Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
L'Orange, H.P. Fra antikk til middelalder: Fra legeme til symbol: Tre kunsthistoriske essays L'Orange, H.P. Fra antikk til middelalder: Fra legeme til symbol: Tre kunsthistoriske essays

L'Orange, H.P.

Fra antikk til middelalder: Fra legeme til symbol: Tre kunsthistoriske essays

150,00kr

1 på lager

Fra antikk til middelalder: Fra legeme til symbol: Tre kunsthistoriske essays.

Dreyer, Oslo 1944, 4to, orig. sjirtingryggbind, deklene dekorert av Per Palle Storm, 155 s., rikt illustrert, forlagets salgsbrosjyre vedlagt.

«For Plotin eksisterer altså ennu noe av den klassiske likevekt mellem det indre og det ytre. Senantikken taper denne likevekt. Plotins skjønnhetslære glir ut av nyplatonismen. Man trekker seg tilbake fra den ytre verden, fra ‘det skjønne legeme’, og samler seg med ny fordypelse i det indre liv, i tenkte og følte livsinnhold. Det er denne tilbaketrekning og fordypelse kunsten avspeiler i sin overgang fra antikk til middelalder. Den sansende oppfattelse mister likesom sin kraft og glede.»


Produktnummer: 3831
Aall, Herman Harris, Heuch Bugge, Klaus Hansen m.fl. Foredrag om det nye Tyskland Aall, Herman Harris, Heuch Bugge, Klaus Hansen m.fl. Foredrag om det nye Tyskland

Aall, Herman Harris, Heuch Bugge, Klaus Hansen m.fl.

Foredrag om det nye Tyskland

175,00kr

1 på lager

Foredrag om det nye Tyskland.

Kommisjon hos J.M. Stenersen, Oslo 1940, 8vo, orig. helsjirtingbind, 84 + (2) s.

Innhold: Herman Harris Aall, Tyskland som ensrettet stat; O.H. Langeland, Befolkningspolitikk i Tyskland; Heuch Bugge, Rettsordningen i det nye Tyskland; Øyvor Hansson, Kvinnens stilling i det nye Tyskland; Klaus Hansen, Om velferdsorganisasjonen og Vinterhjelpen i det nye Tyskland; Steinar Klevar, Tysk bondepolitikk; Eivind Thon, Tysklands finanspolitikk; Sverre Krogh, Sosialpolitikk i det nye Tyskland; Birger Meidell, Omkring undervisningen og oppdragelsen i det tredje rike; Eyvind Mehle, Opplysningsarbeidet i det nye Tyskland.

«Gjennom de siste forandringer i arbeidsledighetstrygden har staten knesatt prinsippet om den enkeltes rett til arbeid, og statens plikt til å skaffe arbeid.» — Sverre Krogh


Produktnummer: 3860
Werenskiold, Erik Kunst, kamp, kultur gjennem 40 aar i tekst og billeder: Originaltegninger og skisser fra kunstnerens egne samlinger Werenskiold, Erik Kunst, kamp, kultur gjennem 40 aar i tekst og billeder: Originaltegninger og skisser fra kunstnerens egne samlinger

Werenskiold, Erik

Kunst, kamp, kultur gjennem 40 aar i tekst og billeder: Originaltegninger og skisser fra kunstnerens egne samlinger

250,00kr

1 på lager

Kunst, kamp, kultur gjennem 40 aar i tekst og billeder: Originaltegninger og skisser fra kunstnerens egne samlinger.

Alb. Cammermeyer, Kristiania 1917, 4to, orig. skinnryggbind, marmorerte snitt, 130 + (1) s., utvalg og redaksjon ved Inge Debes og Anders Krogvig, rikt illustrert, notat på fribladet: «Augusta / arv efter / Far», litt slitasje på kanter og hjørner, ryggen litt falmet.

Innhold: Indledning; KAMP; Brytningstiden: Et overblik; Striden om kunstforeningen I—II; Bændelormen; Den første mønstring; Stop litt igjen!; Kunstens forfald; KUNST; Impressionisterne; Nikolai Ulfsten; Trolltøi; Den nye kunst; Kittelsen; Norsk malerkunst; Skjønhetssans; Svensk kunst; Rembrandt og Cézanne; Eventyrene; KULTUR; Tyranniet; Tegning; Akershus; Decentralisastion; Kunst og politik; Kunsthaandverk; Styrt; Lægmandsvisdom.

