Boksøk

Søk forfatter

Søk tittel

Søk kategori

Sorter etter

Søk andre stikkord

Velg århundre

  Forfatter og tittel  
Bastrup, Olav Rune Ekeland, Aage Georg Sivertsen En landevei mot undergangen: Utryddelsen av taterkulturen i Norge Bastrup, Olav Rune Ekeland, Aage Georg Sivertsen En landevei mot undergangen: Utryddelsen av taterkulturen i Norge

Bastrup, Olav Rune Ekeland, Aage Georg Sivertsen

En landevei mot undergangen: Utryddelsen av taterkulturen i Norge

175,00kr

1 på lager

En landevei mot undergangen: Utryddelsen av taterkulturen i Norge.

Universitetsforlaget, Oslo 1996, 8vo, orig. bind med omslag, 320 s., illustrert, navnetrekk på forsatsbladet.

«[…] var langt på vei de samme: taterne er biologisk degenererte, mindreverdige mennesker. Om vi et øyeblikk våget å se virkeligheten med taternes øyne, ville vi blant annet måtte ta innover oss dette: Det norske samfunn er ikke et rettssamfunn; i det norske samfunn gjelder det ikke likhet for loven; i det norske samfunn blir uskyldige forfulgt og hundset med. For minoriteten på 3—4000 tatere har det norske samfunn ikke vært et rettssamfunn. Det er dette faktum denne boken vil dokumentere.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5268
Enger, Kr. Hytta mi Enger, Kr. Hytta mi

Enger, Kr.

Hytta mi

275,00kr

1 på lager

Hytta mi.

Mittet & Co., Oslo 1946, 4to, orig. bind med omslag, 147 + (1) s., rikt illustrert, ryggen på omslaget gulnet og med litt slitasje øverst, to rifter à hhv. 1,5 og 2,5 cm øverst i bakomslaget.

Tekst, foto, skisse og plantegning til hytter av bl.a. følgende arkitekter: Magnus Poulsson, Henning Zernichow, Knut Hein, Jens Dunker, Chr. Doxrud, Per Pihl, Hans Mollø-Christensen, Ole Landmark, Jens Fr. Bødtker, K. Holbæk-Hanssen, R. Sveaas, Trygve O. Klingenberg, Hans Magnus, Ø. Semmelmann, Kjell Ullring, A.L. v. Krogh, Hans S. Fürst, Knut Peter Motzfeldt, Piene & Zahl, Torp & Torp, Olav Platou, Imsland, Helge Thams, Bernt Heiberg, Harald Drake, Fritz og Erik Jordan, Thomas Tostrup, Finn Bryn, Biong & Biong, Carl Christian Berner, Oddmund Suul.


Produktnummer: 5213
Enger, Kr. Hytta mi Enger, Kr. Hytta mi

Enger, Kr.

Hytta mi

150,00kr

1 på lager

Hytta mi.

Mittet & Co., Oslo 1946, 4to, orig. bind, 147 + (1) s., rikt illustrert, enkelte merker etter vanndråper på bindet.

Tekst, foto, skisse og plantegning til hytter av bl.a. følgende arkitekter: Magnus Poulsson, Henning Zernichow, Knut Hein, Jens Dunker, Chr. Doxrud, Per Pihl, Hans Mollø-Christensen, Ole Landmark, Jens Fr. Bødtker, K. Holbæk-Hanssen, R. Sveaas, Trygve O. Klingenberg, Hans Magnus, Ø. Semmelmann, Kjell Ullring, A.L. v. Krogh, Hans S. Fürst, Knut Peter Motzfeldt, Piene & Zahl, Torp & Torp, Olav Platou, Imsland, Helge Thams, Bernt Heiberg, Harald Drake, Fritz og Erik Jordan, Thomas Tostrup, Finn Bryn, Biong & Biong, Carl Christian Berner, Oddmund Suul.


Produktnummer: 5146
Lothe, Jakob, og Bente Larsen (red.) Perspectives on the Nordic Lothe, Jakob, og Bente Larsen (red.) Perspectives on the Nordic

Lothe, Jakob, og Bente Larsen (red.)

