født i 1950 i Slagelse av dansk-norske foreldre som begge hadde mediumistiske evner. Marion flyttet som 19-åring til London, der hun videreutviklet sine evner. […] Gjennom sin livshistorie, som hun har fortalt til journalist Charlotte Kehler, beskriver Marion en rekke spennende og utrolige hendelser som kan stå som eksempler på hennes overbevisende evner som medium. Hun forklarer de forskjellige nivåene og formene for spiritisme og tar dessuten et oppgjør med overfladisk bruk av og omgang med begreper som clairvoyance.» — fra bakpermen


Produktnummer: 4576
Hopstock, Carsten Lystgården Tåtøy og patrisierliv i Kragerø — en miljøhistorisk skildring Hopstock, Carsten Lystgården Tåtøy og patrisierliv i Kragerø — en miljøhistorisk skildring

Hopstock, Carsten

Lystgården Tåtøy og patrisierliv i Kragerø — en miljøhistorisk skildring

175,00kr

1 på lager

Lystgården Tåtøy og patrisierliv i Kragerø — en miljøhistorisk skildring.

Kragerø og Skåtøy historielag, Kragerø 2010, 8vo, orig. bind, 137 s., illustrert.

«I dette skriftet tar jeg altså sikte på å belyse patrisierlivet i Kragerø. Jeg har valgt den prektige lystgården Tåtøy Vestre, Tåtøy Hovegård, og særlig eieren, krigskommissær Henrich Georg Tønder, som tema ved å bruke disse som et prisme. Det vil si en glass-stav til brytning av belysning og innsikt, ettersom jeg dreier stoffet som et prisme. Ved å dreie prismen, søker jeg å belyse en rekke personlige tanker, ønsker, viljer, situasjoner og prosesser som har gitt fascinerende bilder av fortiden.» — 8


Produktnummer: 4578
Gestrin, Håkan Högerextrema rörelser och deras symboler Gestrin, Håkan Högerextrema rörelser och deras symboler

Gestrin, Håkan

Högerextrema rörelser och deras symboler

175,00kr

1 på lager

Högerextrema rörelser och deras symboler.

Bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm 2007, stor 8vo, orig. bind, 194 s., svensk tekst, illustrert i farver.

«Men vad betyder egentligen dessa tecken och hur ska vi tolka dem? Högerextrema rörelser och deras symboler vill ge svar på dessa frågor. Boken består av två delar: I den första beskrivs utförligt den symbolflora som vi möter i dag bland olika extrema grupper på högerkanten. Förutom en förklaring av symbolerna och deras ursprung ges en kortfattad historisk bakgrund till rörelsernas historia. Bokens andra del omfattar en inventering av det breda spektrum av olika högerextrema grupper som förekommer i dag i Europa, Ryssland och USA.» — fra bakpermen


Produktnummer: 4500
Krüger, Henrik, og Niels Levinsen Fascismens internationale nett i dag: Svartebok 78 Krüger, Henrik, og Niels Levinsen Fascismens internationale nett i dag: Svartebok 78

Krüger, Henrik, og Niels Levinsen

Fascismens internationale nett i dag: Svartebok 78

100,00kr

1 på lager

Fascismens internationale nett i dag.

Føniks Forlag, uten sted og år [Oslo 1978], 8vo, orig. omslag, 256 s., oversatt fra dansk, illustrert, flere understrekninger og notater s. 162 og 164—172 (kapitlene om Danmark og Norge), brett ved nedre hjørne på bakomslaget.

«Dette er en bok om fascismens internasjonale forgreninger og maktapparat. Den vil fortelle noe om de brune og svarte bevegelsenes seige livskraft og påvise hvordan de ultrareaksjonære kreftene er samordnet og langt sterkere sentraldirigert enn de fleste er klar over. Forfatterne påviser også hvordan etterretningstjenestene ikke bare i land med høyreautoritære regimer, men også i land vi gjerne kaller demokratiske driver et til dels intimt samarbeid over landegrensene med både lokale og verdensomspennende nyfascistiske og nynazistiske organisasjoner […]» — fra forordet


Produktnummer: 4344
Løvland, Helge, og Carl Schiøtz Idrettsbok for norske gutter Løvland, Helge, og Carl Schiøtz Idrettsbok for norske gutter Løvland, Helge, og Carl Schiøtz Idrettsbok for norske gutter

Løvland, Helge, og Carl Schiøtz

Idrettsbok for norske gutter

150,00kr

1 på lager

Idrettsbok for norske gutter.

Aschehoug, Oslo 1925, 8vo, orig. helsjirtingbind, 339 + (9) s., illustrert, figurer, tabeller, reklame, navnetrekk på smusstittelbladet (Arne Ludvigsen, Askim st.), mindre pletter enkelte steder, flere avisutklipp medfølger, bl.a. om Fritz Huitfeldts død (Aftenp. 25. april 1938).

