Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Holm, Hans-Henrik Fugl Føniks i Eplehagen: Visjoner i synd og lyst Holm, Hans-Henrik Fugl Føniks i Eplehagen: Visjoner i synd og lyst

Holm, Hans-Henrik

Fugl Føniks i Eplehagen: Visjoner i synd og lyst

350,00kr

1 på lager

Fugl Føniks i Eplehagen: Visjoner i synd og lyst.

Gyldendal, Oslo 1948, liten 4to, privat rødt helskinnbind med gulltittel på forpermen, topp gullsnitt, orig. for- og bakomslag medbundet, 58 + (1) s., illustrert av Espolin Johnson og Tore Deinboll.

«Mens det siste nærmest er utformet som en idyll, er det sterkere lidenskap og mørkere farger i denne naturfølelsen. Emnet er en parafrase over askesens anfektelser, analogt med St. Antonius fristelser. Dette tema har vært et yndet motiv i bildende kunst, kirkelig legende og har også vært utnyttet litterært helt opp til våre dager. For å karakterisere kort: Et feberblaff av døyvde drømmehallusinasjoner, gammel blomstermystikk, masochistisk dødsank og ósende aggtynget lysthunger.» — fra innledningen


Produktnummer: 4993
Holm, Hans-Henrik Vårhelg i Gaukelikleiv Holm, Hans-Henrik Vårhelg i Gaukelikleiv

Holm, Hans-Henrik

Vårhelg i Gaukelikleiv

350,00kr

1 på lager

Vårhelg i Gaukelikleiv.

Gyldendal, Oslo 1947, liten 4to, privat rødt helskinnbind med gulltittel på forpermen, topp gullsnitt, orig. for- og bakomslag medbundet, 47 s., illustrert av Espolin Johnson og Tore Deinboll.

«Diktet prøver i en symfonisk form å gi en malerisk syns-oplevelse av en norsk fjelldal. En ung gutt og en jente har skulket en messesøndag og dradd på tur op i vårskogen. Fra en glenne høit i lien har de utsyn over bygden. Først et ‘I. C. Dahl-glytt’ i landskapet med store linjer i terrenget. Straks etter mer intim farvedåm som i livsgleden umerkelig tetner i en frodig vokster-fryd over all vår naturfølelse om blomsterliv fra barndomsår […]» — fra forordet


Produktnummer: 4992
Sverdrup, Jacob (red.) Magazin for Landmanden: Andet Bind Sverdrup, Jacob (red.) Magazin for Landmanden: Andet Bind

Sverdrup, Jacob (red.)

Magazin for Landmanden: Andet Bind

150,00kr

1 på lager

Magazin for Landmanden: Andet Bind.

Chr. Grøndahl, Christiania 1828, 8vo, orig. omslag uten tittel, 172 s. + én litografert foldeplansje (Fehr), fraktur, omslaget slitt og med sprukken rygg, gjennomgående lite hull i omslaget tom. s. 5, gammelt navnetrekk på tittelbladet, foldeplansjen med skjeve bretter og rifter.

Innhold, bl.a.: Om Hvede og Hvedesæd; P. Sverdrup, Geometrie for Landmanden; Om Frødannelsens Egenskab at udmagre Jorden; Skadeligt Vands Afledning ved Nedsænkning; Knobelsdorf, Fragmenter af Breve, skrevne paa en Reise i England 1820; Lemvigh, Et Par Huusraad; Om særskilte Arter af Brand i Sæd; Nye og forbedrede Agerdyrknings-Redskaber; P. Sverdup, Anviisning til at lave god Ost af skummet Melk; Nogle Oplysninger om Agerjordens chemiske Sammensætning, samt Maaden at undersøge den paa.


Produktnummer: 4687
Martens, Jes, Vibeke Vandrup Martens og Kathrine Stene (red.) Den tapte middelader? Middelalderens sentrale landbebyggelse Martens, Jes, Vibeke Vandrup Martens og Kathrine Stene (red.) Den tapte middelader? Middelalderens sentrale landbebyggelse

Martens, Jes, Vibeke Vandrup Martens og Kathrine Stene (red.)

