Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Huitfeldt, H.J. Christiania Theaterhistorie Huitfeldt, H.J. Christiania Theaterhistorie

Huitfeldt, H.J.

Christiania Theaterhistorie

800,00kr

1 på lager

Christiania Theaterhistorie.

Gyldendalske, København 1876, 8vo, privat skinnryggbind med fire opphøyde bånd, VII + 542 + (1) s., liten bokbinderetikett fra H.M. Refsum på bakre forsats, nedre hjørne på fordeklet peker anelse innover.

«Uagtet Titelen Theaterhistorie er det ikke væsentligst et Bidrag til Norges eller Christianias Kunsthistorie, der her leveres, men snarere en Del af Hovedstadens Cultur- og Personalhistorie, hvilket har sin Grund dels i den Maade, hvorpaa Skuespillet er blevet indført og har vundet Borgerret i vort Land, dels i den Omstændighed, at Skuespillernes Personligheder og personlige Forhold have en ganske anden Betydning ved et Privattheater, især hvor Forholdene arte sig som i Christiania dramatiske Selskab, […]» — fra forordet


Produktnummer: 4921
Benneche, Olaf Marie Louise Reventlow: Af Kaptein Schmettows Papirer Benneche, Olaf Marie Louise Reventlow: Af Kaptein Schmettows Papirer Benneche, Olaf Marie Louise Reventlow: Af Kaptein Schmettows Papirer

Benneche, Olaf

Marie Louise Reventlow: Af Kaptein Schmettows Papirer

225,00kr

1 på lager

Marie Louise Reventlow: Af Kaptein Schmettows Papirer.

Aschehoug, Oslo 1927, 3. utgave, 8vo, elegant privat skinnryggbind (Refsum) med gulldekorert rygg med fire opphøyde bånd, orig. foromslag medbundet, røde snitt, 186 s., vignetter av Christian Benneche, forfatterens dedikasjon på smusstittelbladet: «Johannes Norem fra din gamle ven Olaf Benneche», Enok Johannes Norems initialer EJN på fremre og bakre forsats, Norem var byfogd i Kristiansand fra 1916.

«I Pausen blev vi presenterede for de Tilreisende, der var jo endel Julegjester fra forskjellige Egne af Landet, og tilsidst ogsaa for Frøken Marie Louise Reventlow. Det var inde i det lille hvide Kabinet med de snørklede Guldforziringer og de hvide silkebetrukne Rococomøbler. Hvor jeg husker det endnu!»


Produktnummer: 1049
Daae, L. Historiske Skildringer, I—II Daae, L. Historiske Skildringer, I—II

Daae, L.

Historiske Skildringer, I—II

300,00kr

1 på lager

Historiske Skildringer, I—II.

Selskabet for Folkeoplysningens Fremme, Kristiania 1873 og 1878, tilleggshefter til Folkevennen, to bind bundet sammen, 8vo, privat skinnryggbind, marmorert forsatspapir, bokbinderstempel «H.M.R.» (Refsum) på forsatsbladets verso, 292 + 128 s., fraktur, litt slitasje langs ytre falser og øverst på ryggen.

Innhold: Bd. I: Den sorte Prinds; Fortællinger af Bergens Historie; Husiterkrigene i Bøhmen; Christian den Anden i Norge 1531—1532; Bondekrigene og Gjendøberne paa Reformationstiden; Corfits Ulfeldt; Englands og Skotlands Forening til et eneste Rige 1706—1707; Den saakaldte «Frihedstid» i Sverige 1719—1772; Bd. II: De tydske Riddere i Preussen; Det tydske Hanseforbund; Jonas Ramus og Anna Colbjørnsdatter; Jens Colstrup.


Produktnummer: 4916
LaVey, Anton Szandor Den Sataniske Bibelen LaVey, Anton Szandor Den Sataniske Bibelen

LaVey, Anton Szandor

Den Sataniske Bibelen

150,00kr

1 på lager

Den Sataniske Bibelen.

Wolf’s Lair DA, Oslo 2004, 8vo, orig. omslag, 195 s., illustrasjoner av Aurora Walderhaug, svake bøyemerker på foromslaget.

