Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Harboe, L., og O. Høegh Guldberg (red.) Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse, tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Lidelseshistorien, Kirke- samt andre Bønner Harboe, L., og O. Høegh Guldberg (red.) Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse, tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Lidelseshistorien, Kirke- samt andre Bønner Harboe, L., og O. Høegh Guldberg (red.) Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse, tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Lidelseshistorien, Kirke- samt andre Bønner

Harboe, L., og O. Høegh Guldberg (red.)

Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse, tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Lidelseshistorien, Kirke- samt andre Bønner

400,00kr

1 på lager

Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Guds Ære og hans Menigheds Opbyggelse, tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Lidelseshistorien, Kirke- samt andre Bønner.

S.A. Steen, trykt hos O.P. Moe, Christiansand 1833, liten 8vo, smalt salmebokformat, samtidig rødt helskinnbind med rik gulldekor, helt gullsnitt, 719 s., fraktur, bindet slitt, særlig på hjørnene, materien tett skåret, mindre reparasjon på tittelbladet, flekk s. 3, nedre del s. 25/26 avrevet og reparert med teksttap.

Guldbergs salmebok først utgitt 1778 og senere trykt i flere opplag. Salmeboken fikk større utbredelse i Norge enn i Danmark. I Norge ble den fra 1814 én av tre autoriserte salmebøker, ved siden av Kingos salmebok og Evangelisk-christelig Psalmebog.


Produktnummer: 1218
Rudebeck, Elisabeth Tilling Nature: Harvesting Culture: Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture Rudebeck, Elisabeth Tilling Nature: Harvesting Culture: Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture

Rudebeck, Elisabeth

Tilling Nature: Harvesting Culture: Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture

150,00kr

1 på lager

Tilling Nature: Harvesting Culture: Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.

Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2000, Acta Archaeologica Lundensia, stor 8vo, orig. omslag, (8) + 298 + (1) s., engelsk tekst, avhandling for graden Ph. D., forfatterens dedikasjon på tittelbladet: «Till Lotte med vänliga hälsningar från Elisabeth».

«The questions are focused on a specific archaeological problem: the origins of agriculture. It is hardly an exaggeration to say that this is the most mythically charged theme in Western archaeology. Agricultural origins concerns Western identity. During the last two or three centuries, countries in the Western world have been transformed from agricultural societies to modern industrialised societies.»


Produktnummer: 3437
Lees, J.A., og W.J. Clutterbuck Tre i Norge ved to av dem Lees, J.A., og W.J. Clutterbuck Tre i Norge ved to av dem

Lees, J.A., og W.J. Clutterbuck

Tre i Norge ved to av dem

175,00kr

1 på lager

Tre i Norge ved to av dem.

Andresen & Butenschøn, Oslo 2001 (første engelske utgave 1882), 8vo, orig. bind med omslag, 331 s., forord av Anton Fredrik Andresen, 59 trestikk gravert etter forfatternes tegninger av G.H. Ford.

«De tre unge britene som sommeren 1880 dro på en jakt- og fiskeekspedisjon til Jotunheimen, kan knapt ha ant at deres upretensiøse skildring — full av humor, spott og selvironi, men også med imponerende presise iakttagelser — skulle bli en klassiker som flere generasjoner av nordmenn har trykket til sitt bryst. Skjønt kanskje ante det dem at nordmenn liker godt å bli ertet med det vi oppfatter som typisk engelsk humor, særlig når det er så åpenbart at de egentlig synes Norge er vidunderlig!»


Produktnummer: 3740
[Oslo telefonanlegg] Rikstelefonkatalogen: Oslo og omegn [Oslo telefonanlegg] Rikstelefonkatalogen: Oslo og omegn

[Oslo telefonanlegg]

Rikstelefonkatalogen: Oslo og omegn

150,00kr

1 på lager

Rikstelefonkatalogen: Oslo og omegn.

April 1939, liten 4to, orig. omslag med sjirtingrygg, 820 s., fuktskjold på for- og bakomslaget og de nærmeste tre blad, omslaget slitt og brettet, 2,5 cm rift nederst på foromslaget, ryggstripen slitt og delvis misfarvet.