 


Produktnummer: 3830
Ruben [Carl Wilhelm Rubenson] Sangbok for studenter fra aar 1904 Ruben [Carl Wilhelm Rubenson] Sangbok for studenter fra aar 1904 Ruben [Carl Wilhelm Rubenson] Sangbok for studenter fra aar 1904

Ruben [Carl Wilhelm Rubenson]

Sangbok for studenter fra aar 1904

150,00kr

1 på lager

Sangbok for studenter fra aar 1904.

Privatutgivelse, uten sted [Oslo] september 1929, 8vo, orig. omslag, 32 s., rustflekker fra stiftene i ryggen, dedikasjon fra forfatteren på omslagets verso: «Wilhelm Morgenstierne fra dikteren. Haaber dere faar det like hyggelig som vi hadde!»

Carl Wilhelm Rubenson (1885—1960), alias Ruben, fjellklatrer, en av stifterne av Norsk Tindeklub. Wilhelm von Munthe af Morgenstierne (1887—1963), diplomat, ambassadør i USA.

«Lidt glans maa til, lidt liv og fest, / skal leken ikke stanse, / og nu som før maa Bachi prest / den glade ungdom kranse. / Vi synger i den lyse tid; / der kommer tidsnok slæp og slit, / og det kan aldrig skade / at vi engang er glade.» — fra «Russevisen fra 1904»


Produktnummer: 3839
Brun, J.N. Gammelt nyt om & af Biskop Johan Nordal Brun Brun, J.N. Gammelt nyt om & af Biskop Johan Nordal Brun

Brun, J.N.

Gammelt nyt om & af Biskop Johan Nordal Brun

350,00kr

1 på lager

Gammelt nyt om & af Biskop Johan Nordal Brun.

Grøndahl & Søn, Kristiania 1877, 8vo, orig. helsjirtingbind med blindtrykk og gulldekor, portrett i tresnitt av biskop Johan Nordal Brun som frontispis, helt gullsnitt, (6) + 541 + (2) s., fraktur, litt falmet rygg.

Forfatteren Johan Nordal Brun (1839—1909), kallskapellan, senere sogneprest, var barnebarn av biskopen.

«Det fik, mente han, blive verdslig Øvrigheds Sag at afgjøre, om Haugianerne, som man i Almindelighed syntes at antage, virkelig gjorde sig skyldige i Lediggang og Dagdriveri, i Forstyrrelse af offentlig Rolighed o. s. v., og i Tilfælde at straffe dem derfor efter Loven. For sit Vedkommende havde han aldrig opdaget noget lovstridigt hos dem, hvorimod han ‘daglig opdagede Løgn paa deres Bekostning og Partiaand mod dem.’ Kun i en Henseende følte han sig opfordret til at henlede Regjeringens Opmærksomhed paa dem, […]»


Produktnummer: 3838
Hambro, C.J. Moderne mentalitet Hambro, C.J. Moderne mentalitet

Hambro, C.J.

Moderne mentalitet

175,00kr

1 på lager

Moderne mentalitet.

Gyldendal, Oslo 1937, 8vo, orig. omslag, 186 + (1) s., uoppskåret.

Innhold: Moderne mentalitet; Det uendelige fremskritts vei; Blindet i Gaza; Solidaritet og overtro; Nordisk opfatning; Staten og demokratiet; Demokrati som ruster; Molok; Det sociale paradoks; Den nødvendige poesi; Ordets hellighet; Den lange vei tilbake; Fra ansvar til handling; Mennesket det ukjente; Ja — og Chesterton; Fremtiden.

«Alene den dype respekt for individet kan gi rett til å kreve respekt for massen. Mennesket må kunne føle alene og tenke alene og ikke bare i organisasjon, i parti eller masse om mennesket skal kunne bære det ansvar som gjør det til menneske. Det må kunne erkjenne sin uendelige litenhet og se sin umåtelige storhet.»


