Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Ringdal, Nils Johan Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip Ringdal, Nils Johan Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip

Ringdal, Nils Johan

Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip

150,00kr

1 på lager

Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip.

Universitetsforlaget, Oslo 1981, 8vo, orig. omslag, 160 s.

«Boka er en gjennomgang av de viktigste historieverk og de viktigste historiske teorier hos etterkrigstidens mest omdiskuterte norske historiker, Jens Arup Seip. Seip har sitt utgangspunkt i det marxistisk pregede miljøet rundt Edvard Bull d.e. og Halvdan Koht, men er den som klarest bidro til å gi norsk historieforskning en ny retning i etterkrigstiden. […] Ringdal stiller seg i sin analyse mer kritisk til muligheten for slike generelle uttalelser og hevder at Seip har allmenngjort sine middelalderstudier. Boka er en enkel introduksjon til mange av de sentrale debatter i norsk historieforskning […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4970
Nielsen, Yngvar Jens Bjelke til Østråt: Norges riges kantsler: Et bidrag til Norges indre historie i den første halvdel af det syttende århundrede Nielsen, Yngvar Jens Bjelke til Østråt: Norges riges kantsler: Et bidrag til Norges indre historie i den første halvdel af det syttende århundrede

Nielsen, Yngvar

Jens Bjelke til Østråt: Norges riges kantsler: Et bidrag til Norges indre historie i den første halvdel af det syttende århundrede

450,00kr

1 på lager

Jens Bjelke til Østråt: Norges riges kantsler: Et bidrag til Norges indre historie i den første halvdel af det syttende århundrede.

Den Norske Historiske Forening, Kristiania 1872, 8vo, privat helsjirtingbind med skinn titteletikett, VIII + 412 s., ryggen lett gulnet.

Innhold, bl.a.: Jens Bjelkes herkomst og fødsel; De nordenfjeldske krigsforetagender under Kalmarkrigen og Jens Bjelkes deltagelse i disse; Jens Bjelke udnævnes til Norges riges kantsler og forlenes med Nonneseter kloster og Onsø len; Jens Juels og Jens Bjelkes kommission for at undersøge flere forhold i Norge, især skovenes tilstand; Det påtænkte møde af de søndenfjeldske stænder i 1626; Kommissionen i anledning af striden mellem Agdesidens embedsmænd og almue; Defensionsskibene; Jens Bjelke bliver befalingsmand over Bergenhus len; Bergens Brand i 1640; Hannibalsfejden.


Produktnummer: 4918
Fladby, Rolf, og Harald Winge (red.) Den eldste matrikkelen: En innfallsport til historien: Skattematrikkelen 1647 Fladby, Rolf, og Harald Winge (red.) Den eldste matrikkelen: En innfallsport til historien: Skattematrikkelen 1647

Fladby, Rolf, og Harald Winge (red.)

Den eldste matrikkelen: En innfallsport til historien: Skattematrikkelen 1647

150,00kr

1 på lager

Den eldste matrikkelen: En innfallsport til historien: Skattematrikkelen 1647.

Universitetsforlaget, Oslo 1980, 8vo, orig. omslag, 79 s., kart, faksimiler, errataseddel vedlagt.

Innhold: Andreas Holmsen, Skattematrikkelen 1647; Liv Marthinsen, Landskyld og landskyldvarer; Knut Johannessen, Jordeiendomsforhold og jordleiesystem; Harald Winge, Skatt, gård og skyld; Rolf Fladby, Administrativ inndeling; Jon Ola Gjermundsen, Hvor langt kan vi stole på Skattematrikkelen?; Hans Try, Kva Skattematrikkelen ikkje fortel. Om grupper som fall untanfor; Leif T. Andressen, Om bruksstørrelse i lys av skyld og skatt; Jørgen H. Marthinsen, Kart over administrative grenser 1647 og 1970-åra.

Norsk lokalhistorisk institutt utga 1969—78 Skattematrikkelen 1647 i 17 fylkesbind. «Som en naturlig avslutning på utgiverarbeidet har en del av instituttets nåværende og tidligere medarbeidere skrevet de etterfølgende artiklene.»