«Når en rikstelefonsamtale ønskes, gis bestilling til nærmeste rikstelefonstasjon. Hvis De først må ringe opp en lokalsentralstasjon for å komme til rikstelefonstasjonen, forlanger De der ‘Rikstelefonen’, eventuelt med tilføyelse av navnet på det sted De ønsker samtale til. Ved bestilling må oppgis: a. Den sentralstasjon samtalen skal føres med. b. Adressatens telefonnummer, eventuelt adressatens navn og adresse. c. Om det ønskes ilsamtale, tilsiing, budsending eller andre særtjenester. d. Telefonnummeret på det apparat som samtalen ønskes ført fra.»


Produktnummer: 3727
Lerdam, Henrik Birk, lov og ret: Birkerettens historie i Danmark indtil 1600 Lerdam, Henrik Birk, lov og ret: Birkerettens historie i Danmark indtil 1600

Lerdam, Henrik

Birk, lov og ret: Birkerettens historie i Danmark indtil 1600

200,00kr

1 på lager

Birk, lov og ret: Birkerettens historie i Danmark indtil 1600.

Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 2004, stor 8vo, orig. bind, 180 s., dansk tekst, forfatterens hilsen på smusstittelbladet: «Til Knud med mange hilsener fra Henrik».

«I denne bog fortælles birkets tidligste historie indtil omkring år 1600, dets udbredelse og udvikling og den lovgivning og retspraksis, der lå til grund for dets virksomhed. Et birk var en retskreds, hvor alle indbyggerne havde samme herskab: det kunne være kongen, en biskop, et kloster eller en adelig godsejer. De første birker var kongelige, men snart fik udvalgte klostre eller biskoppelige godser kongens tilladelse til at indføre birkeret. Det indebar bl.a., at birkebønderne ikke længere søgte til det lokale herredsting, men afgjorde alle sager på deres eget birketing, ligesom birkets indbyggere ikke kunde stævnes for andre ting end birketinget.»


Produktnummer: 3739
Tudvad, Peter Kierkegaards København Tudvad, Peter Kierkegaards København

Tudvad, Peter

Kierkegaards København

200,00kr

1 på lager

Kierkegaards København.

Politiken, København 2004, 2. opplag, stor 8vo, orig. bind med omslag, 514 s., dansk tekst, illustrert i farver, brett på fremre innbrett på omslaget.

«Kierkegaards København er hverken en introduktion til Kierkegaards forfatterskab eller til Københavns historie i den tid, det var ham beskåret at leve her. Det er bogen om Kierkegaard set af københavnere fra gadehjørner og vinduer, og det er bogen om København som den bestandige kulisse for det mægtige forfatterskab. Historierne om Kierkegaards København er fortalt i ti kapitler, som både kan læses i sammenhæng og hver for sig. Kierkegaard er vejviseren, der følger læseren rundt i byens gader og stræder, […]»


Produktnummer: 3738
Seip, Elisabeth (red.), Jens Christian Eldal, Anne-Lise Seip, Åse Moe Torvanger Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge Seip, Elisabeth (red.), Jens Christian Eldal, Anne-Lise Seip, Åse Moe Torvanger Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge

Seip, Elisabeth (red.), Jens Christian Eldal, Anne-Lise Seip, Åse Moe Torvanger

Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge

325,00kr

1 på lager

Chr. H. Grosch: Arkitekten som ga form til det nye Norge.

Peter Hammers forlag, Oslo 2001, stor 4to, orig. bind med omslag, 317 s., rikt illustrert i farver.

«Christian Heinrich Grosch ble arkitekten som ga form til det nye Norge. 200 år etter hans fødsel og nesten 150 år etter at han la ned sin tegneblyant, står det ennå mange bygninger fra hans hånd over det ganske land. Sentrale anlegg i hovedstaden vitner om det. Det samme gjør bygg spredt over hele landet med kirkene som den største gruppen — fra Immanuelskirken i Halden i sør til kirken som ga Kirkenes navn i nord.»