«Satanisme skiller seg meget fra alle andre såkalte hvitlys, ‘hvite’ trolldoms- eller magiske grupper i verden i dag. Disse selvrettferdige og hovne religionene protesterer at deres medlemmer bruker magiens krefter bare til altruistiske mål. Satanister ser med forakt på ‘hvite’ trolldomsgrupper fordi de føler at altruisme er synd på det grunnleggende plan. Det er unaturlig å ikke ha ønsket om å oppnå ting selv. Satanisme representerer en form for kontrollert egenkjærlighet. Dette betyr ikke at du aldri gjør noe for noen andre.» — s. 45


Produktnummer: 4911
Fossum, Arvid Husmannsplasser i Asker: Bygget på folketellingene fra 1801 og 1826 Fossum, Arvid Husmannsplasser i Asker: Bygget på folketellingene fra 1801 og 1826

Fossum, Arvid

Husmannsplasser i Asker: Bygget på folketellingene fra 1801 og 1826

175,00kr

1 på lager

Husmannsplasser i Asker: Bygget på folketellingene fra 1801 og 1826.

Eget forlag, Asker 1997, 8vo, orig. bind, 151 s., illustrert.

«Hensikten med denne fremstillingen er å fylle hull i Askers historie. I Halvard Torgersens store verk ‘Asker’ finnes en helt unik gårdshistorie. Bare unntaksvis kommer forfatteren der inn på de husmannsplasser som lå til mange av gårdene. Da flere av disse plasser — tildels med meget gammel bebyggelse — fremdeles eksisterer — mener jeg det er viktig å få plassert disse i landskapet og få dem avfotografert, så man kan få et inntrykk av hvor de lå. De av husmannsplassene som naturlig hørte hjemme i boken ‘Vandringer i Askerbøringens utmark’, […]» — fra forordet


Produktnummer: 4932
Reinton, Lars Sæterbruket i Noreg: II: Anna arbeid på sætra: Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles Reinton, Lars Sæterbruket i Noreg: II: Anna arbeid på sætra: Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles

Reinton, Lars

Sæterbruket i Noreg: II: Anna arbeid på sætra: Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles

200,00kr

1 på lager

Sæterbruket i Noreg: II: Anna arbeid på sætra: Sætra i haustingsbruket og i matnøytsla elles.

Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo 1957, bind II (av 3), stor 8vo, orig. helsjirtingbind, XIX + 286 s., illustrert.

Innhold: Føreord; Kjelder. Litteratur og avstyttingar; Lokale medarbeidarar; Innleiing; Slått: Sætervollen og sæterslåtten; Utslått; Slåttefolket og reiskapane. Slåttearbeidet på sætrane. Utslåttebruket; Høyberginga; Ris og beit. Lauing; Mosetaking; Sætrane i matnøytsla elles; Anna arbeid på sætrane; Sak- og stadnamnregister.

«Mest direkte knytt til sæterbruket var slåtten, sæterslåtten som gjekk føre seg på sætra, og utslåtten som dei dreiv i utmarka. Sæter- og utslåtten spela i eldre tider ei sers viktig rolle i gardsdrifta.» — fra forordet


Produktnummer: 4930
[Johnsen, Chr. (red.)] Almuevennen: Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand: Ottende Aargang [Johnsen, Chr. (red.)] Almuevennen: Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand: Ottende Aargang [Johnsen, Chr. (red.)] Almuevennen: Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand: Ottende Aargang

[Johnsen, Chr. (red.)]

Almuevennen: Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand: Ottende Aargang

500,00kr

1 på lager

Almuevennen: Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand: Ottende Aargang.

Trykt i P.T. Mallings Bogtrykkeri, Christiania 1856, komplett nr. 1—52 (hver utgave 4 s.), 4to, samtidig sjirtingryggbind, 416 halvsides spalter, fraktur, illustrert med xylografier, bleket rygg.