Produktnummer: 4968
Skånland, Vegard Det eldste norske provinsialstatutt Skånland, Vegard Det eldste norske provinsialstatutt

Skånland, Vegard

Det eldste norske provinsialstatutt

175,00kr

1 på lager

Det eldste norske provinsialstatutt.

Universitetsforlaget, Oslo 1969, 8vo, orig. omslag, 207 s., forfatterens dedikasjon på smusstittelbladet: «Til Finn Hødnebø [filolog, professor 1985] med vennlig hilsen fra forf.».

«[…] mener jeg ikke dermed at Canones Nidrosienses nødvendigvis er det absolutt eldste norske provinsialstatutt, men at denne canon-samling er den eldste som er blitt overlevert. Det har sannsynligvis vært holdt provinsialkonsil før det som dette statutt er et resultat av (se s. 177 f.), men vi vet ikke om det under disse ble foretatt noen kirkelig lovgivning. En eventuell eldre lovgivning kan være blitt satt ut av kraft av det overleverte provinsialstatutt og derfor ikke være blitt overlevert.» — fra forordet


Produktnummer: 4969
Baggley, John Doors of Perception — icons and their spiritual significance Baggley, John Doors of Perception — icons and their spiritual significance

Baggley, John

Doors of Perception — icons and their spiritual significance

125,00kr

1 på lager

Doors of Perception — icons and their spiritual significance.

St. Vladimir Seminary Press, Crestwood, New York, 1988, 8vo, orig. omslag, xii + 160 s., engelsk tekst, farveillustrasjoner.

«As Fr Baggley says in his introduction, ‘Icons form a door into the divine realm, a meeting point of divine grace and human need; moreover, they are also a way by which we enter more deeply into our interior life.’ The author covers historical background, biblical language imagery and interpretation, spirituality of the icon painter, the visual language of icons and their environment. Richard Temple of the Temple Gallery, London, provides an appendix on the painting of icons, […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4972
Christensen, Dorothea Kogebog for folkeskolen og hjemmet Christensen, Dorothea Kogebog for folkeskolen og hjemmet

Christensen, Dorothea

Kogebog for folkeskolen og hjemmet

125,00kr

1 på lager

Kogebog for folkeskolen og hjemmet.

Faksimileutgave av originalen fra 1891, J.W. Cappelen, Oslo 1990, 8vo, orig. omslag, 54 + (2) s.

«Da det første skolekjøkken her i landet blev oprettet i Sandefjord i december maaned 1890, følte man straks en levende trang til en liden kogebog, som hvert barn kunde eie, med et udvalg af retter i ganske smaa portioner og med saavidt muligt nøiagtig angivelse af maal og vegt. Da jeg modtog opfordringen til at udarbeide denne lille bog, var jeg mig vel bevidst, at den vilde være bleven meget bedre, om vi havde havt en længere tids erfaring fra skolekjøkkenet at bygge paa — men tillige, at en lærebog allerede nu […]» — fra forordet


Produktnummer: 4955
Schmidt, Henrikka Høegh Veiledningsbok for tjenestepiker og unge husmødre: Med bidrag av ‘Selskapet for Norges Vel’ Schmidt, Henrikka Høegh Veiledningsbok for tjenestepiker og unge husmødre: Med bidrag av ‘Selskapet for Norges Vel’

Schmidt, Henrikka Høegh

Veiledningsbok for tjenestepiker og unge husmødre: Med bidrag av ‘Selskapet for Norges Vel’

100,00kr

1 på lager

Veiledningsbok for tjenestepiker og unge husmødre: Med bidrag av ‘Selskapet for Norges Vel’.

Faksimileutgave av originalen fra 1912, Grøndahl og Søn, Oslo 1982, 8vo, orig. omslag, 63 + (1) s.

