Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Christensen, Hjalmar Klostret på Undrum Christensen, Hjalmar Klostret på Undrum

Christensen, Hjalmar

Klostret på Undrum

125,00kr

1 på lager

Klostret på Undrum.

Aschehoug, Kristiania 1924, 2. opplag, 8vo, orig. blått helsjirtingbind, 243 s., navnetrekk på smusstittelbladet.

Stemningsrapport s. 27—30 fra «det mørke hjørne» på Gravesens kafe i Stortingsgaten 8, der Nils Kjær, Sigurd Bødtker, Carl Nærup, Hjalmar Christensen m.fl. satte hverandre stevne støtt og stadig etter at de ble kastet ut fra Grand kafe 7. juni 1905. Fra det innerste rommet på Gravesen administrerte de den gode smak, arbeidet og drakk. Øvre Richter Frich satte navn på «hjørnet» i en ondskapsfull artikkel i Aftenposten mot formiddagsdrikkeriet.


Produktnummer: 4
Seland, Johs. Macody Lund: Et hjerte i en kruttønne Seland, Johs. Macody Lund: Et hjerte i en kruttønne

Seland, Johs.

Macody Lund: Et hjerte i en kruttønne

150,00kr

1 på lager

Macody Lund: Et hjerte i en kruttønne.

Aschehoug, Oslo 1972, 2. opplag, 8vo, orig. bind med omslag, 416 s., illustrert.

«Det er sagt om Macody Lund at han hele sitt liv gikk utenbords på langskipet Norge. Alene mann i ord og gjerning. Ingen har vært lik ham. Han sprengte alle rubrikker og skapte sin egen. Om vårt lands økonomiske forhold i middelalderen skrev han et grunnleggende verk. Om Nidarosdomen og retningslinjene for restaureringen skrev han ‘Ad quadratum’. I noen underlige år mellom 1915 og 1923 var Macody Lund Norges kanskje mest omstridte person. Historiker, arkitekt og matematiker — uten å være utdannet til noen av delene.»


Produktnummer: 46
Hartmann, Sverre (red.) Det Norske Studentersamfunds skrift til minne om 1905 Hartmann, Sverre (red.) Det Norske Studentersamfunds skrift til minne om 1905

Hartmann, Sverre (red.)

Det Norske Studentersamfunds skrift til minne om 1905

250,00kr

1 på lager

Det Norske Studentersamfunds skrift til minne om 1905.

Det Norske Studentersamfund, Oslo 1955, liten 4to, orig. helskinnbind, tittel i gull på fordeklet, 125 s., illustrasjoner, faksimiler, nr. 120 av 150 nummererte eksemplarer av særutgaven, to mindre rifter i innholdsfortegnelsen.

Innhold: Kongens kompass; Forholdet mellom Norge og Sverige; Fra Studentersamfundet i det store året; Ut av unionen; Studentersamfundet for femti år siden; Ekstraordinært møte i Studentersamfundet; Studentenes aksjonsgruppe — «Studenternes Nationale Forening»; Statsvälvningen i Norge 1905; Kring tillkomsten av stortingsadressen den 19. juni 1905; Macody Lund gjør et fremstøt for de tapte provinser; Fra C. J. Hambros B-avis; Om situationen; 7. juniregjeringen i Studentersamfundet 1905; Studentersamfundets æresmøte for storting og regjering den 18. november 1905; Det store drama om 7. juni.


Produktnummer: 1476
Holtvedt, Reidar Sørkedalshistorier: Fra den gang det var bjønn Holtvedt, Reidar Sørkedalshistorier: Fra den gang det var bjønn

Holtvedt, Reidar

Sørkedalshistorier: Fra den gang det var bjønn

175,00kr

1 på lager

Sørkedalshistorier: Fra den gang det var bjønn.

Gyldendal, Oslo 1978, 2. utgave, 8vo, orig. bind med omslag, 239 s., illustrert av Gunnar Moum.