Innhold, bl.a.: Aabningen af det engelske Parlament; Billeder fra Nyseeland; Bodsfængslet ved Christiania; Borgunds Kirke i Lerdal; Børneopdragelse og Undervisningsvæsen i Kina; Christiania astronomiske Observatorium; Den katholske Kirke i Christiania; Englands Orlogsflaade; En ny Tilvirkning af Jern og Staal; Frederiksstens Fæstning; Grønland og dets Beboere; Keiser Napoleon den Førstes Søn; Menneskets Kamp med Dyrene; Mormon-Staten; Munkholmens Fæstning; Negerslaveriets Ophævelse i de engelske Kolonier; Om Mishandling mod Dyr; Præsidentvalget i Nordamerika; Slaget ved Lyngøer; Udgravningerne af Ninive.


Produktnummer: 4907
Giäver, Magnus K. Turister og jegere i Ishavet Giäver, Magnus K. Turister og jegere i Ishavet

Giäver, Magnus K.

Turister og jegere i Ishavet

150,00kr

1 på lager

Turister og jegere i Ishavet.

Johan Grundt Tanum, Oslo 1944, 8vo, orig. bind, 160 + (2) s. + ett foldekart (Svalbard, Aust-Grønland, Franz Josefs Land), fotoplansjer, ryggen litt falmet.

Innhold, bl.a.: Tromsø i 1880—90 årene; Mitt møte med admiral Makarov; Min første ishavstur; Mislykte Nordpolsekspedisjoner; Min første jaktekspedisjon; Reinjakt i Norge og drivjakt i Westfalen; Beslutning om overvintringsekspedisjon på Jan Mayen; «Frithjofs» forlis; Wellmanns annen Nordpolsekspedisjon pr. luftskip; Jeg kjøper en engelsk lystyacht; Møte med den forulykkede danske Alabamaekspedisjon; Besøk hos kjære jaktkamerater; Mitt møte med hertug Ernst av Sachsen-Altenburg; En utflukt med Prinz Heinrich av Preussen; Min plan om å sette ut moskusokser i Norge; Verdenskrigen 1914 satte bom for min arktiske virksomhet.


Produktnummer: 4887
Lumholtz, Ludvig Jægerliv Lumholtz, Ludvig Jægerliv

Lumholtz, Ludvig

Jægerliv

750,00kr

1 på lager

Jægerliv.

Johannes Bjørnstads forlag, Oslo 1926, 8vo, orig. helsjirtingbind med gulldekor, 171 + (4) s., illustrasjoner, bakerst kart over Jotunheimen.

Innhold: Fortale; Fra Nordlandske jagtmarker, I og II (1879—89); Min bedste rypejagt i Nordland (1886); Vildrenen; Høifjeldet og vildrenjagten; Jotunheimen; Hardangervidden; Mine førere under rensjagt; Min første ren (1891); Fra Spitsbergen (I) (1896); Fra Spitsbergen (II) (1896); Gjende og Gjendesheim; Storbukkene i Leirungsdalen (1897); En dag paa Skarflyen; Hinaataakjønn (1899); Paa harejagt i Dagali; En harejæger; Paa rugdepost i Aker (1902); Ogsaa en harejagt; En spiljagt; Storjagt ved Gjende (1907); Min sidste rensbuk i Jotunheimen (1910); En heldig rensjagt paa vidden (1915); Storflokken paa Storemyr (1916); Frants (1917); Saa nær var det; En uheldig dag (1922); Ved Kvænna med Vetle-Nils (1922).


Produktnummer: 4886
Larsen, Bjarne Grevskott (red.) Den Norske Frimurerordens stamhus: Hundre år i bybildet 1894—1994 Larsen, Bjarne Grevskott (red.) Den Norske Frimurerordens stamhus: Hundre år i bybildet 1894—1994

Larsen, Bjarne Grevskott (red.)

Den Norske Frimurerordens stamhus: Hundre år i bybildet 1894—1994

175,00kr

1 på lager

Den Norske Frimurerordens stamhus: Hundre år i bybildet 1894—1994.

Den Norske Frimurerorden og Faktum Forlag, Oslo 1994, 2. opplag, 4to, orig. bind, 88 s., rikt illustrert i farver og svart-hvitt.