«Ethvert dannet hjem og enhver forstandig husmor vil vite at sætte pris paa En net og velopdragen tjenestepike, som fører et dannet sprog, er ordentlig i paaklædningen, renslig med sin person og i sit arbeide. I arbeidstiden maa De ha Klær som er bekvemme at bevæge Dem i. Kjolen maa helst være av vasketøi — idetmindste ofte vaskes — sydd saa rummelig, at De kan strække ut armene uten at den rævner paa nogen kant.» — s. 10—11


Produktnummer: 4956
Melien, Tor Jørgen Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710 Melien, Tor Jørgen Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710

Melien, Tor Jørgen

Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710

175,00kr

1 på lager

Iver Huitfeldt og slaget i Køge Bugt 1710.

C. Huitfeldt Forlag, Oslo 2010, stor 8vo, orig. bind med omslag, 95 s., illustrert i farver.

«4. oktober 1710 ble den dansk-norske flåten overraskende angrepet av den svenske i Køge bugt. Den dansk-norske sjøstyrken var fullstendig uforberedt, men Iver Huitfeldt med Dannebroge tok opp kampen og forhindret et skjebnesvangert dansk-norsk nederlag. Skipet tok fyr under skuddvekslingen og eksploderte. Huitfeldt og nesten hele hans besetning omkom.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4861
Flo, Idar – Et ugjendrivelig bevis på nazistenes barbari: Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945—1949 Flo, Idar – Et ugjendrivelig bevis på nazistenes barbari: Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945—1949

Flo, Idar

– Et ugjendrivelig bevis på nazistenes barbari: Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945—1949

150,00kr

1 på lager

– Et ugjendrivelig bevis på nazistenes barbari: Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945—1949.

Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Oslo 2016, stor 8vo, orig. omslag, 390 s. + vedlegg, enkelte illustrasjoner, avhandling for graden Ph.D.

«Eit sentralt spørsmål i denne avhandlinga er: Framstilte Filmavisa rettsoppgjeret som legitimt? Generelt kan Filmavisa og andre media oppfattast å spele ei rollen som ‘oversetjar’ av vanskelege og kompliserte samfunnsprosessar, ved å framstille det på ein måte som kan gjere det heile ‘forståeleg’ for publikum. Difor blir måten Filmavisa formidla desse kompliserte politiske og juridiske spørsmåla knytt til rettsoppgjeret ei sentral problemstilling i denne avhandlinga.» — 11


Produktnummer: 4936
Höss, Rudolf Kommandant i Auschwitz: Selvbiografiske opptegnelser Höss, Rudolf Kommandant i Auschwitz: Selvbiografiske opptegnelser

Höss, Rudolf

Kommandant i Auschwitz: Selvbiografiske opptegnelser

150,00kr

1 på lager

Kommandant i Auschwitz: Selvbiografiske opptegnelser.

J.W. Cappelen, Oslo 1959, 2. opplag, 8vo, orig. sjirtingryggbind med omslag, 315 s., fotoplansjer, forord av Arnulf Øverland, etterord av (historieprofessor) Martin Broszat, eiernavn med rød tusj på forsatsbladet («Nils T. -66»), omslaget slitt og riftet langs kanten.

«Gassingen foregikk i straffecellene i blokk 11. Jeg tok på meg en gassmaske og overvar selv hele prosessen. I de proppfulle cellene inntrådte døden umiddelbart etter at gassen var blitt sluppet inn. Bare et kort, halvkvalt skrik, og så var det forbi. Denne første gassingen av mennesker står i grunnen ikke så klart for meg, jeg var kanskje for opptatt av selve fremgangsmåten. Jeg ser meget tydeligere for meg de 900 russerne […]» — 170


Produktnummer: 4796
Steinsvik, Marta ‘Frimodige ytringer’ Steinsvik, Marta ‘Frimodige ytringer’

Steinsvik, Marta

‘Frimodige ytringer’

175,00kr

1 på lager

‘Frimodige ytringer’.

Eget forlag, Oslo 1946, 3. opplag, 8vo, orig. omslag, 134 + (1) s.