«Et rent tilfelle gjorde at dette eventyrstoffet fra våre fedres virkelighet kom for dagen. Hvem kunne fortelle bedre om ski i 1937 enn Peder Grøttumsbraaten der oppe i skiløperbygda, som sjøl tok kongepokal i 1889 og ble far til storløperen Johan? Da viste det seg at sørkedølingene hadde atskillig mer ‘på sinne’. På gård og i plass satt mange og mintes det foreldre og besteforeldre hadde fortalt — ‘og du verden å døm kunja fortelle i den tia’. Sjøl hadde de også opplevd både det ene og det andre i bygd og på skau, som vi ikke kan oppleve i vår radio- og TV-tid.» — fra forordet


Produktnummer: 3835
Sætren, Anne Solemskogen — skogsgrenda i storbyen Sætren, Anne Solemskogen — skogsgrenda i storbyen

Sætren, Anne

Solemskogen — skogsgrenda i storbyen

300,00kr

1 på lager

Solemskogen — skogsgrenda i storbyen.

Solemskogen historielag, Solemskogen 2003, 4to, orig. bind, 160 s., rikt illustrert, delvis i farver.

«I 1903 utparsellerte brukseier og eiendomsspekulant Anton Tschudi et skogsstykke på Grefsenåsen med navnet Solemskogen. Det ga støtet til en nybyggerkoloni som vekket oppsikt i samtiden. For et avdrag på en krone uken kunne arbeidsfolk få seg sitt eget hjem. Boken forteller om nybyggertiden og de dramatiske årene da Kristiania kommune ønsket kolonien fjernet. Beliggenheten innenfor Maridalsvannets nedslagsfelt var en forurensingsfare for hovedstadens drikkevann. Samfunnet overlevde likevel, og her er fortellingen om hverdag, samhold og fest gjennom hundre år. Boken er et bidrag til Oslos historie i anledning Solemskogen Vels hundreårs jubileum.»


Produktnummer: 3981
Vang, Anders Evensen Gamla reglo å rispo ifrå Valdris: en samling af fortællinger, sagn og eventyr, optegnede i Valders Vang, Anders Evensen Gamla reglo å rispo ifrå Valdris: en samling af fortællinger, sagn og eventyr, optegnede i Valders

Vang, Anders Evensen

Gamla reglo å rispo ifrå Valdris: en samling af fortællinger, sagn og eventyr, optegnede i Valders

100,00kr

1 på lager

Gamla reglo å rispo ifrå Valdris: en samling af fortællinger, sagn og eventyr, optegnede i Valders.

Universitetsforlaget, Oslo 1974, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 111, 8vo, orig. bind, 64 s., spissen av hjørnet på forsatsbladet klippet av.

«‘Andris Eivindson står på ein plass for seg sjølv i soga om norsk folketradisjon. Då «Gamla Reglo aa Rispo» kom ut i 1850, var det den fyrste prenta samling av folkeminne på norsk mål i vårt land. Prøver vi å tenkja oss inn i tilhøva kring 1850, så skjønar vi til fullnads for eit storverk utgjevinga av denne vesle boka i røynda var,’ skreiv Svale Solheim i ‘Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift’, som Valdres Historielag gav ut i 1950.»


Produktnummer: 3969
Bø, Olav, Arne Berg Faksar og kyrkjerestar: Serleg på Rygnestad Bø, Olav, Arne Berg Faksar og kyrkjerestar: Serleg på Rygnestad

Bø, Olav, Arne Berg

Faksar og kyrkjerestar: Serleg på Rygnestad

150,00kr

1 på lager

Faksar og kyrkjerestar: Serleg på Rygnestad.

Norsk Folkemuseum, Oslo 1959, stor 8vo, orig. omslag, 62 + (2) s., illustrert, omslagets rygg og kanter gulnet.

«Mange har gjennom åra undra seg over kva dei trebileta som vart funne i Vest-Telemark og Setesdal på 1700- og 1800-talet i røynda var, og når og på kva måte dei kom inn i bondestova. Den vyrdinga bileta fekk og det føremålet som låg attom vyrdinga, har også vori diskutert mykje. Rikard Berge gav ut si bok ‘Husgudar i Noreg’ i 1920. Ordet husgudar var nok kjent frå før òg, men frå då av fekk det liksom ei større gjennomslagskraft, ikkje minst på bygdene. Men samstundes vart ordet mykje misbrukt.»