Produktnummer: 3836
Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Eit dikt vert aldri ferdig: Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand Eit dikt vert aldri ferdig: Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand

Eit dikt vert aldri ferdig: Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt

150,00kr

1 på lager

Eit dikt vert aldri ferdig: Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt.

Vidarforlaget, Oslo 2016, stor 8vo, orig. bind med omslag, 267 s., illustrasjoner og faksimiler, stjernestempel på bunnsnittet.

«Hauge er blant de forfattere som stadig reviderer, og han endrer mye i mange dikt. Om han ytre sett gjorde lite ut av livet, levde han på papiret: ‘Eg hev berre eit stykke kvitt papir. Der skal eg leva. Der skal eg elska, hata og skriva. Der skal eg byggja mine slott og fullbyrda mine draumar’ (Hauge 2000, b. 1, 216). Denne boka handler om Hauges revisjon. Overordnet konsentrerer jeg meg om: Hva og hvordan reviderer Hauge? I de ulike teksthistoriene og kapitlene forfølger jeg spørsmål som: Hva skjer med de tidlige diktene når den eldre forfatteren reviderer?»


Produktnummer: 3755
Ekeland, T.B., Johan B. Rian, Lina Lerheim, Lilli Blom Listor, Betty Hodneland Sæden som bar hundre fold Ekeland, T.B., Johan B. Rian, Lina Lerheim, Lilli Blom Listor, Betty Hodneland Sæden som bar hundre fold

Ekeland, T.B., Johan B. Rian, Lina Lerheim, Lilli Blom Listor, Betty Hodneland

Sæden som bar hundre fold

100,00kr

1 på lager

Sæden som bar hundre fold.

Det norske misjonsselskaps forlag, Stavanger 1940, 8vo, orig. omslag, 138 s., fotoplansjer, flekk på bakomslaget, samtidig navn på smusstittelbladet.

NBL: «Gustava Kielland kalles ‘kvinneforeningenes mor’, ikke fordi hun stiftet den første kvinneforening, men fordi hennes forening av 1844 ble modell og forbilde for det som var Norges første og største kvinnebevegelse, misjonskvinneforeningsbevegelsen. Hun har også satt spor etter seg som forfatter, med boken Erindringer fra mit Liv og – ikke minst – den populære sangen O jul med din glede og den triste Liten ekorn satt

 


Produktnummer: 3811
Hagerup, Inger Jeg gikk meg vill i skogene — Hagerup, Inger Jeg gikk meg vill i skogene —

Hagerup, Inger

Jeg gikk meg vill i skogene —

125,00kr

1 på lager

Jeg gikk meg vill i skogene —

Aschehoug, Oslo 1939, 8vo, orig. omslag, 47 s., hhv. ½ og 1 cm tap øverst og nederst på ryggen, omslaget (ikke materien) med liten fuktskjold nederst på ryggen, forfatterens debut.

NBL: «Samtidig fikk hun jobb som korrekturleser i Dagbladet, der hun også skrev dikt og brev på petitsiden. Hun hadde plassert seg i kulturlivet, og etter flere refusjoner kunne hun endelig debutere på Aschehoug med samlingen Jeg gikk meg vill i skogene (1939). Mens krigen satte en stopper for studiene, kom det en ny diktsamling 1942. Begge samlingene var noe ujevne, men her fantes formell dyktighet, pregnante erotiske stemninger og en klar stemme i samfunnsengasjementet. Kritikken var positiv, men noe avventende. Mange så det kvinnelige særpreget, og flere så en fare i den åpenbare formsikkerheten.»


Produktnummer: 3814
Fougstad, Carl Det Norske Storthing i 1833 Fougstad, Carl Det Norske Storthing i 1833 Fougstad, Carl Det Norske Storthing i 1833

Fougstad, Carl

Det Norske Storthing i 1833

400,00kr

1 på lager

Det Norske Storthing i 1833.

Johan Dahl, Christiania 1834, 8vo, nyere privat skinnryggbind, enkel gulldekor på ryggen, 72 s. + foldet tabell over statsbudsjettet i hver stortingsperiode 1816—36, fraktur, Alf Bjerckes ex libris på fribladets verso, hans navnetrekk på forsatsbladet, spor av hans bortviskede navn på tittelbladet, notater med pen og blyant på forsatsen, bl.a.: «Kjøpt på bokauksjon (Hannås?) novbr? 1931 ved kommissionær Olaf Nordli. —» [professor Torleiv Hannaas, død 1929].