«Vi bør være såpass rettferdige i vår dom, at vi forstår at NS-medlemmene på sin måte — likesåvel som vi på vår — mente å arbeide for fedrelandets interesser. For mange av dem var det utvilsomt et personlig offer å stå tilsluttet NS. De hadde hele ‘Isfronten’s kulde mot seg, og bare tanken på at de ved å tilhøre partiet i lengden ville gagne fedrelandet best, brakte de edlere elementer innen Nasjonal Samling til å bli stående. De fant det å være deres borgerplikt å bringe dette offer. Det er betegnende hva den kommissariske statsråd Sandberg, […]» — 21


Produktnummer: 4852
Thoresen, Knut Flovik En verden i flammer: Frontkjemperen Bjarne Dramstads egen historie Thoresen, Knut Flovik En verden i flammer: Frontkjemperen Bjarne Dramstads egen historie

Thoresen, Knut Flovik

En verden i flammer: Frontkjemperen Bjarne Dramstads egen historie

175,00kr

1 på lager

En verden i flammer: Frontkjemperen Bjarne Dramstads egen historie.

Historie & Kultur, Oslo 2009, 8vo, orig. bind med omslag, 158 s., fotoplansjer.

«En tid da et veivalg kunne få dramatiske konsekvenser for resten av livet. Slik det fikk for Bjarne Dramstad. Under andre verdenskrig var han frontkjemper i Hitlers tjeneste på Østfronten. Han forteller om sitt valg, om krigens redsler i skyttergravene, om dommen han fikk etter krigen, om den behandlingen landssvikerne fikk, om problemene etter løslatelsen, om forsoning og sitt oppgjør med sin egen fortid. Han overlevde kuleregnet i skyttergravene ved Leningrad, men så på kloss hold hvorledes mange kamerater møtte døden. For Bjarne Dramstad har krigen aldri tatt slutt …» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4875
Næss, Øyvind Fra Bredtvedt til ‘Westfalen’ Næss, Øyvind Fra Bredtvedt til ‘Westfalen’

Næss, Øyvind

Fra Bredtvedt til ‘Westfalen’

150,00kr

1 på lager

Fra Bredtvedt til ‘Westfalen’.

Johan Grundt Tanum, Oslo 1947, 8vo, orig. bind med omslag, 159 s., omslaget slitt langs kanten.

«Forfatteren, som har sittet som politisk fange under okkupasjonen og som har sin skjebne knyttet til Bredtvedt, Victoria Terrasse, Møllergt. 19, Fornebu arbeidsleir, og som til slutt opplevet og overlevet slaveskipet Westfalens tragiske slutt, kan vel bedre enn de fleste gi et allsidig bilde av de forhold norske politiske fanger levet under, og som en av de fem norske fanger som berget livet da Westfalen forliste med 200 mann, kan han gi et meget stort bidrag til beretningen om en tragedie hvis detaljer er lite kjent.» — fra foromslaget


Produktnummer: 4947
Damerau, Helmut (red.) Deutsches Soldatenjahrbuch 1972: Zwanzigster deutscher Soldatenkalender Damerau, Helmut (red.) Deutsches Soldatenjahrbuch 1972: Zwanzigster deutscher Soldatenkalender

Damerau, Helmut (red.)

Deutsches Soldatenjahrbuch 1972: Zwanzigster deutscher Soldatenkalender

150,00kr

1 på lager

Deutsches Soldatenjahrbuch 1972: Zwanzigster deutscher Soldatenkalender.

Schild-Verlag, München 1972, 8vo, orig. bind, 352 s., tysk tekst, illustrert.