«Under okkupasjonen ble biblioteket spredt. Av de 5916 skrifter som utgjorde biblioteket ved krigsutbruddet regner man at 4500 ble stjålet av tyskerne og NS. Det er utrolig at det lot seg gjøre å bygge opp igjen samlingene etter krigen. Det er sparsomt med opplysninger om hvordan dette var mulig, men det er åpenbart at man har fått tilbake mesteparten av den litteratur som ikke var blitt sendt til Tyskland. Det ble nedlagt et betydelig arbeid for å sette biblioteket i stand […]» — 82


Produktnummer: 4912
Enerstvedt, Åse Ragna Breivik: Et liv ved veven Enerstvedt, Åse Ragna Breivik: Et liv ved veven

Enerstvedt, Åse

Ragna Breivik: Et liv ved veven

175,00kr

1 på lager

Ragna Breivik: Et liv ved veven.

Eide forlag, [Bergen] 1991, stor 8vo, orig. bind, 83 s., rikt illustrert i farver og svart-hvitt.

«Den 9. september 1991 er hundreårsdagen for Ragna Breiviks fødsel, — kunstneren som fikk en liten krets av trofaste beundrere, men som i sin egen tid ikke fikk anerkjennelse av den ledende kunstutøver- og kritikerstand. Hundre år etter hennes fødsel er hun fremdeles et forholdsvis ukjent navn, trass i en stor produksjon — både i kvantitet og kvalitet. Kvantiteten alene er beundringsverdig. Bare i Hordamuseet finnes 18 store tepper fra hennes hånd! Ragna Breiviks liv som helt og holdent var viet vevkunst og formidling av vevhåndverket, […]» — fra forordet


Produktnummer: 4931
Johansen, Axel Edward Rosemaling: Vestlandsroser: En moderne innføring i rosemalingsteknikk med basis i Ryfylkestilen og moderne fargelære Johansen, Axel Edward Rosemaling: Vestlandsroser: En moderne innføring i rosemalingsteknikk med basis i Ryfylkestilen og moderne fargelære

Johansen, Axel Edward

Rosemaling: Vestlandsroser: En moderne innføring i rosemalingsteknikk med basis i Ryfylkestilen og moderne fargelære

200,00kr

1 på lager

Rosemaling: Vestlandsroser: En moderne innføring i rosemalingsteknikk med basis i Ryfylkestilen og moderne fargelære.

J.W. Cappelen, Oslo 1975, 4to, orig. bind med omslag, 143 s., illustrert i farver og svart-hvitt, tre rifter à hhv. 1, 1½ og 2 cm i overkant av omslaget.

«Selv om rosene er mangfoldige, kan vi finne inn til fremgangsmåter, eller det malertekniske prinsipp som ligger bak rosen, og gir den sin form. Ved å finne det ser vi snart at det er dette som gir rosen sitt preg. Når dette er forstått helt ut, vil De se hvor lett De selv kan forme ut mengdevis av forskjellige roser, og sette dem sammen på høyst ulike måter, i form, farge og mønster.» — 19


Produktnummer: 4928
Lyshoel, J.H. Harald Kihle Lyshoel, J.H. Harald Kihle Lyshoel, J.H. Harald Kihle

Lyshoel, J.H.

Harald Kihle

300,00kr

1 på lager

Harald Kihle.

Dreyer, Oslo 1943, Ung norsk kunst, stor 8vo, orig. sjirtingryggbind, 79 + (1) s., rikt illustrert med Kihles malerier og tresnitt, Harald [Kihles] dedikasjon på smusstittelbladets verso: «Kjære Walther! / Takk for hyggelige stunder i dit kunstbibliotek, og bøkene du så villig har lånt mig. / din hengivne Harald / Oslo Desember 1943.» («Walther» er sannsynligvis kunsthandler og maler Walther Halvorsen).

«Han har funnet frem til det skjulte Telemark, til det ennå uberørte og almengyldige, til sjelen i landskapet. Denne natur er evig og uforanderlig, selv om den skifter under dagenes og årstidenes lys og skygge, vind og vær. Og mennesker og dyr er hos Kihle rørende sammensmeltet med naturen, […]» — 10


Produktnummer: 4914
Selmyhr, Conrad Fra Nordkapp til Kapstaden: Reiseoplevelser Selmyhr, Conrad Fra Nordkapp til Kapstaden: Reiseoplevelser Selmyhr, Conrad Fra Nordkapp til Kapstaden: Reiseoplevelser

Selmyhr, Conrad

Fra Nordkapp til Kapstaden: Reiseoplevelser

200,00kr

1 på lager

Fra Nordkapp til Kapstaden: Reiseoplevelser.