 


Produktnummer: 3737
Crusenstolpe Skildringar ur det inre af dagens historia: De Frånwarande + De Närwarande Crusenstolpe Skildringar ur det inre af dagens historia: De Frånwarande + De Närwarande

Crusenstolpe

Skildringar ur det inre af dagens historia: De Frånwarande + De Närwarande

1.000,00kr

1 på lager

Skildringar ur det inre af dagens historia: De Frånwarande + De Närwarande.

To bind: De Frånwarande, eget forlag, trykt hos H.G. Nordström, Stockholm 1834, 2. opplag + De Närwarande, trykt hos Georg Scheutz, Stockholm 1834, 8vo, elegante senere skinnryggbind med fire opphøyde bånd og gulldekor, marmorerte dekler, snitt og forsatsblader, lesebånd, 291 + 549 + (1) s., svensk tekst.

«Ridån er uppdragen, och Riksdagens stora drama börjadt. Skyndom, medan täckelset ännu er lyftadt, att kasta en blick i kulisserna, för att der göra bekantskap med skådespelarne sådane de äro, innan de, i konstladt skick, framträda på scenen. Det är ej mera Riddarhuset, som främst ådrager sig uppmärksamhet. Om vi icke desto mindre först vända oss dit, sker det mer af gammal vana och af undergifvenhet för all mensklig ordning, än för att gifva en hyllning åt rikets så kallade Första Stånd.»


Produktnummer: 3736
Crusenstolpe 1720, 1772, 1809 Crusenstolpe 1720, 1772, 1809 Crusenstolpe 1720, 1772, 1809

Crusenstolpe

1720, 1772, 1809

500,00kr

1 på lager

1720, 1772, 1809.

Trykt hos Georg Scheutz, Stockholm 1836, 8vo, elegant senere skinnryggbind med fire opphøyde bånd og gulldekor, marmorerte dekler, snitt og forsatsblader, lesebånd, 394 s., svensk tekst, blyantskrift på forsatsbladets verso: «Tillhör / Prof. Odén / Vasag 1 B III / Upsala».

SNL: «Magnus Jakob Crusenstolpe, svensk jurist, journalist og forfatter. Fra å være redaktør av regjeringens organ ble han dens mest forbitrede motstander. Hans Skildringar ur det inre af dagens historia (1834) betegner omslaget, og en serie glimrende artikler i Ställningar och förhållanden behandlade i bref (1838–64) fulgte deretter. En beskyldning om majestetsforbrytelse skaffet ham tre års fengsel (1838–41). Crusenstolpe forfattet også en rekke historiske romaner.»


Produktnummer: 3735
Crusenstolpe Stillinger og Forholde, behandlede i Breve Crusenstolpe Stillinger og Forholde, behandlede i Breve Crusenstolpe Stillinger og Forholde, behandlede i Breve

Crusenstolpe

Stillinger og Forholde, behandlede i Breve

225,00kr

1 på lager

Stillinger og Forholde, behandlede i Breve.

Johan Krohn, Christiania 1839, 8vo, senere sjirtingryggbind, orig. brunt omslag medbundet, 316 s., fraktur, foromslaget med brett og reparasjon, fuktskjold ca. s. 200—slutten i øvre hjørne, oversatt fra svensk av Sylvester Sivertson.

SNL: «Magnus Jakob Crusenstolpe, svensk jurist, journalist og forfatter. Fra å være redaktør av regjeringens organ ble han dens mest forbitrede motstander. Hans Skildringar ur det inre af dagens historia (1834) betegner omslaget, og en serie glimrende artikler i Ställningar och förhållanden behandlade i bref (1838–64) fulgte deretter. En beskyldning om majestetsforbrytelse skaffet ham tre års fengsel (1838–41). Crusenstolpe forfattet også en rekke historiske romaner.»


Produktnummer: 3734
Aukrust, Knut, og Else-Britt Nilsen Bak klosterets port: Nonner i Norge forteller Aukrust, Knut, og Else-Britt Nilsen Bak klosterets port: Nonner i Norge forteller

Aukrust, Knut, og Else-Britt Nilsen

Bak klosterets port: Nonner i Norge forteller

200,00kr

1 på lager

Bak klosterets port: Nonner i Norge forteller.

Solum, Oslo 1996, 8vo, orig. bind med omslag, 228 s., illustrert.