Den tapte middelader? Middelalderens sentrale landbebyggelse

200,00kr

1 på lager

Den tapte middelader? Middelalderens sentrale landbebyggelse.

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo 2009, Varia nr. 71, 4to, orig. omslag, 205 s., illustrert, kart, diagrammer.

Innhold, bl.a.: Jes Martens, Middelalderens jordbruksbebyggelse i de sentrale strøk. Den tapte middelalder?; Inger Karlberg, Med lov og forskrift skal middelalderen styres; Preben Rønne, Arkæologiske undersøgelser over middelalderens landbebyggelse i Midt-Norge som de ser ud i C14 dateringerne; Helge Sørheim, Rogalands «tapte middelalder»?; Frode Iversen, Den nyere norske forskningen om jordegods i vikingtid og tidlig middelalder. En sammenligning med undersøkelsene av manor- og Grundherrschaft-systemer i Vest-Europa; Jan Brendalsmo, Kirkens gårder. Forholdet mellom kirker og gårdstun i norsk middelalder; Irmelin Martens, Ødegårder fra middelalderen i Telemark — status og perspektiver.


Produktnummer: 4478
Ljungqvist, C.P. (red.) Piano Musik af Flere Compositörer: Tillhör C.P. Ljungqvist Ljungqvist, C.P. (red.) Piano Musik af Flere Compositörer: Tillhör C.P. Ljungqvist Ljungqvist, C.P. (red.) Piano Musik af Flere Compositörer: Tillhör C.P. Ljungqvist

Ljungqvist, C.P. (red.)

Piano Musik af Flere Compositörer: Tillhör C.P. Ljungqvist

150,00kr

1 på lager

Piano Musik af Flere Compositörer: Tillhör C.P. Ljungqvist.

Musikkalbum, Växsjö (Wexjö) 1859, tverr-8vo (22,5 x 35 cm), samtidig pappbind, upaginert (38 s.), håndskrevne noter, bindet slitt, øverste 5 cm revet av siste blad, rifter i etiketten (annen tekst enn tittelbladet: «Samling af Musik för Orgel 19/5 1858»), senere eiernavn på etiketten og tittelbladet (Hilding Lindh, Misterhult, den 5 sept. 1930), fem linjers oppskrift på «Sockerdricka» på tittelbladets verso.

Innhold: Thema, med Hvariattioner; Karing af Fr. Wrangel (med tekst); Allegro af F. Kuhlau, op. 55; Legato Sempre; Rondo; Minnen af Jenny Linds uppträden i opran. Regt. Dotter av Donisetti. Wals och Francais af Weller; Secundo. Quatirmains-Galopp; Primo. Galoppe manie vivace; Moderato af C.H. Rink.


Produktnummer: 4731
Foscolo, Ugo Jacopo Ortis’ siste brev Foscolo, Ugo Jacopo Ortis’ siste brev

Foscolo, Ugo

Jacopo Ortis’ siste brev

150,00kr

1 på lager

Jacopo Ortis’ siste brev.

Bokvennen, Oslo 1994, Romantikerserien Den blå blomst nr. 10, 8vo, orig. bind, 227 s., med innledning av Tommy Watz.

«[…] som med sin roman om Jacopo Ortis innledet den litterære romantikken i Italia. Historien om den unge Ortis som tar sitt liv i ulykkelig kjærlighet til en allerede bortlovet pike, har gjort at den ofte er blitt sammenlignet med Goethes Werther-roman. Den italienske helt utløste ingen selvmordsbølge, den første betydelige roman skrevet på italiensk bidro tvert imot sitt til å få samlet Italia til én stat da den landsforviste Foscolo og den lovløse Ugo i folkets bevissthet ble smeltet sammen til nasjonal frigjøringsmartyr.» — fra bakpermen


Produktnummer: 4990
Pessoa, Fernando Den anarkistiske bankier Pessoa, Fernando Den anarkistiske bankier

Pessoa, Fernando

Den anarkistiske bankier

75,00kr

1 på lager

Den anarkistiske bankier.