Eget forlag, uten sted og år (Oslo 1936, ifølge Bibsys), 8vo, orig. helsjirtingbind, orig. foromslag medbundet, 70 s.

«På denne min nordlandsferd fikk jeg med mitt vett i pannen mere og mere mot i brystet. Jeg reiste og malte langs kysten til endelig jeg havnet på et vidunderlig sted i Øst-Lofoten, hvor jeg slo mig til ro en tid for å male igjen. Efterat jeg hadde hatt et par turistdrypp på betalingsbalansen, og sendt en del penger hjem, følte jeg mig trygg og fikk trangen til å treffe stemningen i mitt motiv og beherske mitt materiale for lys- og luftvirkningene, […]» — 15


Produktnummer: 4923
Dahl, Hans Fredrik Kalt til stillhet: Min bror Dom Filip Dahl, Hans Fredrik Kalt til stillhet: Min bror Dom Filip

Dahl, Hans Fredrik

Kalt til stillhet: Min bror Dom Filip

150,00kr

1 på lager

Kalt til stillhet: Min bror Dom Filip.

Solum, Oslo 2005, 8vo, orig. bind, 202 s., enkelte illustrasjoner.

«Hva får en ung nordmann til å bryte opp fra familie og studier for å søke ensomheten i en av verdens strengeste klosterordener? Oslo-gutten Jacob (Jac) Dahl konverterte til katolisismen i 1955 og søkte seg to år etter til karteusernes orden. I alle år siden har han levd i klostere i Frankrike og USA og fulgt sin ordens bud om livslang, selvpålagt taushet. Broren Hans Fredrik Dahl valgte en annen vei, mer utadvendt og offentlig enn de fleste. Han er i dag en av landets mest profilerte historikere og mediedebattanter, […]» — fra bakpermen


Produktnummer: 4922
Olsen, Ståle Til Jæderen for å trille tåke: Historien om Opstad tvangsarbeidshus Olsen, Ståle Til Jæderen for å trille tåke: Historien om Opstad tvangsarbeidshus

Olsen, Ståle

Til Jæderen for å trille tåke: Historien om Opstad tvangsarbeidshus

200,00kr

1 på lager

Til Jæderen for å trille tåke: Historien om Opstad tvangsarbeidshus.

Scandinavian Academic Press, Oslo 2010, 2. opplag, stor 8vo, orig. bind med omslag, 192 s., illustrert.

«Å bli sendt til Jæderen (Jæren) på tvangsarbeid betydde flere år med hardt, utendørs arbeid med oppdyrking av de store viddene med lyngmark og stein. Stein i så store mengder at det opplevdes som et tåkehav. Det stod frykt og respekt av navnet Opstad. Tvangsarbeidshuset var bygget for omstreifere, løsgjengere, husløse og arbeidsløse uteliggere i byene. Anbringelsen var ikke ment som straff. Tvangsarbeidet var i utgangspunktet en anerkjent metode for å gjenreise forkomne mennesker slik at de senere valgte å leve et velordnet liv.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4867
Alstadheim, Brage Bragli, og Anya Oslos underliv Alstadheim, Brage Bragli, og Anya Oslos underliv

Alstadheim, Brage Bragli, og Anya

Oslos underliv

200,00kr

1 på lager

Oslos underliv.

Grøndahl Dreyer, Oslo 1997, 4to, orig. bind med omslag, 128 s., fotografier av Anders Aabel i svart-hvitt og farver.