Produktnummer: 3977
Fjellstad, Lars M. Varden lyser på Malmerberget Fjellstad, Lars M. Varden lyser på Malmerberget

Fjellstad, Lars M.

Varden lyser på Malmerberget

125,00kr

1 på lager

Varden lyser på Malmerberget.

Universitetsforlaget, Oslo 1975, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 113 (på omslaget: 112), 8vo, orig. omslag, 87 s., illustrert, kart, navnetrekk på omslagets innside (Hodne -75).

«Dette er ei samling tradisjon frå Eidskog herad om krigshandlingane 1807—14. Forteljingane er nedskrivne under siste krig då denne tradisjonen var spesielt aktuell. Her får vi sjå korleis vanlege folk og menige soldatar opplevde krigen. Det er dei meiningslause einskildhendingane det vert fortald om. Dei store linene i krigen hadde folk vanskelegare for å sjå. Her vert det fortalt om blodslit og karstykke, men og om dei som skaut i lufta då dei vart kommandert til å skyta på folk frå grannebygdene på hi sida av grensa.»


Produktnummer: 3983
Jonsson, Bengt R., Svale Solheim, Eva Danielson (red.) The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A descriptive catalogue Jonsson, Bengt R., Svale Solheim, Eva Danielson (red.) The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A descriptive catalogue

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim, Eva Danielson (red.)

The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A descriptive catalogue

250,00kr

1 på lager

The Types of the Scandinavian Medieval Ballad: A descriptive catalogue.

Universitetsforlaget, Oslo 1978, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie B: skrifter, LIX, 8vo, orig. helsjirtingbind med omslag, 329 s., engelsk tekst, litt skjev, ellers meget pen.

Innhold: Ballads of the supernatural (Ballads of witchcraft and magic; Ballads of supernatural beings); Legendary ballads; Historical ballads; Ballads of chivalry (Mutual love and erotic attraction; Violent or unwanted courtship; Developments and events within an erotic relationship; Miscellaneous erotic motifs; Other ballads of chivalry; Novellistic ballads); Heroic ballads (Ballads of champions; Pursuit of championship and adventures of champions; Erotic complications lead to conflict; Ballads of champions and supernatural beings); Jocular ballads (Relationship between man and woman; Stupid behaviour; etc.); Indexes and references.


Produktnummer: 3987
Blom, Ådel Gjøstein Norske mellomalderballadar 1: Legendeviser Blom, Ådel Gjøstein Norske mellomalderballadar 1: Legendeviser

Blom, Ådel Gjøstein

Norske mellomalderballadar 1: Legendeviser

175,00kr

1 på lager

Norske mellomalderballadar 1: Legendeviser.

Universitetsforlaget, Oslo 1982, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie B: skrifter, LXVI, stor 8vo, orig. bind, 225 s., illustrasjoner, noter i musikktillegget.

Innhold: Rettleiing for lesaren; Innleiing til den vitskaplege balladeutgåva; Innleiing til legendevisene; Balladar om autoriserte helgenar (St. Jakob, St. Stefan, St. Georg og draken, St. Olavs kappsigling, Lita Kari, Maria); Balladar om anonyme helgenar (Olav og Kari, Olav lyg på stolt Margjit, Torgjus-døtrane, Tora Liti, Agnus Dei); Miraklar (Dei frearlause menn, Eldprøva); Visjonar (Draumkvedet); Kjelder som ikkje er tekne med i utgåva; Litteratur til dei norske legendevisene; Generell balladelitteratur; Nordiske parallellar; Balladar i Noreg i tida før midten av 1800-talet; Oversyn over legendeviser hos samlarar i originaler og reinskrifter; Oversyn over kvedarar og deira repertoire; Avstyttingar. Institusjonar. Oppslagsverk. Samlingar; Tidsskrift; Meloditillegg.


Produktnummer: 3988
Aaseth, Gøril Knokkelmann og englesang: Et kulturhistorisk portrett av Døden som person Aaseth, Gøril Knokkelmann og englesang: Et kulturhistorisk portrett av Døden som person

Aaseth, Gøril

Knokkelmann og englesang: Et kulturhistorisk portrett av Døden som person

150,00kr

1 på lager

Knokkelmann og englesang: Et kulturhistorisk portrett av Døden som person.