Stortinget i 1833 er kjent som «Bondestortinget» fordi det for første gang ble valgt flere bønder enn embetsmenn, 45 mot 35. Det er omtalt s. 4 ff.: «Den Tendents, til ved Overvægt af Stemmer at give Almuerne en overveiende Indflydelse paa Storthinget, der udtalte sig i de til sidste Storthing i Landdistricterne passerede Valg, og det hidtil uhørte Antal Gaardbrugere, som paa Grund heraf toge Sæde paa Storthinget, er det fornemmelig som har tildraget sig den almindelige Opmærksomhed.»


Produktnummer: 1134
Jakhelln, Cornelius Raseri: En hvitings forsøk på en selvbiografi Jakhelln, Cornelius Raseri: En hvitings forsøk på en selvbiografi

Jakhelln, Cornelius

Raseri: En hvitings forsøk på en selvbiografi

200,00kr

1 på lager

Raseri: En hvitings forsøk på en selvbiografi.

Cappelen Damm, Oslo 2011, 8vo, orig. bind med omslag, 415 s., 19 illustrasjoner bakerst.

«I Raseri går Cornelius Jakhelln kritisk til verks mot seg selv og et samfunn hvor rådville unge søker identitet i ekstreme symboler og ideologier. Under sitt fire år lange opphold i Paris opplevde filosofistudenten Jakhelln utrygghet i hverdagen, og søkte tilflukt i norrøn og germansk identitet. I det som i ettertid kan minne om en radikaliseringsprosess, begynte en fredelig ung nordmann å dyrke krigerske idéer. I 2002 dannet Jakhelln bandet Sturmgeist, som fem år senere ble knyttet til en skolemassakre i Finland. Etter medieoppstyret som fulgte, publiserte Jakhelln litterære tekster under Sturmgeist-pseudonymet.»


Produktnummer: 2878
Jakhelln, Cornelius Gebura muse: Quadra natura 0001: Diktning Jakhelln, Cornelius Gebura muse: Quadra natura 0001: Diktning

Jakhelln, Cornelius

Gebura muse: Quadra natura 0001: Diktning

200,00kr

1 på lager

Gebura muse: Quadra natura 0001: Diktning.

Aschehoug, Oslo 2001, bred 8vo, orig. bind med omslag, 94 + (2) s., forfatterens debut.

«Kvadranaturens 64 første artikler, om all-lyden og sjelelskens tilblivelse, om republikken og lovenes fremskritt, om de forfengelige og straffens fullbyrdelse, om forsoningen og ringens fordervelse, utlagt i fire bøker under tilintetgjørelsen av sjimpansen Ibliis og tilblivelsen av mennesket Ibliis, forfattet av Connelii penn og fremlagt på norsk språk, etter anmodning fra Gebura, tilintetgjøreren.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 1199
Knutsen, Nils M. (red.) Hamsun 1994: 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy Knutsen, Nils M. (red.) Hamsun 1994: 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy

Knutsen, Nils M. (red.)

Hamsun 1994: 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy

150,00kr

1 på lager

Hamsun 1994: 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy.

Hamsun-Selskapet, Hamarøy 1994, 8vo, orig. bind, 122 + (1) s., illustrert av Karl Erik Harr.

Innhold: Lars Frode Larsen, Dikteren i forkledning: Knut Hamsuns pseudonyme forfatterskap; Dag Nordmark, Akademisk vånda och Hamsuns triumf: Om bakgrunden till Hamsuns Nobelpris 1920; Olga Komarova, Hamsun i Russland i dag; Haagen Ringnes, Knut Hamsun og Johan Borgen; Birgit Gjernes, Hvem var Marie Hamsun?; Lars Roar Langslet, Knut Hamsuns magi; Tor Eystein Øverås, Mitt forhold til Knut Hamsun; Amy van Marken, Ømhet — et nøkkelord i Hamsuns forfatterskap.