«Kanskje får vi lyst til å bytte partner, om så bare for en kveld. Kanskje vil vi dominere eller underkaste oss noen. Hva med å eksperimentere med tid og sted, og la senga være stedet for å sove? Eller prøve et antrekk — i lateks, lær, plast eller silke — for å se om det kan gjøre den store forskjellen? Kanskje du liker å lukke deg inne i din egen verden og tilbringe netter på dansegulvet til teknomusikk? Uansett, utviklingen i Oslo er eksplosiv. Det finnes flere klubber, foreninger og happenings enn noen sinne.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4889
Tysklandsbrigaden Tysklandsbrigaden, dokumenter Tysklandsbrigaden Tysklandsbrigaden, dokumenter

Tysklandsbrigaden

Tysklandsbrigaden, dokumenter

100,00kr

1 på lager

Tysklandsbrigaden, dokumenter.

Tre objekter: (1) Førerkort utstedet til soldat 22204 Hans Fallet, gyldig 7. mars—31. august 1949 + (2) passerseddel for reise Flensburg—Paris, gyldig 27. mai—17. juni 1949, foldet + (3) portrettfotografi (13,5 x 8,5 cm) i lomme.

SNL: «Tysklandsbrigaden var en en norsk militær styrke (brigadegruppe) som deltok i den allierte okkupasjonen av Tyskland etter landets nederlag i annen verdenskrig. Norge deltok med i alt 12 kontingenter (brigader), fra januar 1947 til april 1953. […] ‘Tysklandsbrigaden’ var aldri et formell avdelingsnavn, men allment brukt. På engelsk ble den benevnt ‘Norwegian Independent Brigade Group, BAOR’ (British Army of the Rhine). Den norske deltakelsen var resultatet av en politisk forståelse mellom den britiske regjering og den norske eksilregjeringen i London under krigen. De norske bidragene var underlagt britisk kommando, […]»


Produktnummer: 4913
Kristiansen, Thor. Det kommer skip Kristiansen, Thor. Det kommer skip

Kristiansen, Thor.

Det kommer skip

150,00kr

1 på lager

Det kommer skip.

Fædrelandsvennen, Kristiansand 1981, 2. utgave, liten 4to, orig. bind med omslag, 263 s., illustrert av forfatteren.

«Pensjonert los, Thor. Kristiansen, har skrevet en egenartet bok, full av detaljer om sed og skikk i seilskutenes siste tid. Boken er blitt enda mer egenartet fordi den er trykt som faksimile av Kristiansens håndskrevne manuskript. Kristiansens skjønnskrift, hans sirlige tegninger, hans sans for kulturhistoriske detaljer, og hans nitide nøyaktighet er alene nok til å karakterisere forfatteren. I sitt hjem på Flekkerøya har han innredet et privat sjøfarts- og fiskerimuseum. […] Den nye utgaven av boken får dermed 16 sider ekstra, og er trykt i et begrenset opplag.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4877
Storm, Gustav Sagnkredsene om Karl den store og Didrik af Bern hos de nordiske Folk: Et Bidrag til Middelalderens litterære Historie Storm, Gustav Sagnkredsene om Karl den store og Didrik af Bern hos de nordiske Folk: Et Bidrag til Middelalderens litterære Historie

Storm, Gustav

Sagnkredsene om Karl den store og Didrik af Bern hos de nordiske Folk: Et Bidrag til Middelalderens litterære Historie

300,00kr

1 på lager

Sagnkredsene om Karl den store og Didrik af Bern hos de nordiske Folk: Et Bidrag til Middelalderens litterære Historie.

Den Norske Historiske Forening, Kristiania 1874, 8vo, privat helsjirtingbind med skinn titteletikett, IV + 245 + (2) s., ryggen litt brunet.

Innhold: Karlamagnus-saga; Thidreks-saga; De svensk-danske Krøniker; De danske Folkeviser; Folkeviserne fra Norge, Island og Færøerne.

«Karlamagnus-saga foreligger i den oldnorske Litteratur i 2 Redaktioner eller Udgaver. Da den yngre (som vi senere skal vise) kun er en norsk Bearbejdelse af den ældre, uden at nye franske Kilder have ydet sit Bidrag, vil vi her først omtale Haandskrifterne af den ældre Redaktion, den egentlige Sagaoversættelse. Der findes nu ikke længer noget fuldstændigt Haandskrift bevaret, alle ere mere eller mindre beskadigede.» — 14


Produktnummer: 4919