Norsk Folkeminnelag hos Aschehoug, Oslo 2006, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 156, stor 8vo, orig. bind, 107 s., illustrert.

«Døden er et tema som naturlig nok aldri slutter å være aktuelt. Teoriene og fabuleringene rundt dens natur er derfor mange. Mye er skrevet om bruk av ritualer, sorgarbeid og livet etter døden. Sjeldnere er det at Døden personlig blir trukket frem i lyset. Gjennom opptredener i folkediktning, billedkunst og litteratur har den blitt tillagt en rekke fysiske former med mange forskjellige egenskaper. Enten døden er representert som et dansende skjelett, en dyster herre med ljå, et uformelig og umettelig avkom av Satan og Synd, et bevinget genius, en svartkledd ungjente eller en lysende engel, er det samme jobben som skal gjøres.»


Produktnummer: 3968
Edvardsen, Erik Henning Asbjørnsens kvinnehistorier Edvardsen, Erik Henning Asbjørnsens kvinnehistorier Edvardsen, Erik Henning Asbjørnsens kvinnehistorier

Edvardsen, Erik Henning

Asbjørnsens kvinnehistorier

175,00kr

1 på lager

Asbjørnsens kvinnehistorier.

Norsk Folkeminnelag hos Aschehoug, Oslo 2001, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 150, stor 8vo, orig. bind, 128 s., illustrert, øvre hjørne litt støtt.

«I kulturhistorisk sammenheng er de erotiske eventyrene (narrationes lubricae) blitt neglisjert og uteglemt. Dette knippe norske folkeeventyr fra P. Chr. Asbjørnsens private samlinger sorterer av forståelige grunner under kategorien tabuert folklore. De nesten eventyrlige frekkheter som finnes i materialet førte i sin tid til at manuskriptene ble skilt ut fra de øvrige tradisjonsoppskriftene og gjemt vekk. Nå var ikke Asbjørnsen den eneste som hørte og noterte slike eventyr, men han skiller seg markant ut fra de øvrige samlerne både i mengden slike eventyr og i sin makeløse formuleringsevne.»


Produktnummer: 3972
Hermundstad, Knut Bondeliv: Samrødor og song etter Ragndi Moen: Gamal Valdres-kultur II Hermundstad, Knut Bondeliv: Samrødor og song etter Ragndi Moen: Gamal Valdres-kultur II

Hermundstad, Knut

Bondeliv: Samrødor og song etter Ragndi Moen: Gamal Valdres-kultur II

150,00kr

1 på lager

Bondeliv: Samrødor og song etter Ragndi Moen: Gamal Valdres-kultur II.

Norsk Folkeminnelag, Oslo 1940, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 45, 8vo, orig. omslag, 145 s., bleket rygg, s. 141 og 143 slurvete oppskåret.

«I dette bandet av folkeminne er det berre Ragndi Moen frå Nord-Aurdal som har ordet. Boki gjev soleis eit utsyn over kva ei evnerik Valdres-kvinne kan av folkeminne og folkesong. Stort set kjem folkeminni i boki i den rekkefylgje Ragndi Moen sa dei fram. Berre i summe emne er dei dregne litt saman. Soleis kjem alle lokkar, sullar og visor samla. Det same gjeld gjæting, gåtor, ordtak, draumetyding, høgtidsdagar, onnene, plantor, dødsfall og gravøl, brudlaup, ordtak, slakting, åringsmerke og vermerke.»

 


Produktnummer: 3975
Christensen, Olav Bergteken: Nye vegar til gamle segner Christensen, Olav Bergteken: Nye vegar til gamle segner

Christensen, Olav

Bergteken: Nye vegar til gamle segner

150,00kr

1 på lager

Bergteken: Nye vegar til gamle segner.

Norsk Folkeminnelag hos Aschehoug, Oslo 2000, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 148, stor 8vo, orig. bind med omslag, 132 s., illustrert.