Solum, Oslo 2001, 8vo, orig. omslag, 59 s., oversatt fra portugisisk og med innledning av Henning Kramer Dahl.

«I denne atmosfæren av usikkerhet og ufrihet var det altså at Fernando Pessoa skrev Den anarkistiske bankier. Det er verdt å legge seg på sinne at for de fleste portugisere på denne tiden var selv forestillingen om en mann som tjente til livets opphold gjennom bankiervirksomhet og børsspekulasjon, både eksotisk og radikal. Pessoas urbanitet antar helt andre og videre dimensjoner når man blir klar over hvilket dypt ruralt og halvføydalt samfunn Portugal faktisk var i begynnelsen av tyveårene.» — fra innledningen


Produktnummer: 4991
Hansen, Mauritz Noveller og Fortællinger: Efter Forfatterens Død samlede og ordnede af C.N. Schwach Hansen, Mauritz Noveller og Fortællinger: Efter Forfatterens Død samlede og ordnede af C.N. Schwach

Hansen, Mauritz

Noveller og Fortællinger: Efter Forfatterens Død samlede og ordnede af C.N. Schwach

350,00kr

1 på lager

Noveller og Fortællinger: Efter Forfatterens Død samlede og ordnede af C.N. Schwach.

Chr. Tønsberg, Christiania 1857, to bind, bind 3 og 4 av 1—8 (utgitt 1855—58), 8vo, samtidige uniforme skinnryggbind med fire opphøyde bånd, 387 + 506 s., fraktur, slitte hjørner.

Innhold: bd. 3: Kunstberidersken; Pebersvenden; En stor Forbryders Autobiografi; Eros i Tonesvøb; De tre Epocher; Claus Fahret; Kontravisiten; Guldsmedsvenden; Den blaa Mands Søn; Den mechlenburgske Familie; Moderen; bd. 4: Cicisbeatet: Tvillingsøstrene; Schachten; Det besvarede Spørsmaal; Fru Birthe; Forlovelserne; De trende Kusiner.

NBL: «Det er lett å finne svakheter i Maurits Hansens noveller, men de vitner også om en rik dikterisk fantasi, og med sine skildringer fra ulike samfunnslag og regioner gir de et enestående bilde av det tidlige 1800-tallets Norge.»


Produktnummer: 4705
Hansen, Maurits Noveller i Udvalg Hansen, Maurits Noveller i Udvalg

Hansen, Maurits

Noveller i Udvalg

125,00kr

1 på lager

Noveller i Udvalg.

Aschehoug, Kristiania 1882, 8vo, privat skinnryggbind med gulldekor, røde snitt, XII + 500 s., utvalg ved Henrik Jæger, smusstittelbladet mangler, bit (½ x 1 cm) mangler øverst på ryggen.

Innhold: Henrik Jæger, Maurits Hansen; Luren; Svigerdatteren; Den gale Christian; De to Søstre; Novellen; Kontravisiten; Cisisbeatet; Fru Birthe; De trende Kusiner; Pastelmaleriet; Datteren; Tone; Fantasier og Idyller: Palmyra; Hovedvandsægget; Lille Alvilde; Bruden; Anmærkninger.

«I disse spredte Partier har man Billedet af Datidens Norge, af Menneskenes Tænkemaade og Følelsesliv, af Dannelsestrinnet og Tonen, af Konversationen og Selskabslivet, af Livsvilkaarene og Levemaaden, hele dette lune og afstængte Liv, der levedes i Datidens norske Smaabyer. I disse spredte Partier er der et helt lidet Stykke norsk Kulturhistorie, der altid vil bevare sin Interesse.» — fra Jægers innledning


Produktnummer: 4704
Beyer, Absalon Pederssøn III. Absalon Pederssøns Norges Beskrivelse 1567—1570 Beyer, Absalon Pederssøn III. Absalon Pederssøns Norges Beskrivelse 1567—1570

Beyer, Absalon Pederssøn

III. Absalon Pederssøns Norges Beskrivelse 1567—1570

150,00kr

1 på lager

III. Absalon Pederssøns Norges Beskrivelse 1567—1570.

Tatt ut av bindet, Norske Magasin, [Christiania 1858], stor 8vo, i materie, s. 65—150.