«Mot slutten av sitt svarbrev kommer Hamsun imidlertid med en interessant opplysning: ‘Skrev gjennem flere Aar ogsaa under forskjellige Pseudonymer (W.T., Ego, osv.), men bare Bagateller om Dagens Ting, jeg husker intet av det mere’.»


Produktnummer: 3827
Knutsen, Nils M. (red.) De røde Jærn: 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996 Knutsen, Nils M. (red.) De røde Jærn: 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996

Knutsen, Nils M. (red.)

De røde Jærn: 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996

150,00kr

1 på lager

De røde Jærn: 7 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1996.

Hamsun-Selskapet, Hamarøy 1997, 8vo, orig. bind, 155 s., enkelte illustrasjoner.

Foredrag: Hans Petter Thøgersen, Knut Hamsun og Georg Brandes; Bjørn Hemmer, Hamsun og Ibsen — «Den gåtefulle» og «sfinxen»; Karianne Bjellås Gilje, «Hæng Barnemorderskene!»: Knut Hamsun som avisdebattant; Atle Kittang, Hamsun og småbyen; Dag Skogheim, «Knut Hamsun skred forbi»; Øystein Rottem, «Den moderne menneskesjel» — Knut Hamsun og Dag Solstad; Kjell Kristensen, Hvilken Hamsun?


Produktnummer: 3828
Larsen, Lars Frode Romanen om Reban: Hamsuns ukjente ungdomsverk Larsen, Lars Frode Romanen om Reban: Hamsuns ukjente ungdomsverk

Larsen, Lars Frode

Romanen om Reban: Hamsuns ukjente ungdomsverk

125,00kr

1 på lager

Romanen om Reban: Hamsuns ukjente ungdomsverk.

Hamsun-Selskapet, Hamarøy 1997, 8vo, orig. bind, 71 s., faksimiler, ryggen svakt falmet.

Innhold: Knut Hamsuns litterære mini-karriere før 1882; «… noget fra hverdagslivet ophøiet»: Presentasjon av Reban-fragmentene; Reban-fragmentene; Hamsuns litterære dobbeltgjenger.

«Senere — i et anfall av etterpåklokskap — betrodde dikteren sine nærmeste venner at han hadde reist til den danske hovedstaden med noe ‘Sludder, som Hegel ikke vilde tage’, men la så til: ‘skønt det var et meget bedre Sludder end alle mine tidligere Værker’. Til disse ‘tidligere Værker’ hørte Den Gaadefulde, Et gjensyn, Bjørger og Lurtonen. Det som i fortsettelsen vil bli omtalt som Reban-fragmentene (R.), er en nyoppdaget tilvekst til den hamsunske tenåringsdiktning.»


Produktnummer: 3829
Knutsen, Nils M., og Andreas Lødemel (red.) Hamsun, Harr og Kjerringøy: Syv foredrag fra tre ulike seminarer (2014—2015) Knutsen, Nils M., og Andreas Lødemel (red.) Hamsun, Harr og Kjerringøy: Syv foredrag fra tre ulike seminarer (2014—2015)

Knutsen, Nils M., og Andreas Lødemel (red.)

Hamsun, Harr og Kjerringøy: Syv foredrag fra tre ulike seminarer (2014—2015)

100,00kr

1 på lager

Hamsun, Harr og Kjerringøy: Syv foredrag fra tre ulike seminarer (2014—2015).

Hamsun-Selskapet, Hamarøy 2015, 8vo, orig. bind, 141 s., illustrert.

Artikler: Nils Magne Knutsen, «Kjør det dobbelte, Marie!»: Hamsuns tvetydige forhold til teknologi; Bodil Børset, Knut Hamsun i lys av Grunnlovsjubileet; Andreas Lødemel, «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød»: Om Markens grøde og Første Mosebok; Karl Erik Harr, Prolog til Hamsunseminaret på Kjerringøy 2015: Revidert utgave av «Vandreren og øen» (1988); Hella Busch, Edvarda Mack — en underlig og pervers avlegger av sin far?; Dag Solhjell, Karl Erik Harr i moderne norsk billedkunst; Per Posti, Knut Hamsuns illustratører.


Produktnummer: 3804
Folkestad, Bernhard Gullfisken Folkestad, Bernhard Gullfisken

Folkestad, Bernhard

Gullfisken

175,00kr

1 på lager

Gullfisken.