«Mange av oss vet svært lite om det å være nonne. Livet bak klosterets port har egget fantasien, men har samtidig ofte vært forbundet med fordommer og klisjéer. I denne boken skal vi følge tyve kvinner fra åtte forskjellige nasjoner på deres reise fra barndommens rike inn i klosteret. Vi møter kvinner som snakker om sin tro, om en egen kvinneverden, om kall og avkall, og om høytid og hverdag. Nonners liv er ikke bare en tilbaketrukket tilværelse, men er også preget av de store omskiftninger i den katolske kirke og det norske samfunn.»


Produktnummer: 3732
Knutsen, Annelise, og Guro Waksvik Klosterliv Knutsen, Annelise, og Guro Waksvik Klosterliv

Knutsen, Annelise, og Guro Waksvik

Klosterliv

175,00kr

1 på lager

Klosterliv.

Genesis forlag, [Oslo] 2000, stor 8vo, orig. bind med omslag, 111 s., fotografier.

«Bak klosterets murer lever mennesker annerledes — i et annet tempo, etter andre verdier. Munker og nonner har valgt å stige ut av det normale liv for å finne glede, harmoni, fellesskap og mening. Gjennom det enkle, skjønnheten, bønnen og stillheten lever de nær den Gud de tror holder hele tilværelsen oppe. Fotograf Guro Waksvik lar seg fascinere av lyset, stemningen og ansiktene innenfor klosterets vegger. Annelise Knutsen formidler inntrykk fra møter med mennesker som søker innsikt i livets viktige og vanskelige spørsmål, og som kjenner seg selv godt.»


Produktnummer: 3733
Fønhus, Mikkjel Ontarioskogen: Skildringer fra nordmenns skogsarbeiderliv i Canada Fønhus, Mikkjel Ontarioskogen: Skildringer fra nordmenns skogsarbeiderliv i Canada

Fønhus, Mikkjel

Ontarioskogen: Skildringer fra nordmenns skogsarbeiderliv i Canada

200,00kr

1 på lager

Ontarioskogen: Skildringer fra nordmenns skogsarbeiderliv i Canada.

Aschehoug, Oslo 1934, 8vo, orig. rødt helsjirtingbind med gulldekor, marmorerte snitt, 164 s., litt ufrisk nederste 2 cm på ryggen.

«her sitter bare tre, arbeidsløse karer som han sjøl: den vesle oslogutten med den viktige, krumme nasen, den røslige, aldrende kontoristen som støtt er så omhyggelig klædd, og den unge hedemarkingen med et tomt jakkeerme, etter eksplosjonen i en gruve nordpå. Hedemarkingen har en liten pensjon, han greier sig; men de andre to lever på reliefen, på forsorgsvesenet, går på matstasjonen og får litt innom tennene to ganger om dagen. Kontoristen nevner aldri dette sjøl, og han vil ikke at noen skal vite det, han har et fornemt familienavn å ta vare på fra Gamlelandet; […]»


Produktnummer: 3731
Munch, P.A. Det norske Folks Historie Munch, P.A. Det norske Folks Historie Munch, P.A. Det norske Folks Historie

Munch, P.A.

Det norske Folks Historie

1.300,00kr

1 på lager

Det norske Folks Historie.

Chr. Tønsbergs Forlag, Christiania 1852—62, 7 bind (siste, 8. bind mangler), 8vo, samtidige skinnryggbind med enkel gulldekor, XII + (2) + 804 + (2) s. + foldekart + XVIII + (2) + 876 s. + slektstavler + (4) s. + kart + VII + (7) + 1.058 s. + slektstavler + V + 1.070 s. + slektstavler + (5) s. + (6) + 699 + (1) s. + XI + (3) + 685 s. + slektstavler + (6) + 98 + (2) s. + foldekart + portrett av forfatteren + VIII + (2) + 950 s. + slektstavler + 2 s., slitte rygger, litt slitasje på hjørnene, Ø. Olsens samtidige navnetrekk i alle bind, papirbrist i indre falser i 3. bind, pen materie.