«Dernæst om Norige haver sit navn af en konge, som hed Nor, eller af den plads eller sted, som det ligger udi Nord, eller af nogle folk, som de ere udgangne fra, som det haver haft, ved man ikke tilvisse. Haver jeg ligevel hørt, at det haver sit navn af Nor konge. Dog læser man hos Quintum Curtium, at den tid Alexander Magnus førte krig udi Indien, da kom han til et slags folk, som kaltes Noriter. Disse beskrives at have noget nær de samme seder, som de fiskere i fordum tid [og endnu bruge i Nordland.» — s. 71


Produktnummer: 4776
Munch, A. Kongedatterens Brudefart, et Digt i tolv Romanzer Munch, A. Kongedatterens Brudefart, et Digt i tolv Romanzer

Munch, A.

Kongedatterens Brudefart, et Digt i tolv Romanzer

150,00kr

1 på lager

Kongedatterens Brudefart, et Digt i tolv Romanzer.

Chr. Tønsberg, Christiania 1861, «Ny Udgave», 8vo, samtidig privat skinnryggbind, tittel og initialer «T.M.D.B.» i gull på ryggen, 92 s., fraktur, forfatterens litograferte portrett som frontispis, skolebibliotekstempler på portrettets verso og på tittelbladet (Tønsberg Høiere Skole og Tønsberg Middelskoles Disc.Bibl.), etikett merket «IM15» limt over ryggen, enkelte eselører.

«Kong Hakon hin Gamle sad i Tunsberg en Vaar, / Han havde styret Norge i fyrgetyve Aar — / Og aldrig dette Rige var fuldere ved Magt: / Fra Island og til Suderøe var Alt ham underlagt.»

Kong Håkon Håkonsson giftet i 1257 bort sin datter Kristin til en bror av kongen av Castilla.


Produktnummer: 4762
Norges Venstrelag Oslo Håndbok for Venstre 1936 Norges Venstrelag Oslo Håndbok for Venstre 1936 Norges Venstrelag Oslo Håndbok for Venstre 1936

Norges Venstrelag Oslo

Håndbok for Venstre 1936

175,00kr

1 på lager

Håndbok for Venstre 1936.

Norges Venstrelag, Oslo 1936, 12 ulike politiske programmer og småskrifter bundet sammen, 8vo, orig. omslag, (8) + 14 + (4) + (8) + (8) + (16) + 16 + 16 + 15 + (16) + 8 + 31 s.

Innhold: Prinsipielt program for Vinstre; Venstres program 1936; Skaff vinstre pengar!; Gjeldskrisen i bygdene; Venstres Fiskeripolitikk: Den beste for fiskeren; Kommunekrisa: Vinstre har synt utvegen; Alderstrygden og de gamle: En halvløst sak: Dens fortid og dens fremtid; Endel voteringer i Stortingets siste periode; Hele folket i skatter: Arbeiderpartiet fører en mer udemokratisk skattepolitikk enn noen tidligere regjering i Norge: Venstre vil lette skattene!; 100 millioner til krisehjelp uten nye skatter; Sanninga um nr. 18: Eit positivt dokument; Prøveekteskapet: Ektefellenes fortid, nutid og fremtid: En samling sitater.


Produktnummer: 3640
Astrup, Eivind Blandt Nordpolens naboer: Med forord av Helge Ingstad Astrup, Eivind Blandt Nordpolens naboer: Med forord av Helge Ingstad

Astrup, Eivind

Blandt Nordpolens naboer: Med forord av Helge Ingstad

200,00kr

1 på lager

Blandt Nordpolens naboer: Med forord av Helge Ingstad.

Gyldendal, Oslo 1990, fotografisk opptrykk av boken fra 1895, 8vo, orig. bind med omslag, XI + VI + (1) + 319 s., illustrert.