Perspectives on the Nordic

150,00kr

1 på lager

Perspectives on the Nordic.

Novus Press, Oslo 2016, 8vo, orig. bind med omslag, 187 s., engelsk tekst, redaktør Jakob Lothes hilsen på tittelbladet.

Innhold, bl.a.: Jens-Morten Hanssen, The Introduction of Bjørnson and Ibsen on the German Stage; Bente Larsen, Vilhelm Hammershøi: A Danish Avant-Garde Painter; Elisabeth Oxfeldt, The Privileged Human: Global Inequity in Jørgen Leth and Lars von Trier’s De fem benspænd («The Five Obstructions»); Kristian Lødemel Sandberg, Connecting the Nordic Periphery to the Global World: Parallelisms and the World-System in Kjartan Fløgstad’s Arbeidets lys and Grand Manila; Ove Solum, What is it about Nordic Noir?


Produktnummer: 5344
Det kongelige kunnskapsdepartement Meld. St. 25 (2016—2017): Melding til Stortinget: Humaniora i Norge Det kongelige kunnskapsdepartement Meld. St. 25 (2016—2017): Melding til Stortinget: Humaniora i Norge

Det kongelige kunnskapsdepartement

Meld. St. 25 (2016—2017): Melding til Stortinget: Humaniora i Norge

125,00kr

1 på lager

Meld. St. 25 (2016—2017): Melding til Stortinget: Humaniora i Norge.

Det kongelige kunnskapsdepartement, Oslo 2017, 4to, orig. omslag, 122 s., grafer.

«Det må stilles tydeligere forventninger til humaniora både når det gjelder forskningens samfunnsrelevans, dens faginterne relevans og utdanningenes arbeidslivsrelevans. Universitetene og høyskolene har, og må ha, faglig frihet. Med friheten følger ansvar for å identifisere samfunnets behov og respondere på dem, i dette tilfellet for humanistisk kunnskap og kompetanse på presserende tematiske områder og i lærerutdanning og skole. Det politiske ansvaret for universiteter og høyskoler innebærer at styringen må balansere behovet for autonomi og faglig frihet mot samfunnets behov for relevant kunnskap og ferdigheter.» — 9


Produktnummer: 5336
Godøy, Bjørn Ti tusen skygger: En historie om Norge og de spedalske Godøy, Bjørn Ti tusen skygger: En historie om Norge og de spedalske

Godøy, Bjørn

Ti tusen skygger: En historie om Norge og de spedalske

150,00kr

1 på lager

Ti tusen skygger: En historie om Norge og de spedalske.

Spartacus, Oslo 2014, 8vo, orig. bind med omslag, 257 s., fotoplansjer, lite forlagsstempel på bunnsnittet.

«Sykdommen lenket landet fast til en dyster og primitiv fortid — i en periode da myndighetene mer enn noe ønsket å modernisere samfunnet. Ti tusen skygger er historien om en fryktelig sykdom, om norske myndigheters kamp for å utrydde trusselen, og om mennesker som ble ødelagt på grusomste vis. Det er også fortellingen om en komité som foreslo å kastrere alle menn i visse familier, om uregjerlige spedalske med draget på damene, og om leger som mente Vestlandet simpelthen var helsefarlig.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5211
Salberg, Mari «Conventional Wishdom»: U.S. Policy Toward Iran 1969—1979 Salberg, Mari «Conventional Wishdom»: U.S. Policy Toward Iran 1969—1979

Salberg, Mari

«Conventional Wishdom»: U.S. Policy Toward Iran 1969—1979

150,00kr

1 på lager

«Conventional Wishdom»: U.S. Policy Toward Iran 1969—1979.

University of Oslo, Oslo 2018, stor 8vo, orig. omslag, 361 s., engelsk tekst, avhandling for graden PhD.