«Få stader er naturen meir nærverande enn i Indre Sogn. I sitt daglege strev for å overleva mellom fjord og fjell i fleire tusen år, har innbyggjarane hatt nærkontakt med naturkreftene heilt opp til vår tid. Og i folk sine sinn har naturen romma meir enn berre dei fysiske vilkåra. Somme stader kastar folk framleis torv på ein stein for å halda seg inne med dei underjordiske, før dei gjev seg til fjells. Tunellbyggjarane er vel dei rette fadrane for denne boka. Registreringa av kulturminne langs stamvegtraséen mellom Austland og Vestland sette fokus på den munnlege tradisjonen i Indre Sogn og gav fornya kunnskap om ein rik segnkultur.»


Produktnummer: 3978
Adresseavisen (red.) Adresseavisens trønderskrøner Adresseavisen (red.) Adresseavisens trønderskrøner

Adresseavisen (red.)

Adresseavisens trønderskrøner

150,00kr

1 på lager

Adresseavisens trønderskrøner.

Adresseavisen, Trondheim 1966, senere opplag, 8vo, orig. bind, 144 s., vignetter av R.M. Bye.

«Denne skrøneboken rommer de 500 beste bidragene ved Adresseavisens innsamling av trønderskrøner i 1939. Når vi gir ut skrønesamlingen i bokform, skjer det etter utallige henstillinger, og fordi også vi mener samlingen er verdt bokformen. Vi gjør oppmerksom på at en betydelig del av skrønene i denne boken ikke har vært offentliggjort tidligere i avisen. Det fins skrøner i denne samlingen som ikke er av ren trøndersk opprinnelse. Også landskjente ‘vandreskrøner’ som er omformet av trønderhumoren, har fått plass i boken. Boken er fri som skrønen selv og uten noen som helst litterære ambisjoner.»


Produktnummer: 3985
[Hviid, Rasmus (red.)] Morgenbladet, 8. årgang, 1826 [Hviid, Rasmus (red.)] Morgenbladet, 8. årgang, 1826 [Hviid, Rasmus (red.)] Morgenbladet, 8. årgang, 1826

[Hviid, Rasmus (red.)]

Morgenbladet, 8. årgang, 1826

2.000,00kr

1 på lager

Morgenbladet, 8. årgang, 1826.

Christiania 1826, 8vo, senere ryggsjirtingbind, upaginert, avisen utkom daglig, men følgende nr. mangler: 90, 91, 104, 105, 191, 225, 277, 301, 364, rifter, bretter og flekker, utgåttstempel fra Universitetsbiblioteket 3/1999 på bakre forsats.

I nr. 119 førstetrykk av Henrik Wergelands dikt Den syttende Mai, signert «W..». Det anonyme diktet Til Lise i nr. 115 (25. april 1826) kan også være hans: «Hemmeligt mit Hjerte bæver, / Himmellyst det saligt hæver / Naar jeg skuer Dig, / Med dit skjønne, lyse Øie, / Skue freidigt mod det Høie, Helgeninden lig.» osv. Det var på denne tiden han gjorde mislykket kur til Emilie Selmer og lå og speidet etter henne over på familien Selmers landsted på Ladegårdsøen med kikkert, først riktignok på galt landsted. På s. 14 i Hassel-Nødder har han tegnet seg selv liggende med en svær kikkert støttet på en sten.


Produktnummer: 1851
Gallis, Arne (red.) Med Johan på sjø og på land: Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold Gallis, Arne (red.) Med Johan på sjø og på land: Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold

Gallis, Arne (red.)

Med Johan på sjø og på land: Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold

125,00kr

1 på lager

Med Johan på sjø og på land: Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold.

Norsk Folkeminnelag hos Aschehoug, Oslo 1988, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 131, 8vo, orig. bind, 157 + (2) s., illustrert.

Innhold, bl.a.: Minner fra guttedagene på Bråvoll; En hvalfangstekspedisjon til Nord-Shetland i 1903; Om kostholdet til sjøs i gamle dager; På hvalfangst i Syd-Ishavet i 1920- og 1930-årene; Om sager, møller og brøtning i enkelte elver; Dengangen det var storfisk i Sprena og Storelv; Bygdeslaktere og torvhandel i Tønsberg omkring år 1900; En miljøskildring fra Vestre Andebu i slutten av forrige århundre; Med vogn eller til fots fra Vestre Kodal til Sandefjord; På gamle veier og stier gjennom Vestre Kodal og Vestre Andebu; Merkedager i mai og minner fra Goksjø.