Gyldendal, Oslo 1933, 8vo, orig. helsjirtingbind med omslag, 227 s., illustrert av forfatteren, gulnet rygg på omslaget.

«Jeg tror simpelthen vi mangler en redelig Luna park — et ‘Coney Island’. Er det nogen by i verden som har adgang til å lage sig den morsomme øi, så er det Oslo. Den ligger midt for nesen på oss og venter, — det er Hovedøia. La staten flytte litt på sig. Det kruttmagasinet kan gjøres om til noget nyttigere — hovedsaken er at byen får øia til sin trivsel. Begynnelsen er gjort med badene derute. Legg en hyggelig restaurant dertil med varieté og friluftsteater — sett i sving alle de fantastiske leketøier mennesket har funnet på — ta vår korte, men praktfulle sommer i bruk, både natt og dag, la våre mengder av ledig lyskraft legge farveglorier om digre svingende hjul […]»


Produktnummer: 3806
Nerdrum, Odd, m.fl. Kitsch: Mer enn kunst Nerdrum, Odd, m.fl. Kitsch: Mer enn kunst

Nerdrum, Odd, m.fl.

Kitsch: Mer enn kunst

350,00kr

1 på lager

Kitsch: Mer enn kunst.

Schibsted, Oslo 2009, 4to, orig. sjirtingryggbind, 343 s., rikt illustrert i farver.

«Kitschmalerens fremstilling av livet skal ikke bedømmes på / Grunnlag av nasjonalitet, rase eller religion — / Men på bakgrunn av tidløse kvaliteter. / Kitschmaleren er ikke beskyttet av tiden han lever i. / Han bestreber seg på å representere historiens mest sublime / Kvaliteter, og bør bedømmes i overensstemmelse med disse. / Et kitschverk er enten godt eller dårlig, og god kitsch må / Ikke klassifiseres som kunst. Dette ville være en / Feilbedømmelse. Kitsch er ikke kunst. / Kitsch forholder seg til det sensuelle og det tidløse. / Kitschmaleren forplikter seg til det evige: / Kjærligheten, døden og soloppgangen.» — Odd Nerdrum, s. 19


Produktnummer: 3815
Neiman, Carol, og Emily Goldman Livet etter dette: En veiviser til det hinsidige Neiman, Carol, og Emily Goldman Livet etter dette: En veiviser til det hinsidige

Neiman, Carol, og Emily Goldman

Livet etter dette: En veiviser til det hinsidige

200,00kr

1 på lager

Livet etter dette: En veiviser til det hinsidige.

C. Huitfeldt Forlag, [Oslo] 1995, 8vo, orig. bind med omslag, 223 s., rikt illustrert i farver.

«Dette er en bok om livet og om døden: om dødens plass i livet, om holdninger til det å dø, om mulighetene for et fortsatt liv etter døden. Boken gir et overblikk over hva de forskjellige religioner stiller oss i utsikt i det hinsidige. Den behandler spiritisme, reinkarnasjon og regresjon til tidligere liv. Og den går nøye inn på forskningen om nær-døden-opplevelser, et felt som er i ferd med å endre våre oppfatninger om livet etter dette.»


Produktnummer: 3816
Hult, Ruth Østfoldminne Hult, Ruth Østfoldminne

Hult, Ruth

Østfoldminne

200,00kr

1 på lager

Østfoldminne.

Norsk folkeminnelag nr. 39, Oslo 1937, 8vo, orig. omslag, 135 s., for det meste uoppskåret, ryggen gulnet.

«Sagnet forteller at Hvaler kirke blev påbegynt ved Huser på Asmaløa. Men de underjordiske flyttet tømmeret om natta, så man måtte slutte å bygge der. Den blev så bygd på Kirkeøa, som ligger østenfor (Hvaler). Det er engang i tida blitt spådd at kirken på Hvaler skal styrte sammen en juledag eller en konfirmasjonssøndag (Hvaler). Før skolehuset på Huser blev bygd, var det en mann som så det fullt ferdig i en luftspeiling. Han så også en bandhund i porten, den mangler; men ellers var huset han så akkurat som skolen blev bygd (Hvaler).»


Produktnummer: 319