«The main objective for this dissertation is to closely examine U.S. policy toward Iran in the period 1969—1979. Since the focus of this dissertation is the U.S. side of the relationship, the Iranian motivation for seeking a close association with the United States is not examined in detail. The crux of the matter investigated is the U.S. motivation for seeking and maintaining the close relationship in the 1970s. The aim is to question why the U.S. policy makers made the choices they did, […]» — 7


Produktnummer: 5323
Luihn, Hans Det fjerde våpen: Den hemmelige presse i Norge 1940—1945 Luihn, Hans Det fjerde våpen: Den hemmelige presse i Norge 1940—1945

Luihn, Hans

Det fjerde våpen: Den hemmelige presse i Norge 1940—1945

150,00kr

1 på lager

Det fjerde våpen: Den hemmelige presse i Norge 1940—1945.

Universitetsforlaget, Oslo 1981, 8vo, orig. bind med omslag, 146 s., illustrert, en 1 cm rift nederst i foromslaget.

«Militært var det lite vi kunne stille opp med, men motstandsviljen vokste, og de illegale avisene spilte en sentral rolle i motstandskampen. De ble et avgjørende og seierrikt våpen i kampen mot nazifiseringen av landet. Hans Luihn var selv en meget aktiv avismann under krigen. I denne boka forteller han om menneskene som stod bak de illegale avisene, om den utrolige innsatsen de fleste av dem ydet, og om hva kampen mot Gestapo kostet i forsakelse og menneskeliv.» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5237
Heinz, Katharina Kings and Mirrors: A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá Heinz, Katharina Kings and Mirrors: A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá

Heinz, Katharina

Kings and Mirrors: A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá

150,00kr

1 på lager

Kings and Mirrors: A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.

University of Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, Oslo 2019, stor 8vo, orig. omslag, xviii + 382 s., engelsk tekst, farveillustrasjoner, avhandling for graden PhD.

«This thesis directs attention to the Old Norwegian text work Konungs skuggsjá and its thirteenth-century manuscript context through a case study of the main manuscript AM 243 b α fol. (c. 1275). While previous research on the work focused on pedagogical and political ideologies, the main aim of this thesis is to explore how the didactic programme of Konungs skuggsjá is reflected in the materiality and textuality of this manuscript.» — 1


Produktnummer: 5258
Hauch, A.W. Begyndelses-Grunde til Naturlæren: Anden og forbedrede Udgave, 1—2 Hauch, A.W. Begyndelses-Grunde til Naturlæren: Anden og forbedrede Udgave, 1—2

Hauch, A.W.

Begyndelses-Grunde til Naturlæren: Anden og forbedrede Udgave, 1—2

300,00kr

1 på lager

Begyndelses-Grunde til Naturlæren: Anden og forbedrede Udgave, 1—2.

Johan Frederik Schultz, København 1799, komplett i to bind, 8vo, samtidig skinnryggbind med marmorert overtrekkspapir, farvet titteletikett på ryggen, XX + 356 + VIII + løpende 357—774 + (36) s., fraktur, slitte bind, skadet titteletikett på 2. bind, smuss på forsatsbladet, tittelbladet og første sider i 1. bind, materien gjennomgående noe fuktpåvirket og stedvis fuktskjoldet.

Innhold: Legemernes almindelige Egenskaber; Statik og Mekanik; Hydrostatik og Hydraulik; Legemernes Bestand-Deele efter Grundstoffene; Varmestoffen; Lyset; Om Luften; Om Vandet; Om Ilden; Om Electriciteten; Magneten; Meteorerne; Jordkloden.


Produktnummer: 5284
Funke, C.P. Naturhistorie for Ungdommen til Brug i Skoler og ved privat Underviisning: Femte Oplag, gjennemseet og forøget af F.C. Kielsen Funke, C.P. Naturhistorie for Ungdommen til Brug i Skoler og ved privat Underviisning: Femte Oplag, gjennemseet og forøget af F.C. Kielsen

Funke, C.P.