Innhold, bl.a.: General der Infanterie Gustav Eduard v. Hindersin: Zu seinem 100. Todestage; Nachtjäger Major Schnaufer; Marineakademie; Unternehmen Trappenjagd: Die Offensive der deutschen 11. Armee: Zum 30. Jahrestag; Karl Helfferich: Staatsmann und Politiker: Zu seinem 100. Geburtstag; Jagdflieger Oblt. Ostermann: Zu seinem 30. Todestag; Der Frieden am Melno-See 1422: Zum 550. Jahrestag; Frhr. v. Langermann und Erlencamp: Vorbild eines Panzergenerals; Die Nahkampfspange: Zu ihrer Stiftung vor 30 Jahren; Das zerstückelte Vaterland; Zur Sicherheitslage der Bundesrepublik: Von General der Bundesrepublik a. D. Heinz Trettner; Hindenburg: Generalfeldmarschall und Reichspräsident: Zu seinem 125. Geburtstag: Von Walther Hubatsch.


Produktnummer: 4897
Dahl, Hans Fredrik, Guri Hjeltnes, Berit Nøkleby m.fl. (red.) Norsk krigsleksikon 1940—45 Dahl, Hans Fredrik, Guri Hjeltnes, Berit Nøkleby m.fl. (red.) Norsk krigsleksikon 1940—45

Dahl, Hans Fredrik, Guri Hjeltnes, Berit Nøkleby m.fl. (red.)

Norsk krigsleksikon 1940—45

325,00kr

1 på lager

Norsk krigsleksikon 1940—45.

J.W. Cappelen, Oslo 1995, stor 8vo, orig. bind med omslag, 468 s., illustrert, bakomslaget merket «Bokklubben Kunnskap og Kultur».

«For første gang presenteres 2. verdenskrig i Norge i leksikalsk form. Ca. 1000 oppslagsord tar for seg alt fra Auschwitz til evakuering, fra ‘gutta på skauen’ til kvinner i krig, fra B-såpen til rasjonering, fra bombing til Statsakten og åttende mai. Okkupasjonstidens sentrale begivenheter og begreper forklares. Omkring 500 biografier tegner persongalleriet fra krigsårene: her er motstandsfolk, angivere, NS-ledere, sentrale tyskere og norske politikere. Også steder, organisasjoner og statsorganer blir behandlet i leksikonet, som i tillegg plasserer Norge i et internasjonalt perspektiv.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4920
Gerhardsen, Einar Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid Gerhardsen, Einar Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid

Gerhardsen, Einar

Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid

125,00kr

1 på lager

Tillitsmannen: Håndbok i praktisk organisasjonsarbeid.

Det norske arbeiderpartis forlag, Oslo 1945, 8vo, orig. omslag, 120 s., 1,5 cm rift i ryggstripen ved nedre fremre fals, spor etter bortvisket navn på tittelbladet.

«En som har fått et tillitsverv i en arbeiderorganisasjon — enten det er i en parti- eller fagforening, i et fagforbund, en partiavis, et kommunestyre eller Stortinget — er ikke lenger noe alminnelig privatmenneske. Alt det han gjør, av vondt eller godt, svekker eller styrker arbeiderbevegelsen. De alminnelige mennesker er nå engang slik at de ofte dømmer en bevegelse etter den måten bevegelsens talsmenn og tillitsmenn opptrer på. En god tillitsmann må derfor under alle forhold, i sin private som i sin offentlige opptreden, huske sitt ansvar […]» — s. 8—9


Produktnummer: 4926
Amundsen, Hans (red.) Festskrift til Sverre Iversen på 85-årsdagen 6. november 1964 Amundsen, Hans (red.) Festskrift til Sverre Iversen på 85-årsdagen 6. november 1964

Amundsen, Hans (red.)

Festskrift til Sverre Iversen på 85-årsdagen 6. november 1964

150,00kr

1 på lager

Festskrift til Sverre Iversen på 85-årsdagen 6. november 1964.

Utgitt av Det norske arbeiderparti i kommisjon hos Tiden, Oslo 1964, 8vo, orig. sjirtingryggbind med omslag, 171 s., 1 cm rift øverst i bakomslaget, ½ cm rift øverst i foromslaget.