«Men det er jo ikke meningen at guttene skal gjøre dumheter! Forsømmer dere utdannelsen f. eks., så gjør dere en dundrende dumhet. Skal man opnå stillinger og arbeide, som der er noget ved, så kreves der betraktelig andre ting end å være champion. Men en fornuftig og flink all-round idrettsmann føler sig kraftig og oplagt, blir ikke så lett syk og har særskilt gode chanser for å kunne arbeide sig op — forbi dem som ingenting tåler av arbeide og slit.» — 63


Produktnummer: 4530
Larsen, Petter Med AIF-stjerna på brystet: Glimt fra norsk arbeideridrett Larsen, Petter Med AIF-stjerna på brystet: Glimt fra norsk arbeideridrett

Larsen, Petter

Med AIF-stjerna på brystet: Glimt fra norsk arbeideridrett

225,00kr

1 på lager

Med AIF-stjerna på brystet: Glimt fra norsk arbeideridrett.

Tiden, Oslo 1979, stor 8vo, orig. bind med omslag, 274 s., illustrert.

«Arbeidernes Idrettsforbund stod for noe nytt og epokegjørende i norsk idrett. I de 16 årene AIF virket, fra 1924 til 1940, førte forbundet titusener unge inn på idrettsbanene. Turrenn og marsjkonkurranser, gatestafetter, svømme- og turnmønstringer var nye innslag, og AIF-mesterskapene ble virkelige massemønstringer. For første gang i norsk idretts historie kom bedriftsidretten med. Og jentene ble gitt muligheter, særlig i friidretten. Nye klasseinndelinger med bl.a. fysisk alder ble innført. Helse- og opplysningsarbeidet gikk hånd i hånd med de idrettslige aktiviteter. Ut av denne masseidretten grodde også topp-idrettsfolk: […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4466
Vogt, Ragnar, Arne Braadland, Johan Hvidsten m.fl. (red.) Frihet • Sannhet: Festskrift til Johan Scharffenberg: 70-årsdagen 23. november 1939 Vogt, Ragnar, Arne Braadland, Johan Hvidsten m.fl. (red.) Frihet • Sannhet: Festskrift til Johan Scharffenberg: 70-årsdagen 23. november 1939

Vogt, Ragnar, Arne Braadland, Johan Hvidsten m.fl. (red.)

Frihet • Sannhet: Festskrift til Johan Scharffenberg: 70-årsdagen 23. november 1939

150,00kr

1 på lager

Frihet • Sannhet: Festskrift til Johan Scharffenberg: 70-årsdagen 23. november 1939.

Privat utgivelse, Oslo 1939, stor 8vo, orig. helsjirtingbind, 472 s., foto av Scharffenberg som frontispis.

Innhold, bl.a.: Tabula gratulatoria; Ragnar Vogt, Åndsvirksomhet og alkohol; Hartvig Nissen, Psykiaternes innflytelse på strafferett og fangebehandling; Signy Arctander, Den sosiale forskning og kampen mot samfunnssykdommene; Robert Hercod, Går alkoholismen i verden tilbake?; Johan Bergmann, Några ord om antikens alkoholfråga; G. Steenhoff, Alkoholens roll som läkemedel genom tiderna och idag; Ragnar Nicolaysen, Alkohol og ernæring; M. Hindhede, Spiritusforbrug og Dødelighed; Jakob Billström, Tankar om prognosen av etylismus chronicus; Torgeir Kasa, Vår alkoholistforsorg og behandlingen av alkoholister; Lidvard Hallset, Den overbefolkede boligens innflytelse på alkoholmisbruk og kriminalitet; Johan Scharffenberg, Skrifter og utvalg av artikler.


Produktnummer: 4434
Thuesen, Arthur Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge Thuesen, Arthur Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge Thuesen, Arthur Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge

Thuesen, Arthur

Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge

475,00kr

1 på lager

Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge.

Gyldendal, Oslo 1960, 8vo, privat sjirtingryggbind, orig. foromslag medbundet, 286 + (2) s.

«I denne nye utgave har jeg fulgt den samme fremgangsmåte. Foruten skrifter som ved dom er konfiskert og kondemnert, er derfor også her medtatt: 1. Skrifter som ved dom er erklært konfiskert men senere er kjøpt fri. — 2. Skrifter som har vært beslaglagt en tid, uansett dennes varighet, og senere er frigitt. — 3. Skrifter som er eller har vært supprimert av forfatter eller forlegger. — 4. Skrifter som er supprimert av andre som har vært interessert i at skriftene ikke skulle utkomme og som derfor har opkjøpt og tilintetgjort alle de eksemplarer de har kunnet komme over.» — fra forordet


Produktnummer: 4574
Kruken, Kristoffer (red.) Sophus Bugges brev: Band I: 1855—1880 Kruken, Kristoffer (red.) Sophus Bugges brev: Band I: 1855—1880

Kruken, Kristoffer (red.)