Naturhistorie for Ungdommen til Brug i Skoler og ved privat Underviisning: Femte Oplag, gjennemseet og forøget af F.C. Kielsen

125,00kr

1 på lager

Naturhistorie for Ungdommen til Brug i Skoler og ved privat Underviisning: Femte Oplag, gjennemseet og forøget af F.C. Kielsen.

Boghandler A. Soldins Forlag, København 1817, 8vo, samtidig skinnryggbind, XVIII + 198 s., fraktur, slitt bind, slitt overtrekkspapir, gotisk skrift på forsatsen og begge sider av forsatsbladet, gammel navnetrekk (H: Larsen) på tittelbladet, tre-linjers notat i gotisk skrift på tittelbladets verso, spor etter orm øverst i indre bakre fals.

«En besynderlig Opmærksomhed fortjene Slangerne, der ere beundringsværdige for deres simple og skjønne, behændige og smidige Legeme, for deres Snildhed og Lærvillighed. Nogle lade sig saa vel afrette til allehande Kunster og Gøglerie, at uoplyste Tilskuere holde deres Lydighed for en Virkning af Trolddom og Besværgelser.» — 77


Produktnummer: 4765
Wergeland, Henrik Breve fra Henrik Wergeland: Udgivne af H. Lassen Wergeland, Henrik Breve fra Henrik Wergeland: Udgivne af H. Lassen

Wergeland, Henrik

Breve fra Henrik Wergeland: Udgivne af H. Lassen

100,00kr

1 på lager

Breve fra Henrik Wergeland: Udgivne af H. Lassen.

P.T. Malling, Christiania 1867, 8vo, orig. helsjirtingbind med blindpreg, VI + 183 s., slitt bind, 3,5 cm rift nederst i ytre bakre fals, bleket rygg, Gudolf Andersens ex libris på forsatsen, fremre indre fals forsterket, svak i indre bakre fals.

Brev til bl.a. Lauras mor, Laura, Lauras bror, G.H. Magnus, Engelbreth Hald, August Berg, Emil Aubert, rektor Holmboe, K.F. Ridderstad, bokhandler Hoppe, byfogd Christensen, hans forlovede, J.R. Krogness, hans hustru, Frederika Bremer, P.L. Møller, sorenskriver Sørenssen, Det kongl. norske Videnskabernes Selskab, bergverkslege Heinrich Thaulow, stortingsmann Fauchald, presten Nils Dahl, fru Holmboe, kongen, statsråd Foss, madam Kaasen, Ludv. K. Daa, Eidsvolds Formandskab.


Produktnummer: 4620
Marstrander, Carl J.S. (red.) Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind XVIII Marstrander, Carl J.S. (red.) Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind XVIII

Marstrander, Carl J.S. (red.)

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind XVIII

200,00kr

1 på lager

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind XVIII.

Aschehoug, Oslo 1958, liten 4to, orig. omslag, 506 s., for en stor del uoppskåret.

Innhold, bl.a.: Hans Vogt, Structure phonémique du géorgien; Georg Morgenstierne, Notes on Sämnani; F. Barth og G. Morgenstierne, Vocabularies and Specimens of some S.E. Dardic Dialects; Alf Sommerfelt, Some Remarks on the Problem of the original Indo-European Habitat; Hans Vogt, Les occlusives de l’arménien; Georg Morgenstierne, Additional Notes on Sämnani; Christian S. Stang, Die litauische Mundart von Zasēciai im Gebiet von Wilna; Niels Berg, Einige Betrachtungen über den indogermanischen Komparationskasus; Evert Salberger, Källstorp-stenen; Gerd Høst, Innskriften på Gimsøystenen; Ingrid Sanness Johnsen, Til Tu-stenen.


Produktnummer: 5339
Marstrander, Carl J.S. (red.) Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind V Marstrander, Carl J.S. (red.) Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind V

Marstrander, Carl J.S. (red.)

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind V

200,00kr

1 på lager

Norsk tidsskrift for sprogvidenskap: Bind V.

Aschehoug, Oslo 1932, liten 4to, orig. omslag, 404 s., uoppskåret.