Produktnummer: 3984
Arild, Heidi, Velle Espeland, Sinikka Langeland, Inger Rønnaasen (red.) Strengen var af røde guld: Folkeviser samlet av L. M. Lindeman i Solør 1864 Arild, Heidi, Velle Espeland, Sinikka Langeland, Inger Rønnaasen (red.) Strengen var af røde guld: Folkeviser samlet av L. M. Lindeman i Solør 1864

Arild, Heidi, Velle Espeland, Sinikka Langeland, Inger Rønnaasen (red.)

Strengen var af røde guld: Folkeviser samlet av L. M. Lindeman i Solør 1864

125,00kr

1 på lager

Strengen var af røde guld: Folkeviser samlet av L. M. Lindeman i Solør 1864.

Norsk Folkeminnelag hos Aschehoug, Oslo 1996, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 142, stor 8vo, orig. helsjirtingbind med omslag, CD vedlagt i plastlomme montert på bakre forsats, 98 s., noter, illustrert av Tore Hansen, omslaget falmet på ryggen og deler av foromslaget.

«I Solørs smykkeskrin ligger 23 ballader og viser samlet inn av Ludvig Mathias Lindeman i 1864. Dette gull er et viktig bidrag til vår kulturhistorie og vi ønsker å vise fram denne skatten og fortelle litt om menneskene og det Solør som Lindeman møtte. Lindeman var først og fremst interessert i melodier og tok det ikke alltid så nøye med å skrive opp teksten. Vi har prøvd å fylle ut med tekster fra liknende viser […]»


Produktnummer: 3986
Gotaas, Thor Lirendreiere og lurendreiere Gotaas, Thor Lirendreiere og lurendreiere

Gotaas, Thor

Lirendreiere og lurendreiere

150,00kr

1 på lager

Lirendreiere og lurendreiere.

Norsk Folkeminnelag og Aschehoug, Oslo 2002, Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 152, stor 8vo, orig. bind, 128 s., illustrert.

«Hvem kjenner historien om lirekassespillerne som vandret på norske landeveier? Mange kom den kronglete veien fra Italia. De opptrådte i veikryss, på gårdstun og i bakgårder mot en neve mynter. I gråsteinslandet Norge møtte de ofte blide fjes og en takknemlig befolkning. Lirekassespillerne var eventyrfigurer med sin musikalske tryllestav, liresveiva, og mante frem vakre toner. Nordmenn var ikke bortskjemt med den slags underholdning. Også nødstilte nordmenn på 1800- og 1900-tallet anskaffet seg lirekasse. Kvinnen Fredens Engel hadde sitt trofaste publikum i hovedstaden.»


Produktnummer: 3976
Berggreen, Brit Sjømann og håndverker: Seilmakere ved Oslofjorden og Skagerrak 1850—1914 Berggreen, Brit Sjømann og håndverker: Seilmakere ved Oslofjorden og Skagerrak 1850—1914

Berggreen, Brit

Sjømann og håndverker: Seilmakere ved Oslofjorden og Skagerrak 1850—1914

150,00kr

1 på lager

Sjømann og håndverker: Seilmakere ved Oslofjorden og Skagerrak 1850—1914.

Institutt for folkelivsgransking og Universitetsforlaget, Oslo 1973, Studia Norvegica ethnologica et folkloristica nr. 15, stor 8vo, orig. omslag, 138 + (1) s., illustrert.

«Seilmakeren finner vi både som håndverker og som sjømann. Hvor mye sjømann var det i håndverkeren, og hvor mye håndverker i sjømannen? Fantes det påfallende ulikheter mellom de to gruppene , eller var det samme mann som hadde snart den ene, snart den andre stillingen? Når det gjaldt sosial status, hvor var seilmakerens plass, ombord som sjømann, i land som håndverker? Hvilke andre sjøfolk kunne han sammenlignes med, og hvilke landhåndverkere? Har opplæringstradisjonene for seilmakere i Norge hatt sammenheng med utdannelsesmønsteret for seilmakere i land med laug?»


Produktnummer: 3979