Innhold, bl.a.: Einar Gerhardsen, Hilsen og takk; Hans Amundsen, Den gamle og den nye tid; Gutten gra Grünerløkka; Murer og organisator; Politisk stormvær; Viseordfører i Oslo; Rådmannen; Glimt fra Hjemmefronten; En hovedstad tar form; Sverre Iversens avskjedsord til Jeppesen; Johan Falkberget, Murersvennen; Konrad Nordahl, Fagbevegelsen; L. Kristiansen, Murerforbundet; Trygve Lie, Merkesaker i hans arbeid; Brynjulf Bull, I Oslo kommune; Jens Boyesen, Fredsmann i krigsår; Fridtjov Isachsen, Jernbanekommisjonens formann; Sigurd Halvorsen, Flyktningerådet.


Produktnummer: 4960
Mykle, Arne Bust Opera Pompel og Pilt: Feltnotater fra Gople, et landskap i Norge Mykle, Arne Bust Opera Pompel og Pilt: Feltnotater fra Gople, et landskap i Norge

Mykle, Arne Bust

Opera Pompel og Pilt: Feltnotater fra Gople, et landskap i Norge

150,00kr

1 på lager

Opera Pompel og Pilt: Feltnotater fra Gople, et landskap i Norge.

J.W. Cappelen, Oslo 2003, 2. opplag, orig. helsjirtingbind med omslag, 124 + (3) s.

«‘Det kommer kanskje som et sjokk på Pilt, men i dag er det faktisk onsdag,’ sa Pompel. ‘Pilt hadde det på følelsen, at det var onsdag i dag,’ sa Pilt. ‘At Pilt hadde det på følelsen? At det var onsdag?’ ‘Ja, Pilt har onsdagsfølelse i dag.’ ‘Pompel kan forstå at man har mandagsfølelse, eller søndagsfølelse, eller fredagsfølelse, eller lørdagsfølelse, men onsdag! eller tirsdag eller torsdag, de dagene gir ingen følelser, hverken sol eller regn, ikke begynnelse, ikke slutt, de er … hverdager.'» — 23


Produktnummer: 4801
Munch, Andreas Jøden: Med et innledende essay av Andreas Snildal Munch, Andreas Jøden: Med et innledende essay av Andreas Snildal

Munch, Andreas

Jøden: Med et innledende essay av Andreas Snildal

175,00kr

1 på lager

Jøden: Med et innledende essay av Andreas Snildal.

Det Norske Studentersamfund, Oslo 2012, 8vo, orig. bind, XXVII + 63 s.

«Arrestasjonen skjedde etter at to jødiske omreisende handelsmenn som oppholdt seg ulovlig i landet hadde blitt avslørt i Lütkens biljard på Torvet i Christiania i september 1844. De to jødene, Emanuel Philipson og Leon Lopez, var blitt anholdt i biljarden beskyldt for å drive taskenspillerkunster, men da politiet fant beskyldningene ugrunnet, ble de istedet angitt som jøder av en person i lokalet. De to kunne ikke nekte for dette, og hevdet de ikke kjente til grunnlovsforbudet mot jøder. Dette gjorde imidlertid ikke saken bedre, […]» — fra det innledende essay


Produktnummer: 4977
Montesquieu Persiske brev Montesquieu Persiske brev

Montesquieu

Persiske brev

200,00kr

1 på lager

Persiske brev.

Aschehoug, Oslo 1998, Thorleif Dahls kulturbibliotek, 8vo, orig. helsjirtingbind med omslag, 272 s., oversatt og med etterord av Bernt Vestre.

«Persiske brev er en brevroman med to hovedpersoner — Usbek og Rica. De er persiske adelsmenn på reise i Europa mellom 1711 og 1720, det meste av tiden i Frankrike. Brevene er meget forskjellige hva emner og stil angår: Her er morsomme refleksjoner over franske moter, seriøse drøftelser av det gamle filosofiske spørsmål om fri vilje, latterliggjørelse av kvinnene ved Ludvig XIVs hoff, inngående drøftelser av befolkningsspørsmål, ironisk omtale av pavens rolle i Europa, alvorlige drøftelser av det republikanske styres opprinnelse, […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4790