Innhold, bl.a.: Georg Morgenstierne, Supplementary Notes on Ormuri; —, Notes on Balochi Etymology; —, Persian Etymologies; Hans Vogt, Les groupes nominaux en arménien et en géorgien anciens; Christian S. Stang, Partizipium Futuri im Baltischen; Nils Lid, Stainak og Rodno; Alf Sommerfelt, Systèmes vocaliques; —, Système quantitatif celtique et voyelle additionnelle irlandaise; Hallfrid Christiansen, Die Halbvokale im Norwegischen Silbensystem; Didrik Arup Seip, Om bøiningen av adjektiver på –lig og –ig; Magnus Olsen, Rúnar er ristu rýnastir menn; —, Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter; Carl J.S. Marstrander, Okklusiver og substrater.


Produktnummer: 5338
Chadwick, John Løsningen av linear B Chadwick, John Løsningen av linear B

Chadwick, John

Løsningen av linear B

150,00kr

1 på lager

Løsningen av linear B.

Pax, Oslo 1995, 8vo, orig. omslag, 166 s., figurer, bokklubbetikett på bakomslaget.

«Linear B skriften derimot, som ble brukt under det senere mykenske overherredømme, ble dechiffrert i 1950-årene, av engelskmannen Michael Ventris. Løsningen ble regnet for en strålende intellektuell prestasjon og tolkningen er nå alminnelig akseptert. En skriftgåte der både det underliggende språket og skrifttegnene er ukjent, representerer den største utfordringen. Det var Ventris’ usedvanlige visuelle hukommelse og hans sans for struktur og systematikk, kombinert med kryptologiske metoder som var foredlet under siste krig, som gjorde at han til slutt forstod hvilke fonetiske verdier de ulike tegnene hadde […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5346
Damasio, Antonio R. Følelsen av hva som skjer: Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten Damasio, Antonio R. Følelsen av hva som skjer: Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten

Damasio, Antonio R.

Følelsen av hva som skjer: Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten

150,00kr

1 på lager

Følelsen av hva som skjer: Kroppens og emosjonenes betydning for bevisstheten.

Pax, Oslo 2002, 8vo, orig. bind, 371 s., enkelte illustrasjoner.

«Gjennom en rekke fascinerende eksempler fra nevrologien, dvs. pasienter med en eller annen lokaliserbar hjernesvikt, argumenterer Damasio for eksistensen av to bevissthetsdimensjoner, en ‘kjernebevissthet’ og en ‘autobiografisk bevissthet’, at disse er knyttet til bestemte kjernestrukturer, at selvets bestandighet er knyttet til kroppens indre selvregulering og at bevisstheten er den evolusjonsutviklede funksjon som tillater organismen å forholde seg på en sofistikert måte til ‘hva omverdenen gjør med en’. Damasios foretrukne metafor er således ‘et indre teater’!» — fra bakpermen


Produktnummer: 5341
Hamran, Olav, og Christine Myrvang Fiin gammel: Vinmonopolet 75 år Hamran, Olav, og Christine Myrvang Fiin gammel: Vinmonopolet 75 år

Hamran, Olav, og Christine Myrvang

Fiin gammel: Vinmonopolet 75 år

200,00kr

1 på lager

Fiin gammel: Vinmonopolet 75 år.

Tano Aschehoug, Oslo 1998, liten 4to, orig. helsjirtingbind med omslag, 493 s., illustrert, stempel «fra forleggeren» på forsatsbladet.

«Vinmonopolet ble stiftet i 1922 da det var hetvins- og brennevinsforbud i landet. Etter påtrykk fra Norges handelspartnere skulle det nye monopolet sørge for at den nasjonale omsetningen av svakvin ble så fri som mulig. Vinmonopolet overtok, og kom til å føre videre, den gamle private vinhandelens tradisjoner. Det skulle være en ‘fiin’ og fornem vinforretning. Selskapet ville oppdra folk til en kultivert omgang med alkohol og forsøkte å styre forbruket mot varene på øverste hylle. Om oppdrageren har lykkes […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5035
Emberland, Terje Da fascismen kom til Norge: Den nasjonale legions vekst og fall, 1927—1928 Emberland, Terje Da fascismen kom til Norge: Den nasjonale legions vekst og fall, 1927—1928

Emberland, Terje

Da fascismen kom til Norge: Den nasjonale legions vekst og fall, 1927—1928

200,00kr

1 på lager

Da fascismen kom til Norge: Den nasjonale legions vekst og fall, 1927—1928.