NBL. «Det var likevel først og fremst ved sitt enormt omfattende og mangfoldige vitenskapelige forfatterskap og sin innsats i kildegranskingen Munch sikret seg en unik plass i norsk vitenskapshistorie. Hans produksjon omfatter tusener av trykksider over et vidt spektrum av emner, med et markert tyngdepunkt i hovedverket Det norske Folks Historie, som han rakk å føre frem til året 1397 i 8 massive bind.»

 

 


Produktnummer: 3724
Martinich, A.P. (red.) The Philosophy of Language Martinich, A.P. (red.) The Philosophy of Language

Martinich, A.P. (red.)

The Philosophy of Language

150,00kr

1 på lager

The Philosophy of Language.

Oxford University Press, New York 1985, 8vo, orig. bind, 492 s., engelsk tekst.

«Third, many philosophers have held that language is a reflection of reality; so, if one could understand the structure of language, one could understand the structure of reality. It is not odd to think that the structure of language is the same or similar to the structure of reality. For language is the expression of thought, and, if human thoughts can count as knowledge about the world, thought would seem to be a reflection of reality. This view of language, thought, and reality is very old, at least as old as Plato, […]»


Produktnummer: 3730
Mork, Geir, Einar Økland, Dag Solstad m.fl. Fløgstad-symposium Mork, Geir, Einar Økland, Dag Solstad m.fl. Fløgstad-symposium

Mork, Geir, Einar Økland, Dag Solstad m.fl.

Fløgstad-symposium

150,00kr

1 på lager

Fløgstad-symposium.

Gyldendal, Oslo 2001, Gyldendals julebok, 8vo, orig. bind med omslag, 145 + (2) s.

Innhold: Geir Mork, Forord; Einar Økland, Den poetiske starten (1968—1970) sett bakfrå (1993); Atle Kittang, Fyr og flamme 20 år etter; Peter Larsen, Fortids fremtid; Erik Bjerck Hagen, Om Kron og mynt; Helge Rønning, Kron og mynt — en roman om modernitetens forvandlinger; Dag Solstad: Erindringer om mannen og verket; Arild Linneberg, Fløgstad og essayet; Georg Johannesen, Litt om Kjartan Fløgstads historiesyn eller Kjartan Fløgstad og retorikken; Kjartan Fløgstad, Sluttreplikk; Bibliografi.


Produktnummer: 3729
Gotaas, Birger, Harald Gram m.fl. (red.) Konservative menn i Norges nyere historie: 15 politiske essays: Tilegnet C. J. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960 Gotaas, Birger, Harald Gram m.fl. (red.) Konservative menn i Norges nyere historie: 15 politiske essays: Tilegnet C. J. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960

Gotaas, Birger, Harald Gram m.fl. (red.)

Konservative menn i Norges nyere historie: 15 politiske essays: Tilegnet C. J. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960

150,00kr

1 på lager

Konservative menn i Norges nyere historie: 15 politiske essays: Tilegnet C. J. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960.

Oslo 1960, stor 8vo, orig. skinnryggbind, 282 s., portretter, nummerert eksemplar nr. 1.066.

Innhold: Realph Norland, «Herman Wedel Jarlsberg»; R.A. Lorentzen, «Niels Wulfsberg»; Realph Norland, «A.M. Schweigaard»; Jacob Rivertz, «Frederik Stang»; Paul Thyness, «Frederik Stang»; Arne Rygh, «Emil Stang»; C.J. Hambro, «Francis Hagerup»; Harald Gram, «Otto B. Halvorsen»; Birger Gotaas, «Thorstein Diesen»; O. Gjerløw, «Nils Vogt»; J. Dannevig, «E. Hagerup Bull»; R. Halle, «Jens Bratlie»; Erling Lauhn, «I.E. Christensen»; Chr. I. Rieber-Mohn, «O.L. Bærøe»; Harald Torp, «Ivar Lykke»; T. Kandahl, «Joh. H. Andresen».


Produktnummer: 3666
Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom

Steinsvik, Marta

Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom

175,00kr

1 på lager

Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom.