«I 1892 hadde han, sammen med amerikaneren Robert Peary, krysset Nord-Grønland på ski — en samlet distanse på ca. 2000 km. Det var bare fire år etter at Nansen hadde gått over innlandsisen lenger sør, ca. 500 km fra kyst til kyst. På en annen ekspedisjon i 1894 utforsket og kartla Astrup Melville-bukta på Nordvest-Grønland. På begge ekspedisjoner levde han i lange perioder sammen med eskimoer som aldri hadde sett en hvit mann før. Astrups spennende og humørfylte bok om de to ekspedisjonene (1895) har lenge vært vanskelig å få tak i.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4829
Tønnesson, Kåre (red.) Rapport II: Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550—1850: Domstolene i samspill med lokalsamfunnet Tønnesson, Kåre (red.) Rapport II: Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550—1850: Domstolene i samspill med lokalsamfunnet

Tønnesson, Kåre (red.)

Rapport II: Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550—1850: Domstolene i samspill med lokalsamfunnet

150,00kr

1 på lager

Rapport II: Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550—1850: Domstolene i samspill med lokalsamfunnet.

Universitetet i Oslo og Den norske historiske forening, Oslo 1994, Det 22. nordiske historikermøte, stor 8vo, orig. omslag, 171 s., navnetrekk på tittelbladet.

Innhold: Thomas Mathiesen, Straffepolitikken mellom avsindighet og sindighet; Eva Österberg, Normbrott och rättspraxis i Norden under förindustriell tid. Problem och positioner; Ditlev Tamm og Jens Chr. V. Johansen, Rettssystemerne i Norden; Jørn Sandnes, Bondeopposisjon i Norden ved utgangen av middelalderen og i tidlig nytid; Hans Eyvind Næss, Vold; Erling Sandmo, Æren og ærekrenkelsen; Jens Chr. V. Johansen, Trolddom; Gísli Ágúst Gunnlaugsson; Sedlighetsbrott i Norden 1550—1850; Maria Ågren og Kenneth Johansson, Ekonomiska brott och egendomsbrott.


Produktnummer: 4985
Pamuk, Orhan Det tause huset Pamuk, Orhan Det tause huset

Pamuk, Orhan

Det tause huset

150,00kr

1 på lager

Det tause huset.

Gyldendal, Oslo 2007, 8vo, orig. bind med omslag, 384 s.

«I Det tause huset forteller seks personer hver sin historie, og til sammen utgjør deres fortellinger hele romanen. I en gammelt, falleferdig hus i Gebze, sørøst for Istanbul, bor den nesten nittiårige enken Fatma sammen med tjeneren sin, den femtiårige dvergen Recep. Hver sommer kommer de tre foreldreløse barnebarna hennes fra Istanbul: Metin går på videregående skole og drømmer om å reise til Amerika, Nilgün er student og venstreradikal, og Faruk, den eldste, er en lett alkoholisert, skilt historiker. Disse fem forteller hver sin historie. Den siste vi blir kjent med, er Receps brorsønn, Hasan.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4966
Lenz, Siegfried Stillheten Lenz, Siegfried Stillheten

Lenz, Siegfried

Stillheten

150,00kr

1 på lager

Stillheten.

Aschehoug, Oslo 1982, 8vo, orig. bind med omslag, 170 s.

«Den unge turistguiden Uli, en språkets og anekdotenes mester, mister plutselig taleevnen i et anfall av afasi. Med ett befinner han seg i en marerittlignende situasjon hvor ethvert forsøk på kommunikasjon mislykkes. Med dyp innlevelse skildrer Siegfried Lenz hjelpeløsheten, fortvilelsen og desperasjonen Uli opplever når han ikke lenger når fram til sine medmennesker. Tankene arbeider febrilsk, men hans manglende evne til å artikulere seg fører ham inn i en total isolasjon. Omgivelsenes reaksjon på sykdommen er slående. Det veksler mellom uforstand og lammende medlidenhet. Dette er en fengslende og tankevekkende roman om behovet for kommunikasjon; […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4566
Andersen, Per Sveaas Rudolf Keyser: Embetsmann og historiker Andersen, Per Sveaas Rudolf Keyser: Embetsmann og historiker

Andersen, Per Sveaas

Rudolf Keyser: Embetsmann og historiker

175,00kr

1 på lager

Rudolf Keyser: Embetsmann og historiker.