Sophus Bugges brev: Band I: 1855—1880

150,00kr

1 på lager

Sophus Bugges brev: Band I: 1855—1880.

Alvheim & Eide akademisk forlag, Øvre Ervik 2004, bind I (av 3), utgitt av Det norske språk- og litteraturselskap, stor 8vo, orig. bind, XXXI + 326 s.

«Første bandet av Sophus Bugges brev inneheld 290 brev frå åra 1855—80. Viktige emne er folkeviser og eddadikt i brev til Svend Grundtvig og runeinnskrifter og runetolking i brev til George Stephens. Arbeidet med Norræn Fornkvæði (1867) og norrøne sagnhistoriske skrifter blir grundig omtala. Vinteren 1876—77 kjem Bugges revolusjonerande nytolking av nordiske gude- og heltesagn til uttrykk i breva, først til Oluf Rygh. Hausten 1878 innleier Bugge ein livslang korrespondanse med Adolf Noreen. Fleire utanlandsreiser, med eit opphald i Roma som høgdepunkt, fell i denne perioden.» — fra bakpermen


Produktnummer: 4571
Furuseth, Ingrid Kvinne mellom frontene: Mellom Hjemmefronten og Wehrmacht Furuseth, Ingrid Kvinne mellom frontene: Mellom Hjemmefronten og Wehrmacht

Furuseth, Ingrid

Kvinne mellom frontene: Mellom Hjemmefronten og Wehrmacht

175,00kr

1 på lager

Kvinne mellom frontene: Mellom Hjemmefronten og Wehrmacht.

Andresen & Butenschøn, Oslo 2007, 8vo, orig. bind med omslag, 156 s., fotoplansjer, innledning og kommentarer ved Tore Pryser og Anton Fredrik Andresen.

«Høsten og våren 1944—45 foregikk det en intens kontaktvirksomhet mellom Hjemmefronten og en offiser i den tyske overkommandoen i Norge. Hvordan sikre at tyskerne ikke satset på en siste desperat kamp i ‘Festung Norwegen’? Hvilke planer hadde de? Slike og andre spørsmål fikk Hjemmefronten svar på gjennom den fortrolige kontakten Ingrid Furuseth oppnådde med den tyske majoren Frithjof Hammersen i Wehrmachts Generalstab. […] Dette er hennes egen beretning om denne kontakten, nedskrevet umiddelbart etter fredsslutningen på basis av notater tatt underveis.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4442
Fleischer, general [Carl Gustav] Efterlatte papirer Fleischer, general [Carl Gustav] Efterlatte papirer

Fleischer, general [Carl Gustav]

Efterlatte papirer

175,00kr

1 på lager

Efterlatte papirer.

Tønsbergs aktietrykkeris forlag i kommisjon hos Thorleif Landberg, Tønsberg 1947, 8vo, orig. sjirtingryggbind, 216 s. + upaginert illustrasjonsdel, foldekart over Narvik-området, bleket rygg.

NBL: «Dette standpunktet viste seg etter hvert uforenlig med regjeringens og de alliertes prioritering av andre oppgaver, spesielt flyvåpenets og marinens. Fleischer så på nedprioriteringen av utefrontens landmilitære innsats og hans egen posisjon som en tilsidesettelse. Da han i februar 1942 ikke fikk stillingen som forsvarssjef, opplevde han det som en brutal krenkelse. Han søkte avskjed som sjef for Hærens Overkommando og ble utnevnt til norsk militær representant i Canada. Der tok han sitt eget liv 19. desember 1942.»

 


Produktnummer: 4432
Furuseth, Anne Kristin Norske nazister på flukt: Jakten på et nytt hjemland i Argentina Furuseth, Anne Kristin Norske nazister på flukt: Jakten på et nytt hjemland i Argentina

Furuseth, Anne Kristin

Norske nazister på flukt: Jakten på et nytt hjemland i Argentina

175,00kr

1 på lager

Norske nazister på flukt: Jakten på et nytt hjemland i Argentina.

Schibsted, Oslo 2013, 8vo, orig. bind med omslag, 268 s., fotoplansjer.

«Mange drømte seg bort til et bedre liv i Argentina, hvor det var overflod av mat og frihet fra det sosiale stigmaet det var å være landssviker. Dette er historien om dem som flyktet, om hjelperne og de hemmelige fluktnettverkene i Europa, om dramatisk seilas over havet i små skøyter — og om livet i det nye hjemlandet. I boken fremkommer det også at nordmenn hadde kontakt med fascistiske og nazistiske krigsforbrytere som skjulte seg i Argentina, bl.a. Ante Pavelić og Adolf Eichmann.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4467