Eugen Nielsen, Oslo 1930, 2. opplag, 8vo, orig. omslag, 612 s. + medbundet moralsk egenerklæring, enkelte partier i teksten sladdet, brett på bakomslaget, to avisutklipp vedlagt: «Er Marta Steinsvik snytt av sine kristelige forlag?» (Dagbladet, 27. mai 1933) og «St. Peters Himmelnøkler beslaglagt».

Marta Steinsviks angrep på en katolske moralteolog utløste en rettstvist, der den trettekjære fru Steinsvik ikke lot noen rettsinstans uprøvd. 2. utgave av boken ble supprimert, men tillatt solgt etter sladding av også angrep på byfogd Johannes Norem i Kristiansand. Se Thuesen, Beslaglagte og supprimerte bøker, 247—250. Den urolige Marta Steinsvik er et kapittel for seg. Hennes mann fikk henne etter ekteskapelige konflikter tvangsinnlagt i 1910.

Gårdeier Eugen Nielsen etablerte 1928 Antiforlaget A/S for utgivelse av litteratur mot jøder og frimurere og startet 1932 NNSAP, Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti.


Produktnummer: 3726
Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom Steinsvik, Marta Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom

Steinsvik, Marta

Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom

375,00kr

1 på lager

Sankt Peters Himmelnøkler: Litt pavehistorie: Hellig Olav og den norske Statskirke: Imøtegåelse av katolsk pastor Krijns brochyre: Steinsvik—Riesterer-saken, — en Grundlovsstridig meddomsrettsdom.

Eugen Nielsen, Oslo 1930, 2. opplag, 8vo, orig. dekorert helsjirtingbind, 612 s., enkelte partier i teksten sladdet, stempel på forsatsbladet: «Dette eksemplar av fru Marta Steinsviks bok: ‘Sankt Peters Himmelnøkler‘ har — efter riksadvokat Haakon Sundts begjæring — været beslaglagt av Oslo politi i henhold til Oslo forhørsretts beslutning av 15. oktober 1932″, undertegnet av forleggeren Eugen Nielsen, vedlagt følger «Tillegget med oversættelse av de oversværtede avsnit i Marta Steinsviks bok ‘Sankt Peters Himmelnøkler’ 2det oplag» med sitater fra katolsk morallitteratur som ble ansett som så svinske at de ikke kunne offentliggjøres før leseren hadde bekreftet sin alder, på den utrevne erklæring på siste side.

Marta Steinsviks angrep på en katolske moralteolog utløste en rettstvist, der den trettekjære fru Steinsvik ikke lot noen rettsinstans uprøvd. 2. utgave av boken ble supprimert, men tillatt solgt etter sladding av også angrep på byfogd Johannes Norem i Kristiansand. Se Thuesen, Beslaglagte og supprimerte bøker, 247—250.

Gårdeier Eugen Nielsen etablerte 1928 Antiforlaget A/S for utgivelse av litteratur mot jøder og frimurere og startet 1932 NNSAP, Norges Nasjonal-Socialistiske Arbeiderparti.


Produktnummer: 1031
Keyser, R. Norges Historie: Andet Bind Keyser, R. Norges Historie: Andet Bind

Keyser, R.

Norges Historie: Andet Bind

150,00kr

1 på lager

Norges Historie: Andet Bind.

Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, Kristiania 1870, kun bind 2 (av 2), 8vo, samtidig skinnryggbind med enkel gulldekor, VI + (2) + 734 s., forord av Oluf Rygh, fraktur, ryggen slitt, navn på forsatsen, brett på forsatsbladene.

Innhold: Fjerde Tidsrum. Norges Historie 1130—1263 (Magnus Sigurdssøn (Blinde) og Harald Magnussøn (Gille); Sigurd Mund, Inge og Eystein, Harald Gilles Sønner; Haakon Sigurdssøn Herdebred; Magnus Erlingssøn; Sverrer Sigurdssøn; Haakon Sverrerssøn; Guthorm Sigurdssøn; Inge Baardssøn; Haakon Haakonssøn); Femte Tidsrum. Norges Historie 1263—1387 (Magnus Haakonssøn Lagabøter; Erik Magnussøn; Haakon Magnussøn den ældre; Magnus Erikssøn; Haakon Magnussøn den yngre; Olaf Haakonssøn).

 


Produktnummer: 3725