Universitetsforlaget, Oslo 1960, stor 8vo, orig. omslag, 679 s., portrett av Keyser som frontispis, uoppskåret.

Per Sveaas Andersen (1921—2014) var professor ved Universitetet i Oslo, med fagfeltet tidlig norsk middelalder, særlig vikingtidens historie. Rudolf Keyser: Embetsmann og historiker er hans doktoravhandling.

«Dette arbeid søker å kartlegge forholdet mellom liv og forskning i en vitenskapsmanns utvikling og hvorledes en dominerende tanke: forestillingen om Norges nedgang og selvstendighetstap i senmiddelalderen ikke bare ga hans forskning en fast retning og et mål, men også i en viss utstrekning synes å ha virket ordnende og bestemmende inn på hans livsførsel.» — fra forordet


Produktnummer: 4989
Mack, Burton L. Det tapte evangelium: Skriftet Q og kristendommens opprinnelse Mack, Burton L. Det tapte evangelium: Skriftet Q og kristendommens opprinnelse

Mack, Burton L.

Det tapte evangelium: Skriftet Q og kristendommens opprinnelse

200,00kr

1 på lager

Det tapte evangelium: Skriftet Q og kristendommens opprinnelse.

Pax, Oslo 1999, stor 8vo, orig. bind med omslag, 242 s.

«Hva vet vi om det Jesus sa? Hvordan ble historien om Jesus skapt? Q. Det tapte evangelium presenterer de ord av og om Jesus som vi med størst sikkerhet vet oppstod i Jesu samtid og nære ettertid. De som først fulgte Jesus, tenkte ikke på ham som en guddommelig Messias. For dem var Jesus en læremester som hjalp dem gjennom vanskelige tider. De tidligste ordene av og om Jesus åpenbarer at Jesus ble betraktet som en sterk lærer i den greske, kyniske, filosofiske tradisjonen. Jesus levde i et tidsrom da Palestina fremdeles var under viktig innflytelse av grekerne.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 4116
Murano, Michelangelo, Paolo Marton Venetian Villas Murano, Michelangelo, Paolo Marton Venetian Villas

Murano, Michelangelo, Paolo Marton

Venetian Villas

200,00kr

1 på lager

Venetian Villas.

Könemann, Köln 1999, 2. utgave, liten 4to, orig. bind med omslag, 359 s., engelsk tekst, rikt illustrert i farver.

«This monumental work is a meticulously detailed survey of nearly eighty superb villas in the province of the Veneto. Many are Palladian, and their unique splendor is vividly captured in 400 full-color photographs. Dotted over the evocative landscape adjacent to Venice, Padua, Vicenza, Treviso, and other centers, world-famous country houses, manors, and villas rise from magnificent natural settings. Those designed by the great Andrea Palladio and his followers inspired many celebrated houses and palaces in eighteenth-century Britain, as well as similar buildings in late Colonial and early Federal America.» — fra fremre innbrett


Produktnummer: 4988
Boucher, Bruce Andrea Palladio: The Architect in his Time Boucher, Bruce Andrea Palladio: The Architect in his Time

Boucher, Bruce

Andrea Palladio: The Architect in his Time

175,00kr

1 på lager

Andrea Palladio: The Architect in his Time.

Abbeville Press Publishers, New York 2007, 2. utgave, liten 4to, orig. omslag, 324 s., engelsk tekst, illustrert.

«Andrea Palladio (1508—1589) was one of the most creative architects the world has ever known; many consider his villas, places, and churches the epitome of Renaissance ideals. Though his buildings have often been written about, never before have Palladio’s life and times been brought together in a narrative as incisive as this one. Richly illustrated with specially commissioned photographs as well as period plans and drawings, this volume defines Palladio’s remarkable career against the backdrop of the dramatic events and personaliteies of the age, […]» — fra fremre innbrett


Produktnummer: 4987