Dreyer, Oslo 2015, 8vo, orig. bind med omslag, 220 s., illustrert av Steffen Kverneland.

«Sommeren 1927 var Oslos største møtelokale fylt til trengsel da børsspekulanten og grossisten Karl Meyer stiftet Den nasjonale legion, den første norske fascistbevegelse. Da Meyer forlangte at Stortinget ble avsatt og at det ble opprettet en diktatorisk regjering som kunne knuse arbeiderbevegelsen og få bukt med gjeldskrisen, klatret verdige Oslo-borgere opp på stolsetene i jubelrus. Den nasjonale legions korte levertid fra sommeren 1927 til våren 1928, med sine rabaldermøter, demonstrasjoner, gatekamper og brutale overfall, er både ukjent, spennende som en kriminalroman […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5156
Mikkelsen, Egil (red.) Universitetets Oldsaksamling: Årbok 1982/1983 Mikkelsen, Egil (red.) Universitetets Oldsaksamling: Årbok 1982/1983

Mikkelsen, Egil (red.)

Universitetets Oldsaksamling: Årbok 1982/1983

150,00kr

1 på lager

Universitetets Oldsaksamling: Årbok 1982/1983.

Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1984, stor 8vo, orig. omslag, 211 s., illustrert.

Innhold, bl.a.: Kalle Sognnes, L.D. Klüvers antikvariske reise gjennom Vestfold og Østfold i 1823: Omkring et gjenfunnet originalmanuskript; Irmelin Martens, Bosetningsproblemer i fjellet: Tanker ved et 25-års jubileum; Inge Lindblom, Former for økologisk tilpasning i Mesolitikum, Østfold; Egil Mikkelsen, Neolitiseringen i Øst-Norge; Øystein Johansen, De massive skafthulløkser av bronse; Ingrid Falktoft Andersen, Typeinddeling af fibler af mellem- og senlateneskema ved hjælp af numeriske metoder; Jan Henning Larsen, Graver fra sen hedensk tid i Aust-Agder; Inger Helene Vibe Müller, Kirkefunn som arkeologisk og kulturhistorisk kildemateriale; Anne-Marie Mørch von der Fehr, Gjenstandsfunn under kirkegulvet: En metode for undersøkelse belyst ved materialet fra Eidskog kirke.


Produktnummer: 5335
Andenæs, Ulf Folkets boligbygger: En biografi om Olav Selvaag Andenæs, Ulf Folkets boligbygger: En biografi om Olav Selvaag

Andenæs, Ulf

Folkets boligbygger: En biografi om Olav Selvaag

200,00kr

1 på lager

Folkets boligbygger: En biografi om Olav Selvaag.

Press, Oslo 2012, 8vo, orig. bind med omslag, 455 + (1) s., illustrert, forfatterens hilsen på smusstittelbladet: «Med vennlig hilsen og takk for din gode hjelp og dine bilder. Ulf Andenæs.»

«Hvordan skaffe boliger som folk flest har råd til å bo i? Ethvert samfunn trenger en stemme som setter dette spørsmålet på dagsordenen. I Norge var Olav Selvaag den stemmen. Etter andre verdenskrig sto han fram for offentligheten som en fagmann med et budskap. Den skrikende bolignøden var blitt det mest påtrengende samfunnsproblemet. I 1948 bygget han sitt første hus, i en fandenivoldsk polemikk med myndighetene. Ekeberghuset var en nasjonal sensasjon […]» — fra bakomslaget


Produktnummer: 5137